Belangrijk

Op basis van ervaringen met voorgaande Peer Reviews vraagt KNWV met aandrang volgende punten te lezen om onaangename verrassingen te voorkomen .

  1. Deelnemen aan een Peer Review  = ticket (tijdig !)  bestellen

KNWV volgt 2 principes : “first come , first served” om gelijke kansen en rechten voor iedereen te garanderen , en ”1 ticket per persoon per activiteit”. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat PQK slechts 40 deelnemers toelaat per LOKK /PR en dat KNWV zich aan die PQK- regel moet houden. Constateren we derhalve een dubbele inschrijving dan schrappen we er eentje, schrijft u voor eenzelfde activiteit op 2 verschillende datums in , dan sturen we u een mailtje voor overleg over uw keuzes.

Kan u geen ticket bestellen dan kan die beperking de reden zijn , maar een technisch probleem is jammer genoeg ook niet uit te sluiten (lees verder in punt 4: FAQ-tickets)

In ieder geval is KNWV van mening dat over voornoemde (en volgende) problemen moet en mag gecommuniceerd worden zonder boze commentaren. KNWV- bestuursleden zijn immers collega’s, die zich op vrijwillige basis inzetten voor het belang van elke kinesitherapeut.

2. Verplicht afmelden

Wanneer u zich een 5 tal dagen vóór de PR realiseert dat u zich toch moeilijk kan vrijmaken, geef ons dan een seintje op info@knwv.be zodat wij uw ticket aan een collega verder kunnen geven.

Kan u op het laatste nippertje toch niet aanwezig zijn (ziekte , autopanne bv), dan willen we dat graag vernemen . Dat verwacht u ook van uw patiënten, wij ook van onze leden….

KNWV draagt de regel ” Collegialiteit en respect voor elkaar” hoog in haar vaandel .

Voor collega’s die zich telkens inschrijven voor alles en nog wat maar dan  -onverontschuldigd- niet komen opdagen zal KNWV democratisch verrechtvaardigde maatregelen treffen, sorry.

3. PQK-criteria opvolgen = uw verantwoordelijkheid

 

KNWV stelt alles in het werk om een rijkelijk gevuld activiteitenprogramma aan te bieden met voldoende navormingseenheden en peerreviews  die aan de jaar- en/of periodecriteria van PQK voldoen , verder dan dat reikt haar opdracht als kinekring niet .

Inschrijven en deelnemen behoren tot de verantwoordelijkheid van de inschrijver !

Uw inschrijving wordt door onze portfoliocoördinator aan PQK gemeld die dit verwerkt in haar systeem en daarna de voorafgaande vragenlijst in uw portfolio zet !

Deze voorafgaande vragenlijst wordt dus niet naar uw mailadres opgestuurd, maar wel automatisch, zonder verwittiging,  in uw de “cursusevaluaties”. Klik in uw portfolio in de bovenbalk op tab “evaluaties” en vervolgens in de lijst op “cursusevaluaties” . Vul die vragenlijst asap  in want 72 uur vóór de PR wordt die gesloten en bent u té laat , resp. zal uw deelname niets opleveren !

4. Problemen met de ticketbestelling ?

Websites kunnen af en toe digitale bokkesprongen maken, lees dus bij problemen eerst de FAQ “Tickets”. Neem pas wanneer dit toch niet lukt , contact met ons op via info@knwv.be