Veel kinesitherapeuten tewerkgesteld in de WoonZorgcentra hebben reeds hun vaccinatie mogen ontvangen. De volgende in de rij is het personeel van de ziekenhuizen en de zorgprofessionals uit de eerste lijn.
Voor deze laatste wordt gewerkt met een prioritaire groep, bepaald door weloverwogen criteria, waardoor de kinesitherapeuten worden meegenomen in het verhaal. Doch de politiek heeft hier een onderscheid gemaakt door het bepalen van een frontlinie (huisartsen, thuisverpleegkundigen, tandartsen, personeel van de vaccinatiecentra….) waardoor de kinesitherapeuten niet vanaf 15 februari werden meegenomen in het verhaal, doch in de tweede golf, vanaf 1 maart, met de andere beroepsgroepen zullen gevaccineerd worden.

KNWV neemt zijn verantwoordelijkheid in onze kringregio en fungeert als liaison voor onze beroepsgroep alsook voor de osteopaten en chiropractors:

 1. Jan Tessier ELZ Oostkust (jankine@gmail.com)   
 2. Peter Pollet ELZ Houtland en Polder (peter_pollet@telenet.be)
 3. Kristof Ghesquiere ELZ Oostende Bredene (kinekristof@gmail.com)
 4. Ronny Van Waetermeulen ELZ WE40 (ronny.van.waetermeulen@telenet.be)
 5. Jean Van Hoornweder voor ELZ Brugge (jean.vanhoornweder@gmail.com).

Vanaf 15/02 is de lijst met zorgprofessionals ter beschikking voor al wie wil weten als hij/zij uitgenodigd zal worden om zich te laten vaccineren. Deze is terug te vinden op https://extern.departementwvg.be/staikopdelijst.
Sta je op de lijst, dan krijg je een uitnodiging via sms, mail of brief. Controleer ook uw e-box. Het tijdstip van oproep kan verschillend zijn per ELZ al naar hoelang het aantal collega’s per ELZ en natuurlijk de aanwezige vaccins.
Sta je niet op de lijst dan contacteer je de liaison van uw ELZ waar je woont. Hou hierbij volgende info klaar:

 • Naam en voornaam
 • Rijksregisternummer
 • Beroepsgroep
 • Mailadres
 • GSM nummer
 • Domicilie en werkadres (voornaamste).

Let op, werk je in een andere ELZ, contacteer dan deze liaison. Contactgegevens zijn te bekomen via onze gemandateerden. Deze liaison zal u, als de aanvraag gegrond is, met een webformulier ingeven met de aanvraag om te vaccineren.
Vanuit KNWV promoten we ook onze maatschappelijke rol naar de burgers en patiënten toe door als ambassadeur op te treden.
Nuttig sensibiliseringsmateriaal is terug te vinden op
COVID-19: Vaccinatie | AXXON, Physical Therapy in Belgium.

corona-virus houdt iedereen in de ban of moeten we zeggen in bedwang …..

 1. Ieder collega heeft van het gemeente of stadsbestuur twee maal gratis chirurgische mondmaskers mogen ontvangen. Maar let op, wij kinesitherapeuten, zitten niet in de strategische voorraad die heden ten dage wordt afgehaald door oa huisartsen, tandartsen, vroedvrouwen… Dit wil zeggen dat we met de gekregen voorraad moeten toekomen tot het einde van de pandemie. Vandaar dat KNWV reeds voor de bedeling van mondmaskers deze tegen democratische prijzen aanbood. En dit doen we terug want iedere collega zal zelf moeten instaan voor zijn of haar voorraad.

Hieronder volgt een opsomming van de verschillende beschermingsmiddelen:

 • Chirurgische mondmaskers per 10 aan 0.75/stuk, dus €7.5
 • Chirurgische mondmaskers per 20 aan 0.75/stuk, dus €15
 • Chirurgische mondmaskers per 50 aan 0.75/stuk, dus €37.5
 • KN95 = FFP2 maskers per stuk aan €3.75
 • Face shields per stuk aan €6

Indien gewenst, gelieve een mail te sturen naar info@knwv.be met vermelding van naam, voornaam, adres, mailadres, telefoonnummer en aantal per type.  Er volgt steeds een onkostennota waarop het rekeningnummer KNWV en de referentie wordt vermeld.

