Eerstelijnszone Oostende-Bredene : COVID-19

Beste partner van eerstelijnszone Oostende-Bredene

Graag informeren wij jullie over onderstaande zaken.

Schakelzorgcentrum 

De ziekenhuizen zullen de komende weken veel COVID-19-patiënten moeten opvangen. Het is belangrijk dat zij over voldoende bedden kunnen blijven beschikken. Daarom worden er schakelzorgcentra opgericht.

Een schakelzorgcentrum voorziet een vlotte doorstroming van patiënten vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie, met de nodige flexibiliteit. Door het oprichten van schakelzorgcentra wordt de ziekenhuiscapaciteit maximaal voorbehouden voor complexe zorg, en vrijwaren van niet-essentiële opnames.

Voor eerstelijnszone Oostende-Bredene ligt het schakelzorgcentrum in Zuienkerke (Polderzicht), dit schakelzorgcentrum zal ook de eerstelijnszones Oostkust, Houtland en Polder, Brugge en WE40 bedienen. Het schakelzorgcentrum wordt pas operationeel als de ziekenhuizen en hun netwerk dreigen vol te stromen. Er is vandaag nog geen nood aan.

COVID-19 Eerstelijnsbarometer 

Het Vlaams Instituut Voor Eerste Lijn (VIVEL) heeft een monitoringsinstrument, nl. de COVID-19 Eerstelijnsbarometer voor oa. het registreren van de huidige werkbelasting, maar ook voor het registreren van de tekorten aan beschermingsmaterialen. Dit kan ingevuld worden door volgende beroepsgroepen: thuisverpleegkundigen, diensten gezinszorg,  huisartsen, triageposten, CRA’s, apothekers en vroedvrouwen via het Elektronisch Medisch Dossier of healthdata.be. Deze informatie komt ook bij de eerstelijnzone terecht, zo kunnen wij gericht actie ondernemen. Een warme oproep aan allen om dit in te vullen.

Diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen

Het zijn vreemde en drukke tijden voor ons allen. Vanuit de Diensten Maatschappelijk Werk willen wij duidelijk communiceren dat wij onze rol als toegangspoort voor ondersteunings- en zorgvragen nog steeds ten volle opnemen. Werking DMW West-Vlaanderen.docx (151 kB)

Praktijkcursus ‘omgaan met Covid-19-patiënten’ voor zorgverleners en mantelzorgers

De bacheloropleiding Verpleegkunde aan Howest ontwikkelde samen met BEFEZO, het NVKVV en in overleg met het kabinet van Vlaams minister Beke een praktijkcursus ‘hoe veilig omgaan met COVID-19-patiënten’.

De cursussen bieden o.a. een antwoord op volgende vragen :

  • Hoe ga je een kamer van een besmette patiënt binnen?
  • Hoe gebruik je een mondmasker veilig?
  • Hoe neem je de polsslag of bloeddruk van een Covid19-patiënt?
  • Hoe gebruik je handschoenen en verwijder je ze op een juiste manier?
  • Hoe vaak en hoe ontsmet je je handen?

Alle informatie kun je hier raadplegen. 

Website eerstelijnszone 

Heel wat partners doen grote inspanningen om in deze tijden de nodige ondersteuning te blijven geven. Alle informatie kun je terugvinden op de website van de eerstelijnszone. We vullen deze regelmatig aan, stuur gerust ook informatie over jouw organisatie door! https://www.eerstelijnszone.be/overzicht-informatie-covid-19-corona-in-oostende-bredene

Houd jullie goed en geef zeker een seintje bij vragen!
Vriendelijke groeten

Marie Vandevivere
Eerstelijnszone Oostende-Bredene
0493 43 97 99