Navorming

Onze wetenschappelijke avonden

Via de nieuwsbrief houden we onze leden op de hoogte van de maandelijkse wetenschappelijke activiteiten 

De kalender toont alle geprogrammeerde ledenactiviteiten alsook de bestuursactiviteiten op lokaal niveau (bestuursvergaderingen), regionaal (zorg)niveau en Vlaams niveau (Axxon KiK).  KNWV werkt hard aan het verdedigen en beschermen van uw belangen in de kringzone !

Daarnaast vermelden we op de webpagina “externe activiteiten” een lijst van activiteiten en evenementen van onze stakeholders en verenigingen uit de zorgsector waarvoor onze de KNWV-leden zich kunnen inschrijven . Vermits KNWV niet de organisator is , staat zij niet in voor accreditering.