2.Financiële tegemoetkoming vanuit het RIZIV: zie Axxon

3. Fysieke bescherming voor uzelf én uw patiënten

Als kinesitherapeut komt u met de patiënt in fysiek contact tijdens de behandeling en het is dan ook belangrijk voorzorgsmaatregelen te nemen.
Betrouwbare en zorgsector-gerichte informatie zijn te vinden op:

  1. Axxon Coronapagina : https://axxon.be/nl/corona/
  2. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: https://www.info-coronavirus.be/nl/
   Nieuwste update
  3. Het advies van de Federale Raad Kinesitherapie
  4. De corona-algemene informatiedienst van de overheid
   https://www.info-coronavirus.be/nl/news/nvr-24-04/
   Tabel van de overheid
  5. Sciensano biedt niet alleen de specifieke info voor hulpverleners (https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx)  maar ook een nieuwsbrief waarop u zich kan inschrijven en waardoor u steeds de laatste info krijgt in uw mailbox. Nieuwsbrief 21/04
  6. WCPT Covid 19 webpagina
  7. RIZIV-alert

4. Procedures voor ambulante zorgverstrekking en zorgverlening in een privé praktijk (update 24/03).

   1. Volg de richtlijnen (procedure voor ambulante zorgverstrekking in een privé praktijk) . Zij stellen heel duidelijk ” alle niet-dringende consultaties, onderzoeken en behandelingen in ambulante zorg en privépraktijken te stoppen” !  We vernemen jammer genoeg dat sommige collega’s blijven verderwerken zoals voorheen. KNWV moet dit ten stelligste afraden . Breng uzelf en anderen niet in gevaar ! Corona is helemaal geen griep , het is de meest besmettelijke virale aandoening ooit ! Safety and health first !  De financiële impact is inderdaad groot maar dat geldt voor elke burger in het land, in Europa, in de wereld. Het RIZIV belooft de gevolgen aan te pakken na de crisis (zie verder).
   2. Lees de instructies omtrent rationeel gebruik van medische maskers en andere beschermingsmiddelenhttps://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_RMG_Brief_MondMaskers_NL.pdf.

het coronavirus wordt gedood bij temperaturen hoger dan 60° .
(1) uw masker strijken met een stoomstrijkijzer , telkenmale na enkele uren gebruik (max 8 u)

(2) uw masker ontsmetten door het dampen over stoom gedurende minimaal 5 minuten. Breng een beetje water in een kookpot tot het kookpunt ,  leg het masker in een zeef dat u boven de kookpot hangt , laat het water 5 minuten verder dampen  want stoom is 100 ° en is  ontsmettend
(3) haardroger op max temperatuur aan binnenkant van het masker zetten , liefst in buitenlucht (microben buiten blazen ) .

het virus kan niet langer dan 10 dagen leven zonder “HOST”
Na één dag uw masker te hebben gedragen , stopt u het in een kartonnen zak die u afsluit , schrijf er de datum op en na 10 dagen kan u het masker hergebruiken

Voornoemde huismiddeltjes worden her en der toegepast , ze konden echter nog niet  wetenschappelijk ” bewezen efficiënt ” worden bewezen gezien de snelheid van de coronacrisis . Empirisch-logisch gezien zijn ze wel virusdodend. 

Beter  1 masker aan de mond , dan geen ?

5. Advies, coaching, educatie en hulp aan patiënten en burgers

Als zorgverstrekker kan u aan uw bezorgde patiënten de nodige adviezen en informatie verstrekken over de maatregelen en de bescherming die ze dienen te nemen.
Zowel op federaal , gewestelijk als lokaal vlak werden extra hulp- en zorgmaatregelen in het leven geroepen voor hulpbehoevenden, alleenstaanden, anderstaligen, slechthorenden ea,

Onderstaande informatie wordt steeds asap geupdated en/of aangevuld.

Federale informatie voor burgers.

