ELZ Houtland-Polder: corona newsflash 20 maart 2020

Beste partner, beste zorg- of hulpverlener,

Tekort aan beschermingsmateriaal? Laat het weten!

In overleg met de diensten noodplanning van de lokale besturen willen we oplijsten waar er beschermingsmateriaal tekort is.

Concreet gaat het over de volgende zaken:

   • chirurgisch masker (FFP1) patiënt (aantal)
   • stofmasker klasse FFP2 met/zonder ventiel hulpverlener (aantal)
   • stofmasker klasse FFP3 met/zonder ventiel hulpverlener (aantal)
   • eendenbek masker FFP2 selfmade mondmasker (aantal)
   • wegwerp-overall TYVEK (aantal)
   • wegwerp schorten (aantal)
   • veiligheidsbril spatwater dicht (aantal)
   • alcoholische handgel (in liter)
   • ontsmettingsproducten voor oppervlakten (in liter)

Hebt u tekorten binnen uw praktijk of organisatie? U kunt deze doorgeven per kerende mail (kaatje@zorgtrajectboh.be).

UPDATE – Noodnummers en triagepunten:

De triagecentra zijn enkel op afspraak toegankelijk. Burgers nemen telefonisch contact op met hun huisarts.

Verdere communicatie volgt op de websites van de lokale besturen.

Informatie omtrent COVID-19 voor anderstaligen en slechthorenden:

Algemene info voor zorgverleners: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx

Hierbij een overzicht van de informatie die wij op heden binnen kregen:

Info voor vrijwilligers:

 

Informatie over beschermingsmateriaal:

 

 • Ontsmettingsalcohol: Via de apothekers krijgen wij bericht dat elke apotheek (ook de ziekenhuisapotheek) opnieuw (voldoende) ethanol 96vv% (ontaard met 1.5 ether) kan bestellen bij de stokerijen en hieruit ontsmettingsalcohol (75vv%) en/of alcoholgel kan aanmaken. Als u tekorten van deze ondervindt, dient u zich gewoon te wenden tot uw lokale apotheker.

 

LET OPDit aanbod is voorlopig enkel geldig voor zorgverstrekkers met RIZIV-nummer

 

Bericht aan de apothekers: voor praktische vragen hieromtrent kan u contact opnemen met de Westvlaamse: 051 69 11 20.
=> Wettelijke regeling: Het ministerieel besluit hiervoor is op 20/03/20 in het Staatsblad verschenen, het FOF (douane) schorst de accijnzen op het FAGG heeft het productieproces goedgekeurd. De reglementering is van kracht voor de komende 6 maanden.

 

Voor verpleegkundigen: Het Nederlands platform voor thuisverpleegkundigen kreeg mondmaskers binnen.
Behoort u tot het Wit-Gele Kruis/i-Mens/Kartel KZTV (Mederi en De Voorzorg)/Zorgconnect/VP+/CTP/VBZV of Altrio?: Wend u tot uw eigen dienst of verantwoordelijke. Zij zullen zelf instaan voor de verdeling van de mondmaskers. U krijgt van hen meer informatie. Thuisverpleegkundigen die NIET tot één van deze groepen behoren, kunnen gebruik maken van deze aanvraag module via de link: https://forms.gle/iJ8M3JbN4U8XsLHG6

 • Mondmaskers FFP2: Vlaanderen heeft een levering van 100 000 FFP2-maskers ontvangen, voor gebruik in de revalidatieziekenhuizen. De betrokken diensten en personen worden hierover onmiddellijk geïnformeerd, en de individuele levering gebeurt morgen (24/3). Deze zal verlopen via de lokale hulpverleningszone.

 

 • Andere materialen: voorlopig geen zicht op aanlevering schorten, veiligheidsbrillen en andere. Mocht u meer info hebben, horen wij het graag.

 

Info van partners:

 • Vlaams Instituut voor de eerste lijn (VIVEL): VIVEL lanceert zijn digitaal communicatieplatform.  Hierop kunnen eerstelijnsmedewerkers, gezondheidsprofessionals en lokale besturen intersectorale goede ideeën en initiatieven in verband met Corona delen en leren van en met elkaar! Samen staan we sterker! www.vivelverbindt.be

 

 • Aanbod CAW:
  • Voor volwassenen (25+)
   • Telefonische bereikbaarheid via 050/66 30 01
   • Via mail op onthaal.brugge@cawnoordwestvlaanderen.be
   • Chat met een CAW-hulpverlener via volgende link 
  • Voor Jongeren (12 -25)
   • Telefonische bereikbaarheid via 0476/99 00 37
   • Via mail op jac.brugge@cawnoordwestvlaanderen.be
   • Chat met een JAC-hulpverlener via volgende link

 

  • Waar kan ik een erkenning als mantelzorger krijgen?

Naar aanleiding van de Coronacrisis stelde de overheid een aantal voorwaarden, ook naar bezoekers van bewoners van woonzorgcentra. De woonzorgcentra hebben standaard de deuren gesloten voor externe bezoekers. Er ontstond echter verwarring rond deze richtlijn, waarbij vermeld werd dat ‘geregistreerde mantelzorgers’ onder bepaalde voorwaarden zouden toegelaten worden. Er bestaat echter geen officiële registratie als mantelzorger. Er kunnen dus nergens attesten verkregen worden dat je inderdaad de mantelzorger van iemand bent. Ook via Samana kan je je niet registreren als mantelzorger. In de richtlijn verwijst men naar de woonzorgcentra die zelf kunnen registreren wie mantelzorger is van iemand. Heb je vragen rond de voorwaarden over bezoek aan jouw naaste die in een woonzorgcentrum opgenomen is, neem dan rechtstreeks contact op met het woonzorgcentrum.

 

 • Sociaal isolement tegengaan (Samana):

 

 • Psychiatrisch Expertise Team (PET)

Het Psychiatrische Expertiseteam blijft tijdens de corona crisis bereikbaar. Neem zeker ook contact met ons op wanneer je geconfronteerd wordt met cliënten die ten gevolge van deze pandemie psychische klachten vertonen. Wij zorgen voor onmiddellijk advies, consult of toeleiding naar behandeling. Ook al worden fysieke contacten sterk beperkt, de intakes en gesprekken gaan verder door via telefoon of videogesprek! https://psychiatrischexpertiseteam.be/

Bedankt aan allen voor alle inspanningen!

Vriendelijke groeten,

Namens ELZ Houtland en Polder

www.elzhoutlandenpolder.be

Ondernemingsnummer: 0739.868.785

RPR Ondernemingsrechtbank Gent – afdeling Brugge

Maatschappelijke zetel: Weststraat 24, 8460 Oudenburg