De KNWV-kringzone
Eerstelijnszone Brugge – Coronacrisis: hulpverlening
Eerstelijnszone Houtland en Polder  – Coronacrisis: hulpverlening
Eerstelijnszone Oostende-Bredene– Coronacrisis: hulpverlening
Eerstelijnszone Oostkust – Coronacrisis: hulpverlening
Eerstelijnszone WE40 – Coronacrisis: hulpverlening
De aangrenzende West-Vlaamse ELZones
Eerstelijnszone Midden WVL
Eerstelijnszone Regio Kortrijk
Eerstelijnszone Regio Menen
Eerstelijnszone Regio Waregem
Eerstelijnszone RITS
Eerstelijnszone Westhoek
Eerstelijnszone Westkust & Polder

Eerste niveau = de eerstelijnszones

Bovenstaande kaart toont de 12 eerstelijnszones van West-Vlaanderen met een overzicht van hun weblinks. Op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid vindt u een interactieve kaart.

In de Eerstelijnszones komt het zwaartepunt te liggen van de praktijkondersteuning en de intersectorale samenwerking tussen lokale besturen, welzijn en gezondheid. De nieuwe structuur zal drie actueel gesubsidieerde structuren vervangen en opslorpen: de Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL), de Geïntegreerde Diensten Thuisverzorging (GDT) en de Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN).

De kringzone van KNWV beslaat 5 Eerstelijnszones (ELZ) waarin KNWV belangrijke taken heeft te vervullen (klik op de menubalk voor de toetreffende ELZone).

Tweede niveau = de regionale zorgregio

Sinds 29 maart 2019 wordt iedere gemeente en eerstelijnszone in één regionale zorgzone ingedeeld. Vlaanderen voortaan 14 regionale zorgzones.

Conform met de beleidsvisietekst is het regionale niveau de plaats waar de eerstelijnszorg en de meer gespecialiseerde zorg elkaar kunnen vinden voor afstemming, samenwerking, geïntegreerde organisatie van zorg en ondersteuning, uitwisseling van informatie en ervaringen. Het regionale zorgplatform zal in de toekomst het forum vormen om dit mogelijk te maken. De organisaties, die er lid van zullen uitmaken, zullen in de eerste plaats afstemming en samenwerking zoeken rond de uitvoering van hun opdrachten, die in regelgeving zijn verankerd.

De kringzone van KNWV behoort tot de regionale zorgregio nr 12 waar zij beoogt in de cluster “gezondheidzorg ” te kunnen zetelen.

Derde niveau = Vlaams Instituut Eerste Lijn

Eén niveau hoger is het Vlaams Instituut Eerste Lijn (VIVEL)

De Eerstelijnszone Brugge (afgekort ZOLim) groepeert Brugge (8000) en haar deelgemeenten Assebroek en Sint-Kruis (8310), Sint-Andries en Sint Michiels (8200) en Zeebrugge (8380).

KNWV-kandidaat in de zorgraad

Bent u kinesitherapeut en hebt u vragen of voorstellen voor de zorgraad van uw ELZ stuur die dan aub op naar info.zorgraad@knwv.be .

Collega  en KNWV-voorzitter Jean van Hoornweder zetelt in de zorgraad. 

Chronologisch overzicht en documenten van bijeenkomsten, veranderfora (VF) …

Veranderteam

U vindt hierna de samenstelling van het veranderteam.

 • Charlotte Vandevoorde, Logopedie, organisatie Orpea – vandevoorde.charlotte@belgacom.net
 • Lieve Callewaert, huisarts, huisartsenkring HABO – lieve.callewaert@wgcdebruggen.be
 • Jean Vanhoornweder, Kinesitherapeutenkring – Jean.VanHoornweder@ocmw-brugge.be
 • Inge Huysentruyt, apotheker, De Westvlaamse Apothekersvereniging – inge.huysentruyt@dewestvlaamse.be
 • Kurt Vanden Bussche, adjunct-verpleegkundig directeur, Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen  –  kurt.vandenbussche@wgkwvl.be
 • Pascal Declercq, directeur Woonzorgcentrum Prinsenhof, Orpea – p.declercq@orpea.net
 • Dirk Snauwaert, directeur Woonzorgzone Curando West en vertegenwoordiger groep Zorgnet-Icuro Brugge – dirk.snauwaert@curando.be
 • An Devriendt, regionaal diensthoofd afd. Brugge, Familiezorg W VL, afgevaardigd voor de 4 diensten gezinszorg Brugge – An.Devriendt@familiezorg-wvl.be
 • Bie Callens, directeur Welzijn, CM Brugge,  afgevaardigd voor de Diensten Maatschappelijk Werk ziekenfondsen Brugge – bie.callens@cm.be
 • Lies Vernieuwe, stafmedewerker kwaliteitszorg, Lokale Dienstencentra Brugge, vertegenwoordiger zorgvereniging Mintus – Lies.Vernieuwe@deblauwelelie.be
 • Nele Welvaert, medewerker CAW NW VL – nele.welvaert@cawnoordwestvlaanderen.be
 • Sabine Van Overloop, coördinator cluster Welzijn en Zorg, Huis van de Bruggeling, vertegenwoordiger stad Brugge –  sabine.vanoverloop@brugge.be
 • Claudine Verbrugghe, coördinator SEL Noord-West-Vlaanderen – claudine.verbrugghe@selbrugge.be
 • Michelle Roels, netwerkcoördinator LMN Brugge-Oostende-Houtland – michelle@zorgtrajectboh.be
 • Bert Desmet, stafmedewerker OCMW Brugge, vertegenwoordiger OCMW Brugge – Bert.Desmet@ocmw-brugge.be

Website

https://www.eerstelijnszone.be/Eerstelijnszone-Brugge

De Eerstelijnszone WE 40 (vroeger BOZJ genoemd) groepeert Beernem (8730), Oostkamp (8020), Zedelgem (8210) en Jabbeke (8490).