Volgende telefoonnummers zijn beschikbaar:

Voor vragen over gezondheid en openbare orde : 0800/14.689
Voor vragen over economie : 0800/120.33

Gewestelijke informatie omtrent COVID-19

voor anderstaligen en slechthorenden

van het Agentschap Zorg en Gezondheid

van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Sociaal isolement tegengaan

Samana biedt ondersteuning en praktische bijstand onder vorm van informatie over contactmogelijkheden, hulp bij boodschappen en een mantelzorgtelefoon.

Psychische klachten als gevolg van deze pandemie.

Het Psychiatrische Expertiseteam (PET) blijft tijdens de corona crisis bereikbaar voor cliënten en patiënten op https://psychiatrischexpertiseteam.be

Nieuwsbrief 1(5/04) van FOD Volksgezondheid met nuttige weetjes psychosociale begeleiding voor alle zorgverstrekkers

voor de leden KNWV
met volgende postcodes 
8000, 8200, 8310 en 8380

Zoals u ook in de pers kon vernemen verlopen de uitnodigingen via het Doclr systeem van de Vlaamse overheid op dit ogenblik nog niet vlot. Het verkrijgen van lijsten met zorgverleners die we zelf kunnen opbellen stoot dan weer op de privacywetgeving en in sommige gevallen zijn deze lijsten ook niet accuraat.
We proberen dit met uw hulp te verbeteren.

Een eerste vraag:
We willen actief de kinesitherapeuten opsporen die nog geen vaccin kregen en ook nog niet werden uitgenodigd. Daarom bezorgen we volgende link aan de leden KNWV met volgende postcodes 8000, 8200, 8310, 8380https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclp_35blSe4aFm86Vgodx8zXy2PRDYVrvmvmMb4VSSMYVSYw/viewform
Op die manier hebben we een lijst bij de hand die we kunnen gebruiken om eventueel last minute nog zorgverleners op te roepen.

Een tweede vraag:
KNWV roept op om te reageren wanneer ze een oproepingsbrief krijgen voor het vaccinatiecentrum. Verschillende uitgenodigde personen zijn al gevaccineerd of willen geen vaccin. In dat geval wordt er gevraagd om hun reservering te annuleren, hetzij digitaal, hetzij via het callcenter dat op de uitnodiging wordt vermeld.
Personen die wel een vaccin willen, dienen daarentegen hun afspraak te bevestigen. Op die manier zorgen we er voor dat het vaccinatiecentrum correct weet wie ze die dag mogen verwachten en kunnen er op de weggevallen plaatsen snel nieuwe zorgverleners worden uitgenodigd.

Bij vragen, bedenkingen geef gerust een seintje.
Dit is een initiatief vanuit de ELZ Brugge.

Regionale en lokale initiatieven van of binnen ELZ Brugge

Woont of werkt u in Brugge (8000) of in haar deelgemeenten Assebroek en Sint-Kruis (8310), Sint-Andries en Sint Michiels (8200) en Zeebrugge (8380) dan kan u hier lokale info verkrijgen van de maatregelen en adviezen betreffende de corona-crisis.

Stad Brugge informeert haar burgers op haar corona-webpagina  https://www.brugge.be/coronavirus

KNWV-info:

Ontsmettingsgel en handschoenen: vanaf maandag 24/03 kan u mits aantonen van uw professionele identiteit (RIZIVnummer) bij alle apotheken zelf uw producten aankopen, hierbij zal KNWV dus niet bemiddelen.

Beschermingsmaskers: KNWV heeft voor haar leden een eigen bestelling /reservatie geplaatst. Afhankelijk van het geleverde aantal én de vraag kan ze  2 tot max. 5 maskers voorbehouden (zelfafhaling) . Om te reserveren dient u zich eerst in te loggen als lid , om de reserveringspagina te kunnen openen.

ELZ Brugge stuurde volgende newsflash aan haar partners.

Regionale en lokale initiatieven van of binnen ELZ Houtland en Polder

Woont of werkt u in Gistel (8470), Ichtegem (8480), Koekelare (8680), Kortemark (8610), Oudenburg (8460) of Torhout (8820) dan kan u hier regionale en  lokale info verkrijgen van de maatregelen en adviezen betreffende de corona-crisis.

