Covid19 – informatie vanuit de overheden en partners

Beste partner
Beste hulp- en zorgverlener,

Informatie vanuit het RIZIV

Ook overschotten worden verzameld (voor privépersonen, bedrijven).

Informatie vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid

Info vanuit Federis, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s.

Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, bevestigt dat personen met COVID-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte. Meer info via https://fedris.be/nl/news#news-2696

Informatie van partners

Niet alle onderwerpen zijn al volledig uitgewerkt, maar wordt constant geüpdatet.

   • Tijdsinvestering: 1-2 uur
   • Doelgroep: Personen met een rol in psychosociale opvang tijdens COVID-19. Bijvoorbeeld: opvang en coaching van zorgverleners, collega’s en/of burgers.
   • Achtergrond: Men gaat ervan uit dat je als lezer over een basiskennis psychosociaal welzijn beschikt.
 • Multidisciplinair Overleg

 

In tegenstelling tot wat eerder vanuit het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid gecommuniceerd werd gaat de overgangsperiode voor MO-registratie pas in vanaf 01/05/2020. (Ter info: de overheid spreekt vanaf nu van MO ipv MDO als afkorting voor multidisciplinair overleg.)

Deze uitstelmaatregelen zijn er gekomen omwille van het coronavirus. Concreet wil dit zeggen dat MDO-overleggen (GDT en OPP) die doorgaan t.e.m. 30 april 2020 mogen opgestuurd worden naar het SEL, wij blijven deze registreren en facturen. De uiterste datum van indienen wordt daardoor ook met een maand verlengd en de documenten kunnen ingediend worden tot 30 mei 2020.

  • Voor Kortemark: mailen naar info@sel-mwvl.be
  • Voor Torhout, Koekelare en Ichtegem: mailen naar info@selbrugge.be
  • Voor Gistel en Oudenburg, mailen naar marie.vandevivere@oostende.be
 • WINGG (West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid)
  • In urgentiesituaties (levensbedreigend, onmiddellijke hulp nodig) verwijzen we nog steeds door naar spoeddiensten van de algemene ziekenhuizen, politie, ambulance of EPSI (enkel +15 jaar).
  • Bij crisissituaties (niet-levensbedreigend) vragen we om eerst na te gaan of reeds betrokken partners de crisis mee kunnen helpen opvangen. Enkel indien de crisisvraag de expertise en draagkracht van het bestaande netwerk overstijgt, kan er gebeld worden naar het Crisismeldpunt Minderjarigen West-Vlaanderen (050/33.77.40). De crisismeldpuntmedewerker zal in samenspraak met u bekijken welke hulp aangewezen is. Als aanmelder breng je minstens de ouders en de jongere op de hoogte van de aanmelding. De volgende stappen zullen door de meldpuntmedewerker samen met u bekeken worden:
 • De WINGG-partners blijven ijveren voor zorgcontinuïteit tijdens de COVID-19 (corona)crisis. Je kan zoals voorheen bij ons terecht met allerlei vragen over kinderen en jongeren die problemen hebben op vlak van geestelijke gezondheid.
 1. Vraagverheldering
 2. Bevraging toestemming ouders en kind/jongere
 3. Crisisconsult en/of toe leiden naar mobiele hulp, dagbehandeling of crisisopname.
  • In zorgwekkende situaties (niet crisis) kan je terecht bij Crosslink (zie flyer in bijlage) met vragen over kinderen en jongeren met een (vermoeden van een) probleem op vlak van geestelijke gezondheid. Neem zeker ook contact met ons op wanneer je geconfronteerd wordt met cliënten die psychische klachten vertonen ten gevolge van deze crisis. Wij zorgen voor onmiddellijk advies, consult of toeleiding naar behandeling. Ook al worden fysieke contacten sterk beperkt, de gesprekken gaan verder door via telefoon of videogesprek:
   • Voor Zuid-West-Vlaanderen bereikbaar op 051/69.10.61 op di/woe/do van 10u tot 12u.
   • Voor Noord-West-Vlaanderen (tot 16 jaar) bereikbaar op 051/69.10.60 op ma/di/vrij van 10u30 tot 12u30.
   • Voor Noord-West-Vlaanderen (vanaf 16 jaar) via PET, zie contactgegevens op https://psychiatrischexpertiseteam.be/
   • Voor behandelingen kan je nog steeds terecht bij de partners in de ambulante (CGG, CAR, drughulpverlening), de mobiele (WINGG Care of WINGG Ampel) of de residentiële diensten voor kinder- en jeugdpsychiatrie, zij het dat ook zij hun fysieke aanbod beperken of aanpassen aan de huidige omstandigheden.
  • VIVEL – ‘COVID-19 Eerste Lijn Barometer’
  • De monitoring bij de huisartsen (praktijken, CRA en triageposten) was reeds gestart op donderdag 19 maart. Ondertussen is deze verder op punt gesteld, worden er persoonlijke mails verstuurd naar de kringvoorzitters, en nemen meer en meer huisartsen deel aan het monitoringsysteem. De apotheken en vroedvrouwpraktijken hebben op woensdag 25 maart hun eerste vragenlijsten ingevuld. De thuisverpleegkundigen zullen binnenkort aansluiten. We bekijken de mogelijkheid om de diensten voor gezinszorg te laten instappen. Ook zij gaven aan te willen deelnemen aan het monitoring systeem. De rapporten gaan naar de bevoegde instanties/beroepsgroepen, en van daaruit worden eventuele verdere stappen genomen.
 • Diensten Maatschappelijk werk West-Vlaanderen 

 

  • De Diensten Maatschappelijk Werk blijven de toegangspoort voor ondersteunings- en zorgvragen. In bijgevoegde brief informatie over de werking en contactgegevens.
 • Vrij CLB Houtland (Torhout – Zedelgem – Ichtegem – Koekelare – Kortemark – Ruddervoorde – Lichtervelde – Zwevezele)
  • De CLB-chat is tijdens de Corona crisis 4 dagen per week (ma-do) van 14.00 tot 21.00 uur paraat voor leerlingen en ouders. Ook tijdens de Paasvakantie.
  • Vrij CLB Houtland voorziet tijdens de Paasvakantie (m.u.v. Paasmaandag) een telefoonpermanentie via ons nummer 050 / 23 15 17. Beeldbellen of chatten kan ook.

 

 • Graag deze informatie m.b.t. de dienstverlening:

Openingsuren tijdens de Paasvakantie: maandag – donderdag: 8.30 – 12.00 en 13.00 – 16.30 uur; vrijdag 8.30 – 12.00 en 13.00 – 16.00 uur.

 • TIP: Filmpjes voor kinderen en volwassenen met een mentale beperking (Samenwerking Open Thuis Limburg en ZITDATZO) https://youtu.be/Oci7-4Gx-GM
 • https://youtu.be/W5tHz_APUJQ
 • Twee filmpjes worden via deze e-mail gratis verspreid onder organisaties die werkzaam zijn onder het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het ene filmpje is wat trager opgesteld om een diepe verwerking mogelijk te maken, het andere is wat flitsender opgebouwd om cliënten met een kortere aandachtspanne ook te bereiken. “Dankzij Sclera en Pictostudio konden we gebruik maken van pictogrammen, visuele voorstellingen van de belangrijke elementen van het filmpje.” De video’s zijn vrij toegankelijk via een YouTube-kanaal:

Met vriendelijke groeten,
Kaatje Loeys
Voor ELZ Houtland en Polder