ELZ WE 40 Corona newsflash 20 maart 2020

 

Beste  partners,

Hieronder kunt u een update vinden van de informatie. In groen staat de nieuwe informatie.

MAATREGELEN BINNEN DE LOKALE BESTUREN:

 • Oostkamp:

  Beernem:

   • https://www.beernem.be/corona
   • Vragen in Beernem: 050 28 90 78. Via e-mail kan je terecht op corona@beernem.be
   • Vragen van sociale aard (zorgnoden, hulpverlening, maaltijden): 050 78 82 40 of via sociaalhuis@beernem.be; Buiten de kantooruren op 0497 82 89 35.
   • Wat moet je doen als je je ziek voelt (Beernem):
    • Alle patiënten met enige vorm van acute luchtweginfecties moeten sowieso thuisblijven om verdere besmetting te voorkomen. Dit is dus iedereen die niest, hoest, koorts maakt of verkouden is. Ga ook NIET naar de consultatie van je huisarts. Bel naar je huisarts of de dokter van wacht (bellen naar 1733). Die zal na telefonische consultatie oordelen of je je moet aanmelden aan het triagepunt van de Huisartsenwachtpost Meetjesland en de dienst Spoedgevallen op het terrein van AZ Alma.
    • Zie www.beernem.be/corona
    • Oproep aan de burgers: mondmaskers liggen of ken je iemand die er kan maken? Deze mogen afgegeven worden bij het gemeentehuis van Beernem, van waaruit ze verder verspreid worden naar de zorgsectoren. Graag eerst een seintje: 050 28 91 20.

  Jabbeke

  Zedelgem:

   • https://www.zedelgem.be/corona
   • Vragen in Zedelgem: 050 288 330info@zedelgem.be. Er is telefoonpermanentie op iedere dag, ook op zaterdag en zondag, van 9u tot 12u en van 13u30 tot 17u.
   • Sociale noodlijn gemeente Zedelgem: 050 250 774 of sociale.dienst@zedelgem.be
  • INFORMATIE VAN PARTNERS
   • Eerstelijnspsychologische functie Noord West-Vlaanderen:
    • Ter preventie van Covid19-besmetting voeren de eerstelijnspsychologen en orthopedagogen geen ambulante consultaties meer uit. Om ervoor te zorgen dat er voldoende zorgcontinuïteit is, wordt er verder gewerkt met videoconsult en online begeleiding. U kan, zoals voorheen, verwijzen voor lichte angsten, depressiviteit en alcoholproblemen.

   Ook voor onlinebegeleiding is een correcte verwijsbrief noodzakelijk. Zonder deze verwijsbrief kunnen we geen tarief hanteren van 11.20 euro of 4 euro (bij verhoogde terugbetaling).
   ELP die online hulpverlening aanbieden is momenteel enkel mogelijk in de eerstelijnszones Brugge, Oostende-Bredene, Oostkust en WE40.
   Aanmeldingen gebeuren, zoals steeds, via het secretariaat op het nummer 0485 00 70 36. 

   www.eerstelijnspsycholoognwvl.be (FOLDER)

    

