Alternatieve patiëntenbevraging – De benadering van de patiënt met betrekking tot transferts en globale manutentie