Het beroepscompetentieprofiel van de Kinesitherapeut in België anno 2020  en haar bijlagen werden opgesteld door de Federale Raad voor de Kinesitherapie op 4 april 2016.

Op vraag van de Minister van Volksgezondheid en Sociale zaken Maggi De Block werd het beroepscompetentieprofiel van 2010 kritisch geanalyseerd en waar van toepassing grondig herwerkt in toekomstgericht perspectief en tegemoetkomend aan hedendaagse krachtlijnen en criteria in de gezondsheidzorg.