ELZ Houtland en Polder: COVID19

Beste partner,
Beste hulp- en zorgverlener,

Info vanuit de lokale besturen/triagepunten

Triagepunt Ichtegem/Koekelare: telefonisch onthaal op dinsdag- en donderdagnamiddag van 13u tot 18u en op woensdag- en vrijdagvoormiddag van 08u30 tot 13u00.
Triagepunt Torhout: voor meer informatie over de werking, klik op deze link.


Info over het Schakelzorgcentrum

De ziekenhuizen vangen veel COVID-19-patiënten op. Het is belangrijk dat zij over voldoende bedden blijven beschikken. Daarom worden er schakelzorgcentra opgericht. Een schakelzorgcentrum voorziet een vlotte doorstroming van patiënten vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie, met de nodige flexibiliteit. Door het oprichten van schakelzorgcentra wordt de ziekenhuiscapaciteit maximaal voorbehouden voor complexe zorg, en vrijwaren van niet-essentiële opnames. Ook de situatie in de woonzorgcentra wordt gemonitord.
Voor eerstelijnszone Houtland en Polder ligt het schakelzorgcentrum in Zuienkerke (Polderzicht), dit schakelzorgcentrum zal ook de eerstelijnszones Oostkust, Oostende-Bredene, Brugge en WE40 bedienen. Het schakelzorgcentrum wordt operationeel als de ziekenhuizen en hun netwerk dreigen vol te stromen. Daar is vandaag nog geen nood aan. Ook elders in de provincie kunnen dan schakelzorgcentra open gaan. Mogelijks gebeurt dit gradueel. Momenteel wordt er druk geschreven aan een draaiboek. Na afwerking van het draaiboek zouden alle procedures in kaart gebracht zijn. Opstart zou dan op enkele dagen mogelijk zijn.


Praktijkcursus ‘omgaan met Covid-19-patiënten’ voor zorgverleners en mantelzorgers

De bacheloropleiding verpleegkunde aan HoWest ontwikkelde samen met BEFEZO, het NVKVV en in overleg met het kabinet van Vlaams minister Beke een praktijkcursus ‘hoe veilig omgaan met COVID-19-patiënten’.
De cursussen bieden o.a. een antwoord op volgende vragen :
Hoe ga je een kamer van een besmette patiënt binnen?
Hoe gebruik je een mondmasker veilig?
Hoe neem je de polsslag of bloeddruk van een Covid19-patiënt?
Hoe gebruik je handschoenen en verwijder je ze op een juiste manier?
Hoe vaak en hoe ontsmet je je handen?
Alle informatie kun je hier raadplegen.


Nieuws vanuit het psychosociale coördinatiecomité Vlaanderen

Ook zij verspreiden heel wat interessante informatie naar psychosociale hulpverleners tijdens deze crisisperiode. In bijlage hun nieuwsbrief 4 PSCC.


Nieuws van de partners

Info vanuit VIVEL – COVID-19 Eerstelijnsbarometer
Zoals reeds in een eerdere nieuwsbrief aangekondigd, heeft het Vlaams Instituut Voor Eerste Lijn (VIVEL) een monitoringsinstrument, nl. de COVID-19 Eerstelijnsbarometer voor het registreren van de huidige werkbelasting en de tekorten/overschotten aan beschermingsmaterialen. Dit kan ingevuld worden door volgende beroepsgroepen: thuisverpleegkundigen, diensten gezinszorg, huisartsen, triageposten, CRA’s, apothekers en vroedvrouwen via het Elektronisch Medisch Dossier of healthdata.be. Deze informatie komt ook bij de eerstelijnszone terecht, zo kunnen wij gericht en overkoepeld actie ondernemen wanneer dit nodig zou blijken. Een warme oproep om dit in te vullen.

Diensten maatschappelijk werk:
In de vorige communicatie vanuit de diensten maatschappelijk werk is een foutje geslopen m.b.t. de gegevens van Partena: tel. 09 269 85 77, te bereiken via dmw@partena-ziekenfonds.be.

Diabeteseducatie
Om tijdens de Covid-19-crisis tegemoet te komen aan de nood aan diabeteseducatie, nemen we tijdelijke maatregelen in het kader van de eerstelijns diabeteseducatie. Deze maatregelen laten videoconsultaties toe voor diabeteseducatoren bij patiënten met zorgtraject diabetes type 2 en voor diabeteseducatoren, diëtisten, apothekers en verpleegkundigen bij patiënten met ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2/ voortraject’. Deze maatregelen zijn met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 14 maart 2020. De terugbetaling van diabeteseducatie vanop afstand heeft als doel 2 verstrekkingen diabeteseducatie te garanderen voor mensen, zonder dat ze zich fysiek moeten verplaatsen.
Meer info: https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/diabeteseducatie-1ste-lijn-videoconsultatie.aspx

Bedankt voor de dagelijkse inspanningen die iedereen blijft leveren!

Hartelijke groeten,
Kaatje Loeys
Voor ELZ Houtland en Polder