KNWV-info :

Ontsmettingsgel en handschoenen: vanaf maandag 24/03 kan u mits aantonen van uw professionele identiteit (RIZIVnummer) bij alle apotheken zelf uw producten aankopen, hierbij zal KNWV dus niet bemiddelen.

Beschermingsmaskers voor KNWV-leden : KNWV heeft voor haar leden een eigen bestelling /reservatie geplaatst. Afhankelijk van het geleverde aantal én de vraag kan ze  2 tot max. 5 maskers voorbehouden (zelfafhaling) . Om te reserveren dient u zich eerst in te loggen als lid , om de reserveringspagina te kunnen openen.

Eerstelijnszone Houtland en Polder geeft volgende informatie (meest recente info eerst)

Regionale en lokale initiatieven van of binnen ELZ Oostende-Bredene

Woont of werkt u in Oostende (8400) of Bredene (8450) dan kan u hier lokale info verkrijgen van de maatregelen en adviezen betreffende de corona-crisis.

Nood aan hulpmiddelen of wil u zich als vrijwilliger aanbieden ? Lees dan onderstaande berichten.

 1. Info van de lokale besturen
  1. Stad Oostende: www.oostende.be/corona 
  2. Gemeente Bredene:  www.bredene.be
 2. KNWV-info

Ontsmettingsgel en handschoenen: vanaf maandag 24/03 kan u mits aantonen van uw professionele identiteit (RIZIVnummer) bij alle apotheken zelf uw producten aankopen, hierbij zal KNWV dus niet bemiddelen.

Beschermingsmaskers voor KNWV-leden : KNWV heeft voor haar leden een eigen bestelling /reservatie geplaatst. Afhankelijk van het geleverde aantal én de vraag kan ze  2 tot max. 5 maskers voorbehouden (zelfafhaling) . Om te reserveren dient u zich eerst in te loggen als lid , om de reserveringspagina te kunnen openen.

Corona-nieuws van de ELZ Oostende -Bredene

Newsflashes in chronologische volgorde

Regionale en lokale initiatieven van of binnen ELZ Oostkust

Woont of werkt u in De Haan (8420), Blankenberge (8370), Zuienkerke (8377), Knokke-Heist (8300 en 8301) of Damme (8340), dan kan u hier lokale info verkrijgen van de maatregelen en adviezen betreffende de corona-crisis.

KNWV-info:

Ontsmettingsgel en handschoenen: vanaf maandag 24/03 kan u mits aantonen van uw professionele identiteit (RIZIVnummer) bij alle apotheken zelf uw producten aankopen, hierbij zal KNWV dus niet bemiddelen.

Beschermingsmaskers voor KNWV-leden : KNWV heeft voor haar leden een eigen bestelling /reservatie geplaatst. Afhankelijk van het geleverde aantal én de vraag kan ze  2 tot max. 5 maskers voorbehouden (zelfafhaling) . Om te reserveren dient u zich eerst in te loggen als lid , om de reserveringspagina te kunnen openen.

ELZ-info: lees onderstaand bericht

ELZ Oostkust informeert haar burgers met volgend corona -nieuws

Regionale en lokale initiatieven van of binnen ELZ WE40

Woont of werkt u in Beernem (8730), Oostkamp (8020), Zedelgem (8210) of Jabbeke (8490)dan kan u hier lokale info verkrijgen van de maatregelen en adviezen betreffende de corona-crisis.

KNWV-info:

Ontsmettingsgel en handschoenen: vanaf maandag 24/03 kan u mits aantonen van uw professionele identiteit (RIZIVnummer) bij alle apotheken zelf uw producten aankopen, hierbij zal KNWV dus niet bemiddelen.

Beschermingsmaskers voor KNWV-leden : KNWV heeft voor haar leden een eigen bestelling /reservatie geplaatst. Afhankelijk van het geleverde aantal én de vraag kan ze  2 tot max. 5 maskers voorbehouden (zelfafhaling) . Om te reserveren dient u zich eerst in te loggen als lid , om de reserveringspagina te kunnen openen.

ELZ-info

ELZ WE 40 stuurde volgende newsflashes aan haar partners (meeste recente is de eerste )

 https://www.knwv.be/2020/03/30/update-30-03-2020/