Kinesitherapeut kan ook verwijzen naar BOV-coach

Sinds 1 september 2021 is de ELZ Brugge, met als trekker KNWV, de enige West-Vlaamse pilootregio, waar er een verbreding van de verwijzers is doorgevoerd. De kinesitherapeut kan nu ook, naast de diëtist, psycholoog, apotheker, verpleegkundige en maatschappelijk en sociaal werker, rechtstreeks doorverwijzen naar een Bewegen Op Verwijzing-coach, zonder tussenkomst van de arts. Dit is een duidelijke meerwaarde en bevestigt de maatschappelijke rol van de kinesitherapeut om de patiënt op langere termijn gezond te houden, zelfs al ligt dat buiten de initiële hulpvraag. Lees meer