Lid worden van KNWV : een must in het nieuwe zorglandschap

Kinekringen zijn net zoals oa huisartsenkringen, een verplichte partner in de eerstelijnszones om bottom-up  mee te helpen aan de (re)organisatie van de gezondheidszorg.

KNWV neemt sinds de start van de eerstelijnshervormingen actief deel aan het zorgbeleid van 5 eerstelijnszones via haar vertegenwoordigende bestuursleden in de veranderteams . 

KNWV fungeert in deze zones als spreekbuis en aanspreekpunt inzake gezondheidsdoelstellingen van de plaatselijke overheden en organisaties in de gezondheids- en welzijnszorg. Omdat kinesitherapeuten via hun kringwerking erkend zullen worden als partner in de zorg, is het belangrijk dat u lid bent of wordt van uw lokale kinekring ! Lees meer.

Lid worden van KNWV : een must voor uw profilering en professionalisering

De kinekring KNWV behartigt  – als Axxon–kring  – uw professionele en socio-economische belangen ook op nationaal niveau in alle deeldomeinen van de kinesitherapie . Lees meer.

Als ledenvereniging helpt KNWV u als kinesitherapeut met opleidingen, informatie, kennis en advies. Lees meer.

Wat biedt het KNWV lidmaatschap ?

 • gratis toegang tot de wetenschappelijke avondactiviteiten (WA), Niet-leden zullen 25 euro/avond betalen;
 • gratis toegang tot de LOKKs en Peerreviews die exclusief tot leden voorbehouden blijven;.
 • sterk gereduceerde toegangsprijs op events die door KNWV worden georganiseerd ( summit, congres of symposium, social events…);
 • vermelding van uw praktijkgegevens en profiel op de KNWV-site, de sociale kaart en het thuiszorgzakboekje die door artsen en patiënten uit de regio worden geraadpleegd;
 • vertegenwoordiging bij verschillende instanties en evenementen;
 • digitale nieuwsbrief met info over activiteiten en updates van lokale, gewestelijke of federale beroepsinformatie;
 • gratis plaatsen van zoekertjes (vraag en aanbod, vacatures…);
 • een gecombineerd Axxon + KNWV- lidmaatschap biedt niet alleen meer voordelen, maar vooral meer slagkracht door samen met 6.000 andere leden en 55 kinékringen een éénsgezinde beroepsverdediging na te streven.

Hoeveel bedraagt het lidmaatschap 2019 ?

Het lidgeld hangt af van het feit of u een Axxon-lid bent of niet. Het lidmaatschap start op 1 januari en eindigt op 31 december .

 • Wanneer u uitsluitend KNWV-lid wil worden, betaalt u 100 euro lidgeld.
 • Wanneer u Axxon-lid bent, betaalt u geen KNWV-lidgeld op voorwaarde dat u bij uw Axxon-lidmaatschap de aansluiting kinekring KNWV uitdrukkelijk vermeldt (lees meer).
 • Wanneer u student bent krijgt u op vertoon van uw studentenkaart gratis toegang tot de kringactiviteiten.

Het lidgeld voor niet-Axxonleden blijft in 2019 ongewijzigd op 100 euro , een bedrag die strikt nodig is voor het aanbieden van een uitgebreid en kwaliteitsvol activiteitenprogramma, voor het verstevigen van de profilering van de kinekring én haar leden dmv een dynamische website en voor het tot stand brengen van interdisciplinaire samenwerkingsverbanden met regionale welzijns- en zorgactoren uit de eerstelijn. Het verstrekken van informatie over de kinesitherapie, over haar deeldomeinen en over de professionele competenties (profiel) van de regionale kinesitherapeuten via de website en communicatiemedia,  zijn essentiële tools om de kinesitherapeut bij elke burger, elke zorgprofessional en diverse beleidsmensen in de kijker te stellen.

Klik hieronder op een van de 3 lidmaatschapsvormen waarna u in verschillende stappen uw “bestelling” in de winkelmand plaatst en afwerkt zoals bij een aankoop in een webshop .

Elke stap wordt op uw aangegeven mailadres bevestigd . De finale bevestiging van lidmaatschap ontvangt u na controle van respectievelijk uw studentenstatus (geldige studentenkaart) , uw Axxon-lidmaatschap + kinekring 507 (is noodzakelijk !) of uw betaling van het KNWV-lidgeld van €100.

Student KNWV-lid

Gratis*

Uw voordelen

 • Toegang tot de ledensectie
 • Plaatsen van zoekertjes
 • Gratis toegang tot de wetenschappelijke avonden (WA) van KNWV
 • Uw profiel is zichtbaar voor alle leden van KNWV

*Met een geldige studentenkaart

Axxon+ KNWV-lid

Gratis*

Uw voordelen

 • Toegang tot de ledensectie
 • Plaatsen van zoekertjes
 • Gratis toegang tot de wetenschappelijke avonden (WA) van KNWV
 • Uw openbaar profiel is zichtbaar voor alle bezoekers van KNWV
 • Opname van uw praktijk in “Vind een kiné”
 • Axxon voordelen (lees meer)

* Axxon-leden worden niet “automatisch gratis lid bij KNWV” : u moet ook uw aanvraag stellen om lid te worden (knop onderaan)  . Na ontvangst van uw aanvraag/registratie, checkt KNWV bij het Axxonsecretariaat of u onze kring als “uw” kring hebt aangeduid.

Enkel KNWV-lid

€100

Uw voordelen

 • Toegang tot de ledensectie
 • Plaatsen van zoekertjes
 • Gratis toegang tot de wetenschappelijke avonden (WA) van KNWV
 • Uw openbaar profiel is zichtbaar voor alle bezoekers van KNWV
 • Opname van uw praktijk in “Vind een kiné”
 • Geen Axxon voordelen (lees meer)