Belangrijk bericht voor deze activiteit

Op basis van ervaringen met voorgaande Wetenschappelijke activiteiten en Peer Reviews vraagt KNWV met aandrang volgende punten te lezen om onaangename verrassingen te voorkomen .

  1.  Deelnemen = ticket bestellen

KNWV-leden met geldige lidmaatschapskaart (lidjaar loopt van 1 januari tem 31 december) kunnen een gratis ticket bestellen.

Niet-leden kunnen een  inkomticket bestellen voor elke wetenschappelijke activiteit, maar niet voor Peer Reviews (die zijn enkel voor KNWV-leden toegankelijk).

  • Collega’s die lid zijn van Axxon maar aangesloten zijn bij een andere kinekring , kunnen een inkomticket “Axxonlid” bestellen.
  • Collega’s die geen lid zijn van Axxon en/of kring kopen een inkomticket “Kinesitherapeut” aankopen à 40 euro
  • In het kader van multidisciplinaire samenwerking biedt KNWV ook tickets “Zorgverstrekker” aan ( 40 euro/ticket)

Peer Reviews zijn uitsluitend voor KNWV-leden voorbehouden

Het aantal tickets wordt afgestemd op de PQK-regelgeving (LOKK = max 40 deelnemers)  én de capaciteit van de zaal ( brandveiligheidsvoorwaarden), Indien u geen ticket kan bestellen dan kan die capaciteitsbeperking de reden zijn , maar een technisch probleem is jammer genoeg ook niet uit te sluiten (lees verder in punt 4: FAQ-tickets)
KNWV volgt 2 principes : “first come , first served” om gelijke kansen en rechten voor iedereen te garanderen , en ”1 ticket per persoon per activiteit”. Constateren we een dubbele inschrijving dan schrappen we er eentje, schrijft u voor eenzelfde activiteit op 2 verschillende datums in , dan sturen we u een mailtje voor overleg over uw keuzes.
In ieder geval is KNWV van mening dat over voornoemde (en volgende) problemen moet en mag gecommuniceerd worden zonder boze commentaren. KNWV- bestuursleden zijn immers collega’s, die zich op vrijwillige basis inzetten voor het belang van elke kinesitherapeut.

2. Verplicht afmelden

Wanneer u zich een 5 tal dagen vóór de activiteit realiseert dat u zich toch moeilijk kan vrijmaken, geef ons dan een seintje op info@knwv.be zodat wij uw ticket aan een collega verder kunnen geven.

Kan u op het laatste nippertje toch niet aanwezig zijn (ziekte , autopanne bv), dan willen we ook dat graag vernemen . Dat verwacht u ook van uw patiënten, wij ook van onze collega’s….

KNWV draagt de regel ” Collegialiteit en respect voor elkaar” hoog in haar vaandel .

Voor collega’s die zich telkens inschrijven voor alles en nog wat maar dan  -onverontschuldigd- niet komen opdagen zal KNWV democratisch verrechtvaardigde maatregelen treffen, sorry.

3. PQK-criteria opvolgen = uw verantwoordelijkheid

KNWV stelt alles in het werk om – in de eerste plaats voor haar leden – een rijkelijk gevuld activiteitenprogramma aan te bieden met voldoende navormingseenheden en peerreviews waardoor alle leden aan de jaar- en/of periodecriteria van PQK kunnen voldoen. Daarnaast vermeld KNWV op haar activiteiten kalender ook  “externe” events die veelal ook geaccrediteerd zijn, mogelijkheden genoeg dus om uw portfolio rijkelijk aan te vullen.

Inschrijven en deelnemen behoren tot de verantwoordelijkheid van de inschrijver !

4. Problemen met de ticketbestelling ?

KNWV merkt op dat volgende problemen regelmatig worden gemeld .

Enerzijds lukt de ticketbestelling soms niet en/of blijft de winkelmand leeg . Lees bij dit probleem eerst de FAQ “Tickets”. Wanneer de aangeboden oplossing toch niet lukt meldt dan uw probleem via het contactformulier

Anderzijds wordt vaak de fout gemaakt niet alle stappen van de ticketbestelling te doorlopen.
Wanneer u de 3 stappen in de winkelwagen correct hebt afgewerkt dan zal u een bevestigingsmail in uw mailbox ontvangen waarin duidelijk staat “KNWV dankt u voor de bestelling van een toegangsticket voor activiteit xyz” . Ontvangt u die bevestiging niet,  dan werd uw bestelling niet geregistreerd door onze software en komt u ook niet op de aanwezigheidslijsten te staan.

Dit is geen echt probleem als het een wetenschappelijke avond is waar we u nog op de aanwezigheidslijst kunnen bijzetten.
Voor peer reviews is een vermeende inschrijving wèl problematisch want u zal geen voorafgaande vragenlijst in uw portfolio ontvangen omdat u door KNWV niet als LOKK-deelnemer werd opgegeven bij PQK, Zelfs al komt u dan naar de PR , zal uw fysieke aanwezigheid geen criteriumpunt opleveren !
Bij Peer reviews zal KNWV een 5 tal dagen vóór de PR , een mail sturen met de herinnering aan uw inschrijving . Ontvangt u geen mail dan staat u niet aangemeld . Neem dan asap contact op via het contactformulier,