Alternatieve patiëntenbevraging “Benadering van de patiënt/bewoner met betrekking tot transferts en globale manutentie”

Alternatieve patiëntenbevraging “Benadering van de patiënt/bewoner met betrekking tot transferts en globale manutentie”