“Multidisciplinaire benadering van de patiënt/ bewoner met betrekking tot positionering, transferts en globale manutentie.”

atum   21 juni van 13.30 tot 16.30
plaats AZ Delta Torhout Sint-Rembertlaan 21, 8820 Torhout
Lesgevers:
  • Jean Van Hoornweder
  • Chris Callant
Korte omschrijving:
Deze vorming staat open voor alle disciplines (kinesitherapeuten, ergotherapeuten, verpleegkundigen…..) zodat er samen op het vlak van positionering, transfert en globale manutentie tot een verbetering kan gekomen worden voor de patiënt.
Belangrijke vragen zijn:
  • Wat is de plaats van de patiënt in het gebeuren en welk nut ervaart de patiënt met deze multidisciplinaire samenwerking?
  • Wat zijn de randvoorwaarden (beleid, materiaal, opleiding….)?
  • Hoe wordt er hieromtrent gecommuniceerd?
  • Wie doet wat?
  • …..

Online ticket verkoop voor dit evenement is gesloten.