Het lidmaatschap start op 1 januari en eindigt op 31 december .

Studenten kunnen mits voorlegging van studentenkaart gratis lid worden. Bent u student ? Vul dan eerst uw registratieformulier in waarna u uw gratis “KNWV-lidmaatschap voor studenten ” kan aankopen

Voor afgestudeerde kinesitherapeuten hangt het lidgeld af van het feit of u een Axxon-lid bent of niet.

 1. Indien u Axxonlid bent en u hebt op uw AXXON-aansluitingsformulier in het veld “aansluiten kinekring” de keuze “JA” aangevinkt , én ook in het tekstvak “Opmerkingen” onze kring vermeld (KNWV kringnr 507) dan kan u na het invullen van het registratieformulieruw gratis “KNWV-Lidmaatschap Axxon met kring KNWV “aankopen.  U kan dan genieten van alle Axxon-voordelen , alle KNWV-activiteiten, ,LOKK’s en Peer reviews, inclusief  KNWV- voordelen en – diensten zoals profielpagina op de website, specifiek voor leden voorbehouden webpagina’s zoals advertenties en zoekertjes,  downloads van de activiteiten, helpdesk, nieuws uit de pers, werkveld en academische wereld in binnen- en buitenland,…..Bij twijfel over uw Axxon-lidstatus kan u eerst het Axxon Infopunt op info.nl@axxon.be ofwel via telefoon (02/709.70.80). contacteren.
 2. Indien u Axxonlid bent en u hebt op uw AXXON-aansluitingsformulier niet KNWV maar wel een andere kinekring aangeduid, dan hebt u 2 keuzes.
  • met het “KNWV-Lidmaatschap Andere Axxonkring” kan u gratis deelnemen aan de KNWV-avondlezingen maar kan u niet genieten van de andere KNWV-voordelen en diensten , LOKK’s en Peer Reviews ed
  • met het “KNWV-Lidmaatschap Andere Axxonkring All Inn ″ kan u genieten van alle  KNWV-voordelen en diensten , LOKK’s en Peer Reviews ea zoals omschreven in punt 1.
  • Alvorens u zich lid kan maken dient u zich eerst te registreren.

3. Wanneer u geen Axxon-lid bent betaalt u 125 euro lidgeld in 2020, een bedrag dat strikt nodig is om een uitgebreid en kwaliteitsvol activiteitenprogramma samen te stellen, om de profilering van de kinekring én haar leden te verbeteren, om een dynamische website te onderhouden en om de interdisciplinaire samenwerkingsverbanden met regionale welzijns- en zorgactoren uit de eerstelijnszorg mogelijk te maken. Het verstrekken van informatie over de kinesitherapie, over haar deeldomeinen en over de professionele competenties (profiel) van de regionale kinesitherapeuten via de website en communicatiemedia, zijn essentiële tools om de kinesitherapeut bij elke burger, elke zorgprofessional en diverse beleidsmensen in de kijker te stellen. Alvorens u  uw “KNWV-Lidmaatschap kinesitherapeuten″ kan aankopen dient u zich eerst te registreren.

Lid worden van KNWV : een must in het nieuwe zorglandschap

Kinekringen zijn net zoals oa huisartsenkringen, een verplichte partner in de eerstelijnszones om bottom-up  mee te helpen aan de (re)organisatie van de gezondheidszorg.

KNWV neemt sinds de start van de eerstelijnshervormingen actief deel aan het zorgbeleid van 5 eerstelijnszones via haar vertegenwoordigende bestuursleden in de veranderteams en zorgraden.

KNWV fungeert in deze zones als spreekbuis en aanspreekpunt inzake gezondheidsdoelstellingen van de plaatselijke overheden en organisaties in de gezondheids- en welzijnszorg. Omdat kinesitherapeuten via hun kringwerking erkend zullen worden als partner in de zorg, is het belangrijk dat u lid bent of wordt van uw lokale kinekring ! Lees meer.

Lid worden van KNWV : een must voor uw profilering en professionalisering

De kinekring KNWV behartigt  – als Axxon–kring  – uw professionele en socio-economische belangen ook op nationaal niveau in alle deeldomeinen van de kinesitherapie . Lees meer.

