Categorie: Volgende wetenschappelijke avond

Peerreview “Sense & Nonsense over de behandeling van idiopathische scoliose”

Donderdag 29 maart 2018. Ontvangst om 19u45, start activiteit om 20u00

Wijkcentrum Xaverianen Xaverianenstraat 1, 8200 Sint-Michiels Brugge

Nicole Timmerman – Zelfstandig kinesitherapeute – Bijzondere bekwaamheid Manuele Therapie – Docent Medische OefenTherapie IPVK

Voorafgaand aan deze peerreview zullen de ingeschreven deelnemers een vragenlijst toegestuurd krijgen van de docent. De peer review start met een korte bespreking van de ontvangen (anonieme) antwoorden op die vragenlijst , gevolgd door het ontrafelen van de mythen en misvattingen (zin en onzin) over scoliosis.  Daarna worden een aantal stellingen over de therapie van adolescente idiopathische scoliose geformuleerd waarover in kleine groepen onder elkaar wordt gediscussieerd.

Accreditatie werd goedgekeurd onder ID 314384

Inschrijfmodaliteiten:
1. Zowel KNWV-leden als niet-leden dienen zich vóór 23/03/2018  in te schrijven bij Jan Tessier via mail (jankine@gmail.com) . Een bevestiging wordt u toegestuurd. Na 23/3/2018 is geen inschrijving noch ticketaankoop meer mogelijk omdat de 1e vragenlijst van PQK in de week vóór de activiteit naar de deelnemers wordt opgestuurd én omdat ook een survey van de docent wordt toegestuurd . KNWV is niet verantwoordelijk voor té laattijdige aanmeldingen, emaildatum is bewijs van verzending.

2. Voor geldige inschrijving zijn volgende gegevens vereist;
– naam en voornaam
– RIZIV-nummer
– lid van KNWV  / geen lid
– aanmelding voor peerreview

3. Toegang voor KNWV-leden is gratis.
Niet-leden verkrijgen toegang mits aankopen van een toegangsticket (25 euro) . Vul in wat u in uw winkelwagen wenst . U ontvangt na overschrijving op rekeningnummer BE70 4783 0310 3125 een factuur per email.

Online ticket verkoop voor dit evenement is gesloten.