UPDATE 26/03/2020, maatregelen binnen Oostkamp, Zedelgem, Jabbeke en Beernem

UPDATE 26/03/2020, maatregelen binnen Oostkamp, Zedelgem, Jabbeke en Beernem

Beste partners,

Hierbij de nieuwe update.

Vanaf nu kunt u alle voorgaande informatie op onze website vinden:

https://www.eerstelijnszone.be/overzicht-informatie-covid-19-corona-in-elz-we40

U vindt daar 5 luiken terug:

 • Algemene informatie
 • Maatregelen binnen de lokale besturen
 • Informatie van partners
 • Informatie voor de burger
 • Verdere informatie

Enkel de nieuwe informatie zal nog in de mailings opgenomen worden.

INFORMATIE VAN PARTNERS

 • Info vanuit Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn (VIVEL):

 

   • Grote organisaties zoals de diensten voor gezinszorg en diensten voor thuisverpleging, hebben zelf al een monitoringsysteem opgezet. Voortaan krijgen ook andere zorgverleners in de eerste lijn – huisartspraktijken, CRA’s, triageposten, apotheken, vroedvrouwen en thuisverpleegkundigen – op vaste momenten (dagelijks voor de huisartsen, 2 keer per week voor de andere beroepsgroepen) een korte vragenlijst. Hoeveel patiënten heb je vandaag geholpen? Is er voldoende personeel om de zorgtaken uit te voeren? Is er genoeg beschermend materiaal voorhanden?
    De oproep om deel te nemen aan de monitoring wordt via de betrokken beroepsgroepen verspreid.
    Op basis van de antwoorden wordt een overzicht gemaakt van de situatie in het hele land. Per eerstelijnszone (ELZ) en beroepsgroep wordt een statusrapport opgemaakt dat zowel lokaal als op Vlaams niveau gebruikt kan worden. Elke zorgraad en elke beroepsgroep ontvangt op regelmatige tijdstippen deze rapporten en kan er gericht acties aan koppelen, zoals het opzetten van cohortzorg, schakelzorgcentrum, …
  • Info vanuit Zorggezind (koepelorganisatie voor de diensten gezinszorg):
 • Info vanuit WINGG:

 

  • Je kan zoals voorheen bij ons terecht met allerlei vragen over kinderen en jongeren die problemen hebben op vlak van geestelijke gezondheid.
   • In urgentiesituaties (levensbedreigend, onmiddellijke hulp nodig) verwijzen we nog steeds door naar spoeddiensten van de algemene ziekenhuizen, politie, ambulance of EPSI (enkel +15 jaar).
   • Bij crisissituaties (niet-levensbedreigend) vragen we om eerst na te gaan of reeds betrokken partners de crisis mee kunnen helpen opvangen.
    Enkel indien de crisisvraag de expertise en draagkracht van het bestaande netwerk overstijgt, kan er gebeld worden naar het Crisismeldpunt Minderjarigen West-Vlaanderen (050/33.77.40).
    De crisismeldpuntmedewerker zal in samenspraak met u bekijken welke hulp aangewezen is. Als aanmelder breng je minstens de ouders en de jongere op de hoogte van de aanmelding. De volgende stappen zullen door de meldpuntmedewerker samen met u bekeken worden:
 1. Vraagverheldering
 2. Bevraging toestemming ouders en kind/jongere
 3. Crisisconsult en/of toe leiden naar mobiele hulp, dagbehandeling of crisisopname.
 • In zorgwekkende situaties (niet crisis) kan je terecht bij Crosslink met vragen over kinderen en jongeren met een (vermoeden van een) probleem op vlak van geestelijke gezondheid. Neem zeker ook contact met ons op wanneer je geconfronteerd wordt met cliënten die psychische klachten vertonen ten gevolge van deze crisis. Wij zorgen voor onmiddellijk advies, consult of toeleiding naar behandeling. Ook al worden fysieke contacten sterk beperkt, de gesprekken gaan verder door via telefoon of videogesprek:
 • Voor Noord-West-Vlaanderen (tot 16 jaar) bereikbaar op 051/69.10.60 op ma/di/vrij van 10u30 tot 12u30.
 • Voor Noord-West-Vlaanderen (vanaf 16 jaar) via PET, zie contactgegevens op https://psychiatrischexpertiseteam.be/

Voor behandelingen kan je nog steeds terecht bij de partners in de ambulante (CGG, CAR, drughulpverlening), de mobiele (WINGG Care of WINGG Ampel) of de residentiële diensten voor kinder- en jeugdpsychiatrie, zij het dat ook zij hun fysieke aanbod beperken of aanpassen aan de huidige omstandigheden.

Bedankt aan allen voor alle inspanningen in deze moeilijke tijden!

Stuur deze mail gerust door aan uw collega’s.

Met vriendelijke groeten,

Eerstelijnszone WE40