   I

  • Info vanuit Agentschap Zorg en Gezondheid omtrent mondmaskers:
   • https://www.zorg-en-gezondheid.be/46-miljoen-maskers-voor-woonzorgcentra-gezinszorg-en-thuisverpleging
  • Info vanuit NPTV (Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen): mondmaskers voor thuisverpleging
  • Info vanuit de apothekers: Ontsmettingsalcohol
   • Via de apothekers krijgen wij bericht dat elke apotheek (ook de ziekenhuisapotheek) opnieuw (voldoende) ethanol 96vv% (ontaard met 1.5% ether) kan bestellen bij de stokerijen en hieruit ontsmettingsalcohol (75vv%) en/of alcoholgel kan aanmaken.
    Als u tekorten van deze ondervindt, dient u zich gewoon te wenden tot uw lokale apotheker.
    => Dit aanbod is enkel geldig voor zorgverstrekkers met RIZIV-nummer
    => Bericht aan de apothekers: als u praktische vragen hieromtrent kan u contact opnemen met apr. Matthias Donckerwolcke (cluster gezondheidszorg binnen ELZ WE40) 050/788 559 of info@apotheekdonckerwolcke.be of via de Westvlaamse: 051 69 11 20.
    => Wettelijke regeling: Het ministerieel besluit hiervoor is op 20/03/20 in het Staatsblad verschenen, het FOF (douane) schorst de accijnzen op het FAGG heeft het productieproces goedgekeurd. De reglementering is van kracht voor de komende 6 maanden.
  • nfo vanuit Vlaams Instituut voor de eerste lijn (VIVEL):
   • VIVEL lanceert vandaag zijn digitaal communicatieplatform.  Hierop kunnen eerstelijnsmedewerkers, gezondheidsprofessionals en lokale besturen intersectorale goede ideeën en initiatieven in verband met Corona delen en leren van en met elkaar! Samen staan we sterker!

    www.vivelverbindt.be

  • Aanbod CAW:
   • Voor volwassenen (25+)
   • Telefonische bereikbaarheid via 050/66 30 01
   • Via mail op onthaal.brugge@cawnoordwestvlaanderen.be
   • Chat met een CAW-hulpverlener via volgende link 
  • Voor Jongeren (12 -25)
   • Telefonische bereikbaarheid via 0476/99 00 37
   • Via mail op jac.brugge@cawnoordwestvlaanderen.be
   • Chat met een JAC-hulpverlener via volgende link
 • Info voor mantelzorgers:
  • Richtlijnen voor mantelzorgers: https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Richtlijnen%20Corona_mantelzorg%2020200319.pdf
   Waar kan ik een erkenning als mantelzorger krijgen? Er ontstond echter verwarring rond deze richtlijn, waarbij vermeld werd dat ‘geregistreerde mantelzorgers’ onder bepaalde voorwaarden zouden toegelaten worden. Er bestaat echter geen officiële registratie als mantelzorger. Er kunnen dus nergens attesten verkregen worden dat je inderdaad de mantelzorger van iemand bent. Ook via Samana kan je je niet registreren als mantelzorger. Heb je vragen rond de voorwaarden over bezoek aan jouw naaste die in een woonzorgcentrum opgenomen is, neem dan rechtstreeks contact op met het woonzorgcentrum.
  • In de richtlijn verwijst men naar de woonzorgcentra die zelf kunnen registreren wie mantelzorger is van iemand.
  • Naar aanleiding van de Coronacrisis stelde de overheid een aantal voorwaarden, ook naar bezoekers van bewoners van woonzorgcentra. De woonzorgcentra hebben standaard de deuren gesloten voor externe bezoekers.

https://psychiatrischexpertiseteam.be/

INFORMATIE VOOR BURGERS:

Op nationaal niveau zijn volgende telefoonnummers beschikbaar voor burgers met vragen

 • Voor vragen over gezondheid en openbare orde : 0800/14.689

Indien we een update krijgen van de informatie, bezorgen wij u deze.

In een tweede fase worden mogelijk schakelzorgcentra voorzien. Hulp- en dienstverleners die zich kandidaat willen stellen een schakelzorgcentrum te bemannen, kunnen hun naam en contactgegevens doorgeven per kerende mail. Het gaat om volgende disciplines: (Huis)artsen, Verpleegkundigen en zorgkundigen, Sociaal verpleegkundigen, Maatschappelijk werker, Coördinator en eventueel psycholoog

Verdere informatie kunt u ook raadplegen op de websites van de lokale besturen, zie hierboven.

Bedankt aan allen voor alle inspanningen in deze moeilijke tijden!

Stuur deze mail gerust door aan uw collega’s.

Met vriendelijke groeten,

Vzw Eerstelijnszone WE40

info@we40.bewww.we40.be

Ondernemingsnummer 0738755661

RPR Ondernemingsrechtbank Gent – afdeling Brugge

Maatschappelijke zetel: Baron Ruzettelaan 7 bus 1, 8310 Brugge