Momenteel zijn er 60 Eerstelijnszones in Vlaanderen waarvan 12 in West-Vlaanderen. Uw kinekring KNWV behartigt uw professionele en socio-economische belangen – als verplichte partner-  in 5 eerstelijnszones.

De KNWV-kringzone

Eerstelijnszone Brugge met KNWV-liaison Jean Van Hoornweder (jean.vanhoornweder@gmail.com).
Eerstelijnszone Houtland en Polder met KNWV-liaison Peter Pollet (peter_pollet@telenet.be).
Eerstelijnszone Oostende-Bredene met KNWV-liaison Kristof Ghesquiere (kinekristof@gmail.com).
Eerstelijnszone Oostkust met KNWV-liaison Jan Tessier (jankine@gmail.com)
Eerstelijnszone WE40 met KNWV-liaison  Ronny Van Waetermeulen (ronny.van.waetermeulen@telenet.be)

Op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid vindt u een interactieve kaart van de 12 eerstelijnszones van West-Vlaanderen.

 

KNWV in de hervormde eerstelijnszorg in Vlaanderen


Eerste niveau = de eerstelijnszones

In de Eerstelijnszones komt het zwaartepunt te liggen van de praktijkondersteuning en de intersectorale samenwerking tussen lokale besturen, welzijn en gezondheid. De nieuwe structuur heeft drie gesubsidieerde structuren vervangen en opgeslorpt : de Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL), de Geïntegreerde Diensten Thuisverzorging (GDT) en de Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN).

De kringzone van KNWV beslaat 5 Eerstelijnszones (ELZ) waarin KNWV belangrijke taken heeft te vervullen (klik op de menubalk boven voor ELZone waartoe u behoort).

Tweede niveau = de regionale zorgregio

Sinds 29 maart 2019 wordt iedere gemeente en eerstelijnszone in één regionale zorgzone ingedeeld. Vlaanderen voortaan 14 regionale zorgzones.

Conform met de beleidsvisietekst is het regionale niveau de plaats waar de eerstelijnszorg en de meer gespecialiseerde zorg elkaar kunnen vinden voor afstemming, samenwerking, geïntegreerde organisatie van zorg en ondersteuning, uitwisseling van informatie en ervaringen. Het regionale zorgplatform zal in de toekomst het forum vormen om dit mogelijk te maken. De organisaties, die er lid van zullen uitmaken, zullen in de eerste plaats afstemming en samenwerking zoeken rond de uitvoering van hun opdrachten, die in regelgeving zijn verankerd.

De kringzone van KNWV behoort tot de regionale zorgregio nr 12 waar zij beoogt in de cluster “gezondheidzorg ” te kunnen zetelen.

Derde niveau = Vlaams Instituut Eerste Lijn

Eén niveau hoger is het Vlaams Instituut Eerste Lijn (VIVEL). Meer info vindt u op haar website https://www.vivel.be/nl/zorgraden/

 

De Eerstelijnszone “Brugge op één lijn” groepeert Brugge (8000) en haar deelgemeenten Assebroek en Sint-Kruis (8310), Sint-Andries en Sint Michiels (8200) en Zeebrugge (8380).

Collega  en KNWV-voorzitter Jean van Hoornweder zetelt in het bestuursorgaan (in de cluster gezondheid)  en is uw liaison in de zorgraad. Contactadres: jean.vanhoornweder@gmail.com.

Abonneer u op de (gratis) nieuwsbrief van ELZ Brugge zodat u de meest recente informatie in uw mailbox ontvangt en niet telkens zelf naar de website moet gaan kijken. 

De concrete acties van ELZ Brugge tijdens de covid-pandemie focussen zich voornamelijk op de gevolgen van de corona crisis. Alle info is terug te vinden op https://www.eerstelijnszone.be/Eerstelijnszone-Brugge

De Eerstelijnszone WE 40 groepeert Beernem (8730), Oostkamp (8020), Zedelgem (8210) en Jabbeke (8490).

Collega  en KNWV-bestuurslid Ronny Van Waetermeulen zetelt in de zorgraad en is uw liaison. Contactadres:: ronny.van.waetermeulen@telenet.be.

Abonneer u op de (gratis) nieuwsbrief van ELZ WE 40 zodat u de meest recente informatie in uw mailbox ontvangt en niet telkens zelf naar de website moet gaan kijken. 

De Eerstelijnszone Houtland-Polder groepeert Gistel (8470), Ichtegem (8480), Koekelare (8680), Kortemark (8610), Oudenburg (8460) en Torhout (8820).

Collega  en KNWV-bestuurslid Peter Pollet nam in 2020 de fakkel over van Ellen Goegebeur in de zorgraad van Houtland en Polder. Hij is voortaan uw KNWV-liaison. Contactadres: : peter_pollet@telenet.be.

Abonneer u op de (gratis) nieuwsbrief van ELZ Houtland-Polder zodat u de meest recente informatie in uw mailbox ontvangt en niet telkens zelf naar de website moet gaan kijken. 

De Eerstelijnszone Oostende-Bredene groepeert Oostende (8400) en Bredene (8450)

Collega en KNWV-bestuurslid  is Kristof Ghesquiere. Hij is uw KNWV-liaison in ELZ Oostende Bredene. Contactadres: kinekristof@gmail.com..

Abonneer u op de (gratis) nieuwsbrief van ELZ Oostende-Bredene zodat u de meest recente informatie in uw mailbox ontvangt en niet telkens zelf naar de website moet gaan kijken.

De Eerstelijnszone Oostkust bestaat uit De Haan (8420), Blankenberge (8370), Zuienkerke (8377), Knokke-Heist (8300 en 8301)  en Damme (8340).

Collega  en KNWV-bestuurslid Jan Tessier was aanvankelijk voorzitter in de ELZ Oostkust. Hij blijft echter uw KNWV-liaison en kan gecontacteerd worden op jankine@gmail.com.

Abonneer u op de (gratis) nieuwsbrief van ELZ Oostende-Bredene zodat u de meest recente informatie in uw mailbox ontvangt en niet telkens zelf naar de website moet gaan kijken.