Collega  en KNWV-bestuurslid Ronny Van Watermeulen zetelt in de zorgraad.

Bent u kinesitherapeut en hebt u vragen of voorstellen voor de zorgraad van uw ELZ stuur die dan aub op naar info.zorgraad@knwv.be .

Chronologisch overzicht en documenten van bijeenkomsten, veranderfora (VF) …

Cluster gezondheidszorg

Eva Debie, diëtist
Matthias Donckerwolcke, apotheker
Peter Hoffman, huisarts
Arne Ruckebusch, GGZ
Annemie Van Reybrouck, thuisverpleging
Ronny Van Waetermeulen, kinesitherapeut

Website

https://www.eerstelijnszone.be/over-eerstelijnszone-we40

De Eerstelijnszone Houtland-Polder groepeert Gistel (8470), Ichtegem (8480), Koekelare (8680), Kortemark (8610), Oudenburg (8460) en Torhout (8820).

KNWV-kandidaat in de zorgraad

Bent u kinesitherapeut en hebt u vragen of voorstellen voor de zorgraad van uw ELZ stuur die dan aub op naar info.zorgraad@knwv.be .

De KNWV-kandidaat in de zorgraad is collega en KNWV-voorzitter Ellen Goegebeur.

Chronologisch overzicht en documenten van bijeenkomsten, veranderfora (VF) …

Veranderteam

Andries Roos Ziekenfonds
De Geytere Evy VAPH
De Jonghe Luc WZC
Depreitere Katrien Thuisverpleging
Deroo Emily Gezinszorg/aanvullende thuiszorg
Haelemeersch Luc Thuisverpleging
Hosten Mieke Thuisverpleging
Joye Emanuel Lokaal bestuur
Loeys Kaatje LMN
Ramboer Inge Ziekenfonds
Vallé Patrick WZC
Van Poucke Anneleen SEL NWVL
Vanderbeke Hilde Gezinszorg/aanvullende thuiszorg
Vandevivere Marie SEL OV
Welvaert Nele CAW
Willaert Mireille Thuisverpleging

Website

https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-houtland-en-polder

De Eerstelijnszone Oostende-Bredene groepeert Oostende (8400) en Bredene (8450)

KNWV-kandidaat in de zorgraad

Bent u kinesitherapeut en hebt u vragen of voorstellen voor de zorgraad van uw ELZ stuur die dan aub op naar info.zorgraad@knwv.be .

De KNWV-kandidaat in de zorgraad is collega is Kristof Gesquiere

Chronologisch overzicht en documenten van bijeenkomsten, veranderfora (VF) …

Leden van het veranderteam

Arntjen Steve Thuisverpleegkundige
Aspeslagh Rik Thuisverpleegkundige
Casteleyn An Mutualiteit
Craeymeersch Jo Woonzorgcentrum
Demaré Sofie Apotheker
Devlies Christian Gezinszorg/aanvullende thuiszorg
Ghillebert Maarten Huisarts (plaatsvervangend)
Helsmoortel Alison Huisarts
Lefevere Evie Thuisverpleegkundige
Loeys Kaatje LMN
Louagie Karien Gezinszorg/aanvullende thuiszorg
Roels Michelle LMN
Rondelez Francis Lokaal bestuur
Vandendriessche Lucas Lokaal bestuur
Vandevivere Marie SEL
Wyns Bruno Lokaal bestuur
Wyns Tine CAW

Website

https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-oostende-bredene

De Eerstelijnszone Oostkust bestaat uit De Haan (8420), Blankenberge (8370), Zuienkerke (8377), Knokke-Heist (8300 en 8301)  en Damme (8340).

KNWV-kandidaat in de zorgraad

Bent u kinesitherapeut en hebt u vragen of voorstellen voor de zorgraad van uw ELZ stuur die dan aub op naar info.zorgraad@knwv.be .

De KNWV-kandidaat in de zorgraad is collega is Jan Tessier.

Chronologisch overzicht en documenten van bijeenkomsten, veranderfora (VF)

Veranderteam
Hierna vindt u de samenstelling van het veranderteam waarin bestuurslid Jan Tessier onze kinekring KNWV representeert.

Cornelis Katia Diëtiste
De Smet Eliane mantelzorger
Degraeve Illona RDC
Hoste Ann Centrumleider LDC
Loeys Kaatje LMN
Tessier Jan Kinesitherapeut
Uyttenhove Bieke Gezinszorg
Van Huffel Severine Mutualiteit
Vandenameele Steffi Huisarts
Verbrugghe Claudine SEL
Warreyn Manu
Welvaert Nele CAW

Website

https://www.eerstelijnszone.be/over-eerstelijnszone-oostkust