ELZ Oostkust: corona newsflash 20 maart 2020

Beste partner in eerstelijnszone Oostkust,

Heel wat onder u hebben maatregelen genomen om de verspreiding van COVID-19 in te dijken. Het leek ons relevant om onderstaande informatie te delen. Indien u zelf informatie hebt die helpend kan zijn voor lokale zorgverleners- en welzijnswerkers, graag een seintje zodat wij deze info kunnen doorspelen waar mogelijk.

Algemene informatie voor zorgverleners: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx.

Informatie vanuit de huisartsenkring HABO

 • Er is nauw contact tussen de partners AZ Zeno, de lokale besturen en de huisartsenkring.
 • De wachtpost bij de spoedafdeling van het ziekenhuis wordt zoveel als mogelijk ontzien en is énkel toegankelijk voor niet-besmette personen in het weekend. 1733 zal dan ook strikter triëren.
 • Er wordt een fysiek triagepunt opgestart in Knokke-Heist, vermoedelijk vanaf morgen 19 maart, waar de consultaties van de huisartsen kunnen doorgaan. Het fysiek triagecentrum is enkel op afspraak toegankelijk voor de burger.

Stappenplan:

  1. Burgers nemen telefonisch contact op met de huisarts
  2. Als klinisch onderzoek nodig is, al dan niet i.f.v. een mogelijke besmetting, zal hij/zij doorverwezen worden naar het triagecentrum.
  3. Vanuit het triagecentrum worden volgende stappen ondernomen.
 • Een schakelzorgcentrum en de bijhorende nota hieromtrent komen van de Vlaamse Overheid. Federaal zou hier nog geen draagvlak noch ‘akkoord’ voor zijn.

Tekorten beschermingsmateriaal binnen ELZ Oostkust

De diensten noodplanning van de lokale besturen zijn gestart met een oplijsting van de tekorten naar beschermingsmateriaal.

Concreet gaat het over de volgende zaken:

 • chirurgisch masker (FFP1) patiënt
 • stofmasker klasse FFP2 met/zonder ventiel hulpverlener
 • stofmasker klasse FFP3 met/zonder ventiel hulpverlener
 • eendenbek masker FFP2 selfmade mondmasker
 • wegwerp-overall TYVEK
 • wegwerp schorten
 • veiligheidsbril spatwater dicht
 • alcoholische handgel
 • ontsmettingsproducten voor oppervlakten

Hebt u tekorten in uw dienst of organisatie? U kunt deze doorgeven per kerende mail (info@eerstelijnszoneoostkust.be).

Informatie voor burgers

Op nationaal niveau zijn volgende telefoonnummers beschikbaar voor burgers met vragen

 • Voor vragen over gezondheid en openbare orde : 0800/14.689
 • Voor vragen over economie : 0800/120.33

Daarnaast is er info te vinden op: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Informatie omtrent COVID-19 voor anderstaligen en slechthorenden:

Bedankt aan allen voor alle inspanningen in deze moeilijke tijden!

Stuur deze mail gerust door aan uw collega’s.

Met vriendelijke groeten,

Eerstelijnszone Oostkust