ELZ Brugge corona newsflash 20 maart 2020

Beste partner in de eerstelijnszone Brugge

Heel wat onder u hebben maatregelen genomen om de verspreiding van COVID-19 in te dijken waarvoor dank!

Het lijkt ons relevant om onderstaande informatie te delen. Indien u zelf informatie hebt die helpend kan zijn voor lokale zorgverleners- en welzijnswerkers, graag een seintje zodat wij deze info kunnen doorspelen waar mogelijk.

Algemene informatie voor zorgverleners:

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx.

Informatie vanuit de huisartsenkring HABO:

  • Er is nauw contact tussen de huisartsenkring, de Brugse algemene ziekenhuizen en het lokaal bestuur.
  • De wachtpost bij de spoedafdeling van het ziekenhuis wordt zoveel als mogelijk ontzien en is énkel toegankelijk voor niet-besmette personen in het weekend. 1733 zal dan ook strikter triëren.
  • Er wordt werk gemaakt van een fysiek triagepunt in Brugge waar de consultaties van de huisartsen kunnen doorgaan.
    • Het fysiek triagecentrum is enkel op afspraak toegankelijk voor de burger; burgers nemen telefonisch contact op met de huisarts.
  • Algemeen streeft men ernaar om de continuïteit van de zorg en de nodige onderzoeken te garanderen in de best mogelijke omstandigheden zowel voor de patiënten als voor de professionelen.
  • Van een schakelzorgcentrum is momenteel nog geen sprake. Als dit zich opdringt, zal dat ook gecommuniceerd worden.

Maatregelen binnen het lokaal bestuur Brugge:

Informatie voor burgers:

Op nationaal niveau zijn volgende telefoonnummers beschikbaar voor burgers met vragen

  • Voor vragen over gezondheid en openbare orde : 0800/14.689
  • Voor vragen over economie : 0800/120.33

Daarnaast is er info te vinden op: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Informatie omtrent COVID-19 voor anderstaligen en slechthorenden:

Bedankt aan allen voor de inspanningen in deze moeilijke tijden!

Stuur deze mail gerust door aan uw collega’s.

Met vriendelijke groeten

Vzw Eerstelijnszone Brugge

info@bruggeop1lijn.be – www.bruggeop1lijn.be

Voor de bestrijding van het coronavirus komt er een medisch triagepunt in sportcentrum Daverlo in Assebroek. Dat is donderdag beslist door de stad Brugge, de huisartsenkring en de lokale ziekenhuizen.

Het doel van zo’n triagepunt is om personen die vermoedelijk besmet zijn met Covid-19 in de veiligst mogelijke omstandigheden te onderwerpen aan een klinisch onderzoek. Naast dit onderzoek worden geen bijkomende medische zorgen geboden in het triagepunt. Er wordt enkel nagegaan of de patiënt in kwestie gehospitaliseerd moet worden of verder thuis verzorgd kan worden.

Patiënten kunnen uitsluitend op verwijzing van een huisarts terecht in het triagepunt. Wie zelf ziek is, kan in geen geval op eigen initiatief naar Daverlo gaan. Het eerste aanspreekpunt blijft altijd de eigen huisarts, die je telefonisch contacteert. Die kan dan beslissen of je je al dan niet naar het triagepunt moet begeven. De opening is voorzien op vrijdag 20 maart. In principe kunnen alle inwoners van het arrondissement naar dit triagepunt in Assebroek doorgestuurd worden.

 

Het sportcentrum Daverlo in Assebroek wordt een triagepunt.