Memorandum Kinesitherapie 2019 (27 maart 2019)

Op 27 maart 2019 stelde Axxon haar memorandum voor aan de Belgische politici.

De inhoud van het Memorandum boekje kan u hier lezen.

U kan ook op internet via de video-url (https://youtube/bln8U6ZSGCM) bekijken waarin voorzitter Peter Bruynooghe aan Vlaamse politici vroeg om hun standpunten mee te delen over volgende reeks vragen :

  • Wat is de mening van jullie partij met betrekking tot een deontologisch orgaan (orde) voor kinesitherapeuten?
  • Stel dat jullie partij de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid mag leveren: zijn jullie dan bereid om een herwaardering van de honoraria voor de kinesitherapie door te voeren om zo de kinesitherapeutische zorg beter toegankelijk te maken en te houden?
  • Zijn jullie bereid om de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017, het Paritair Comité 330 en aansluitend IF-IC vzw de opdracht te geven om een hogere inschaling te onderzoeken voor de doelbarema’s kinesitherapeut en dienstverantwoordelijke kinesitherapeut?
  • Wat is het standpunt van jullie partij om de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (KB 78) aan te passen zodat ook kinesitherapeuten een belangrijke rol kunnen spelen met betrekking tot preventie?
  • Aansluitend hierbij, zijn jullie bereid om de uitvoeringsbesluiten (MB) verder uit te werken voor de Bijzondere Beroepsbekwaamheden voor de kinesitherapeut in de geriatrische zorg, de psychomotorische kinesitherapie en de sportkinesitherapie, om zo de patiëntveiligheid te garanderen?
  • Wat is de mening van jullie partij over een ‘directe toegang’, evenwel onder voorwaarden voor de kinesitherapeut? Directe toegang houdt trouwens een besparing in voor de gezondheidszorg.
  • Zijn jullie bereid om de ziekenhuiswetgeving aan te passen om zo de ziekenhuiskinesitherapeut een volwaardige plaats te geven binnen het multidisciplinaire georganiseerde zorgmodel? Aansluitend hierbij denken we aan een statuut voor de ziekenhuiskinesitherapeut. Hoe zien u en uw partij dit?
  • Ook binnen de gemeenschappen moet er werk worden gemaakt van het statuut van de kinesitherapeut werkzaam in de geriatrische setting. Hoe staan jullie daar tegenover?
  • De toenemende plethora gaat zwaar wegen op het kinesitherapiebudget. Wat is de mening van jullie partij bij een bindende oriëntatieproef voor de aanvang van de studie?
  • De werking van een aantal organen binnen het RIZIV-overlegmodel verloopt verre van democratisch. Wat is de mening van jullie partij om hier hervormingen door te voeren om bv. binnen het ‘College van artsen-directeurs’ een plaats te bieden aan andere gezondheidszorgverstrekkers en patiëntenorganisaties?

Naar het nieuwsarchief