Activiteiten 2018

  • 6 September 2018: Peerreview “Guidelines Jill Cook: 10 things not to do with tendopathy met Peter Pollet.
    • Handouts werden aan de deelnemers bezorgd op de activiteit.
  • 5 oktober 2018 : WA ism Orthoclinic Brugge – Orthopedie AZ Sint-Jan – AZ Sint-Lucas
    Orthopedisch symposium “Kniechirurgie: nu, later en beter”