Kinekring Noord West-Vlaanderen (KNWV) nam op 21 december 2017 de fakkel over van de Kine Kring Brugge Oostkust (KKBO).

Kort daarop heeft de Vlaamse overheid haar plannen om het eerstelijnslandschap te herstructureren en te vereenvoudigen in de praktijk omgezet.  De kinekring KNWV werd, net zoals de huisartsenkringen, een onmisbare schakel in het contact tussen overheid, kinesitherapeuten en andere zorgverstrekkers. KNWV nam nu ook actief deel aan het beleid van 5 eerstelijnszones via haar vertegenwoordigende bestuursleden in de veranderteams. 
KNWV fungeert nog steeds in die 5 eerstelijnszones als spreekbuis en aanspreekpunt inzake gezondheidsdoelstellingen van de plaatselijke overheden en organisaties in de gezondheids- en welzijnszorg.

Daarnaast bleef zij echter ook lokale kringopdrachten zoals organisatie van navormingsactiviteiten en ledendiensten ea, verder uitvoeren.  KNWV beoogt alle dynamische collegae uit het aaneengesloten gebied van het Brugse Ommeland en de kuststreek van Oostende tot Knokke groeperen. Dit geografisch gebied van 63 Vlaamse gemeentes en deelgemeentes met postcodes tussen 8000 en 8730 , wordt hierna kringzone genoemd.

Bij KNWV is immers elke kinesitherapeut welkom, zowel zelfstandigen als loontrekkenden, actief in elke setting. De vorige kinekring KKBO bestond 26 jaar en KNWV zet de generatiewissel verder met dezelfde ziel , overtuiging en inzet.

KNWV wil verder gestalte geven aan ‘de kinesitherapie’ in al haar facetten en zal dit in brede zin promoten. Vanuit de Vlaamse en de Federale Overheid komen vele nieuwe uitdagingen op haar af.

KNWV heeft tot doel de collegialiteit, de kwaliteit van zorg  en het professionalisme onder zijn leden te bevorderen en hen ook te vertegenwoordigen bij de officiële en informele lokale instanties en bij alle zorg en welzijnspartners (huisartsen, verpleegkundigen, andere zorgverstrekkers, verenigingen, welzijnsorganisaties en ziekenhuisnetwerken).

KNWV stelt jaarlijks een navormingsprogramma samen over beroepsgebonden thema’s en projecten, alsook wetenschappelijke activiteiten waardoor deelnemende kinesitherapeuten kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria van Pro-Q-Kine in opdracht van het RIZIV. Leden kunnen ook retrograad de voorbije activiteiten bekijken en aldaar de presentaties -indien bezorgd door de docent- met paswoord herbekijken of downloaden.

Alle kinesitherapeuten (leden en niet-leden) kunnen aan deze activiteiten deelnemen om zo voldoende navormingseenheden te behalen en in het Nationaal Kwaliteitsregister van de Kinesitherapeuten te worden opgenomen

KNWV zal via de website specifieke informatie richten tot patiënten, artsen, kinesitherapeuten ea met ondersteuning van en aandacht voor onze Golden Partners (sponsors).

Zoekertjes en vacatures behoren ook tot onze ledenservice.

Aarzel niet aan het bestuur vragen te stellen, over bepaalde onderwerpen, via het eenvoudig contactformulier. Uw vragen worden zo snel als mogelijk aan de raad van bestuur voorgelegd.