Alternatieve patiëntenbevraging De benadering van de patiënt met betrekking tot transferts en globale manutentie - ONLINE EVENT