Lid worden van KNWV : een vereniging voor kinesitherapeuten

KNWV bezorgt u informatie, kennis en advies over kinesitherapie . Als lid geniet u van tal van voordelen. Klik op de diverse TAB’s van het menu

KNWV draagt permanente vorming hoog in haar vaandel. Inschrijving voor alle activiteiten gebeurt online door middel van ticketbestelling , waardoor aanwezigheidslijsten en accrediteringsformaliteiten van PQK kunnen voorbereid worden.

Voordelen voor KNWV-leden:

 • gratis toegangsticket tot de wetenschappelijke avondactiviteiten (WA). Niet -leden kunnen een toegangsticket aankopen.
 • gratis toegangsticket tot de verschillende LOKKs met hun Peer Reviews (PR). Studenten en niet-leden kunnen niet deelnemen aan PR’s en kunnen geen tickets bestellen;
 • sterk gereduceerde toegangsprijs op special & social events die door KNWV worden georganiseerd ( summit, congres of symposium, social events…);

Extra voordelen voor gecombineerd Axxon + KNWV-lidmaatschap: 

   • toegang tot het basispakket van de digitale bibliotheek van de CDLH (waarde van 100€),
   • extra toegang tot 11 internationale tijdschriften die meer specifiek gericht zijn op de kinesitherapie in al haar deeldomeinen;
   •  en nog vele andere voordelen op de Axxon-website

Niet overtuigd om lid te worden ? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief .

Voor elke professional zijn naamsbekendheid en positionering op de markt essentieel.

Het verstrekken van informatie over de kinesitherapie, over haar deeldomeinen en over de professionele competenties (profiel) van de regionale kinesitherapeuten via de website en communicatiemedia,  zijn essentiële tools om de kinesitherapeut bij elke burger, elke zorgprofessional en diverse beleidsmensen in de kijker te stellen.

 KNWV voorziet voor haar leden:

 • een gratis profielpagina waarop uw kinepraktijk (inrichting met foto , locatie op google maps ea) , de professionele kenmerken (bijzondere interesses, bekwaamheden, bijscholingen ea) en de kinesitherapeut worden voorgesteld. Conform GDPR beslist u zelf welke gegevens openbaar gemaakt worden;
 • een zoekfunctie die voornoemde items kan terugvinden.
 • gratis plaatsing van zoekertjes

KNWV-leden die ook Axxon-lid zijn , worden ook op de Axxon-website vermeld met hun bijzondere bekwaamheden.

Niet overtuigd om lid te worden ? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief .

Als KNWV-lid blijft u op de hoogte van wat er reilt en zeilt in het werkveld, in de zorgsector. KNWV fungeert immers

 • als spreekbuis en aanspreekpunt van de plaatselijke overheden;
 • als verplichte partner binnen haar 5 Eerstelijnszones;
 • als partner in de regionale organisaties in de zorg- en welzijnszorg;
 • als vertegenwoordiger van de regionale kinesitherapeuten bij verschillende instanties en evenementen;
 • als creator van interdisciplinaire samenwerkingsverbanden met regionale welzijns- en zorgactoren uit de eerstelijn; 
 • als partner van paramedische firma’s waardoor KNWV-leden van kortingen kunnen genieten;
 • als Axxon-kring.

Een gecombineerd Axxon + KNWV- lidmaatschap biedt niet alleen meer voordelen, maar vooral meer slagkracht door samen met 6.000 andere leden en 55 kinékringen een éénsgezinde beroepsverdediging na te streven.

Niet overtuigd om lid te worden ? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief .

KNWV informeert haar leden met oa

 • een maandelijkse digitale nieuwsbrief waarin info over de volgende activiteiten wordt gegeven, updates van lokale, gewestelijke of federale beroepsinformatie wordt verstrekt;
 • newsflashes wanneer belangrijke of dringende mededelingen aangewezen zijn;
 • presentaties van de activiteiten (powerpoints , richtlijnen ea) ;
 • folders, brochures, protocollen ea die worden uitgereikt op de lezingen;
 • messages via sociale media (meld u aan !)

Een voorproefje ?  Abonneer u op onze nieuwsbrief .

KNWV staat ten dienste van haar leden . Via de KNWV-website kan u 7/7, 24/24

 • vragen stellen op het webformulier , KNWV geeft u asap een antwoord;  
 • gratis zoekertjes (vraag en aanbod) plaatsen;
 • gratis vacatures publiceren

Extra voordelen voor een gecombineerd Axxon + KNWV-lidmaatschap: 

Niet overtuigd om lid te worden ? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief .