De KNWV-kringzone
Eerstelijnszone Brugge
Eerstelijnszone Houtland en Polder  
Eerstelijnszone Oostende-Bredene
Eerstelijnszone Oostkust – 
Eerstelijnszone WE40
De aangrenzende West-Vlaamse ELZones
Eerstelijnszone Midden WVL
Eerstelijnszone Regio Kortrijk
Eerstelijnszone Regio Menen
Eerstelijnszone Regio Waregem
Eerstelijnszone RITS
Eerstelijnszone Westhoek
Eerstelijnszone Westkust & Polder

Eerste niveau = de eerstelijnszones

Bovenstaande kaart toont de 12 eerstelijnszones van West-Vlaanderen met een overzicht van hun weblinks. Op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid vindt u een interactieve kaart.

In de Eerstelijnszones komt het zwaartepunt te liggen van de praktijkondersteuning en de intersectorale samenwerking tussen lokale besturen, welzijn en gezondheid. De nieuwe structuur zal drie actueel gesubsidieerde structuren vervangen en opslorpen: de Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL), de Geïntegreerde Diensten Thuisverzorging (GDT) en de Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN).

De kringzone van KNWV beslaat 5 Eerstelijnszones (ELZ) waarin KNWV belangrijke taken heeft te vervullen (klik op de menubalk voor de toetreffende ELZone).

Tweede niveau = de regionale zorgregio

Sinds 29 maart 2019 wordt iedere gemeente en eerstelijnszone in één regionale zorgzone ingedeeld. Vlaanderen voortaan 14 regionale zorgzones.

Conform met de beleidsvisietekst is het regionale niveau de plaats waar de eerstelijnszorg en de meer gespecialiseerde zorg elkaar kunnen vinden voor afstemming, samenwerking, geïntegreerde organisatie van zorg en ondersteuning, uitwisseling van informatie en ervaringen. Het regionale zorgplatform zal in de toekomst het forum vormen om dit mogelijk te maken. De organisaties, die er lid van zullen uitmaken, zullen in de eerste plaats afstemming en samenwerking zoeken rond de uitvoering van hun opdrachten, die in regelgeving zijn verankerd.

De kringzone van KNWV behoort tot de regionale zorgregio nr 12 waar zij beoogt in de cluster “gezondheidzorg ” te kunnen zetelen.

Derde niveau = Vlaams Instituut Eerste Lijn

Eén niveau hoger is het Vlaams Instituut Eerste Lijn (VIVEL)

Uw gemandateerden KNWV voor de vijf ELZ zijn

 1.  Jan Tessier voor ELZ Oostkust
 2.  Jean Van Hoornweder voor ELZ Brugge
 3.  Kristof Ghesquiere voor ELZ Oostende-Bredene
 4.  Ronny Van Waetermeulen voor ELZ WE40
 5.  voor ELZ Houtland-Polder was oorspronkelijk Ellen Goegebeur aangesteld

 6. Sedert 1 juli 2020 maakten de SEL’s de omschakeling naar de Eerstelijnszones.

  SEL NWVL dankt u allen voor het vertrouwen en de aangename samenwerking!

  We staan nu voor nieuwe uitdagingen, héél waarschijnlijk zullen onze paden elkaar in de toekomst nog kruisen.

  Voor vragen en informatie over de Eerstelijnszones in Noord-West-Vlaanderen kunt u hier terecht.

  Eerstelijnszone Brugge: info@elzbrugge.be

  www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-brugge

  Eerstelijnszone Oostkust (Blankenberge, Knokke-Heist, Damme, De Haan, Zuienkerke): info@eerstelijnszoneoostkust.be

  www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-oostkust

  Eerstelijnszone Houtland en Polder (Torhout, Koekelare, Ichtegem, Oudenburg, Gistel, Kortemark): info@elzhoutlandenpolder.be

  www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-houtlandenpolder

  Eerstelijnszone WE40 (Beernem, Oostkamp, Jabbeke, Zedelgem): info@we40.be

  www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-we40

De Eerstelijnszone “Brugge op één lijn” groepeert Brugge (8000) en haar deelgemeenten Assebroek en Sint-Kruis (8310), Sint-Andries en Sint Michiels (8200) en Zeebrugge (8380).

Collega  en KNWV-voorzitter Jean van Hoornweder zetelt in de zorgraad. 

Bent u kinesitherapeut en hebt u vragen of voorstellen voor de zorgraad van uw ELZ stuur die dan aub op naar info@knwv.be .

Het veranderteam heeft bij de aanstelling van de voorlopige zorgraad (dec 2019) haar activiteiten gestopt. De hoofdbedoeling van het veranderteam was voorbereidend werk voor de zorgraad. Officieel is de ELZ Brugge gestart op 01/07/2020 met een definitieve zorgraad.

De samenstelling is terug te vinden op de webpagina van “Brugge op één lijn”.

Er werd reeds een beleidsplan opgesteld dat werd goedgekeurd door de Vlaamse Overheid.

Uw gemandateerde,  Jean Van Hoornweder, zetelt in het bestuursorgaan (in de cluster gezondheid), neemt ook een taak op in het dagelijks bestuur en is tevens de trekker van de werkgroep actieplan (waarbij vanuit het beleidsplan concrete acties voor de ELZ worden opgesteld en voorbereid). De concrete acties voor 2020-2021 zullen zich voornamelijk focussen op de gevolgen van de corona crisis.

Alle info is terug te vinden op https://www.eerstelijnszone.be/Eerstelijnszone-Brugge

Alle corona maatregelen genomen door de ELZ Brugge zijn terug te vinden op deze link.

De Eerstelijnszone WE 40 groepeert Beernem (8730), Oostkamp (8020), Zedelgem (8210) en Jabbeke (8490).

Collega  en KNWV-bestuurslid Ronny Van Waetermeulen zetelt in de zorgraad.

Bent u kinesitherapeut en hebt u vragen of voorstellen voor de zorgraad van uw ELZ stuur die dan aub op naar info@knwv.be .

De samenstelling van de zorgraad is terug te vinden op de webpagina van “ELZ WE40”.

Er werd reeds een beleidsplan opgesteld dat werd goedgekeurd door de Vlaamse Overheid.

Alle info is terug te vinden op  https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-we40

Alle corona maatregelen genomen door de ELZ WE40 zijn terug te vinden op deze link.

De Eerstelijnszone Houtland-Polder groepeert Gistel (8470), Ichtegem (8480), Koekelare (8680), Kortemark (8610), Oudenburg (8460) en Torhout (8820).

Bent u kinesitherapeut en hebt u vragen of voorstellen voor de zorgraad van uw ELZ stuur die dan aub op naar info@knwv.be .

Ellen Goegebeur was aangesteld in de zorgraad. Doch heden hebben we geen gemandateerde meer in deze ELZ. Er wordt verder contact gehouden zodat we in de toekomst een nieuwe kandidaat kunnen voorstellen.

Alle info is terug te vinden op https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-houtland-en-polder

De Eerstelijnszone Oostende-Bredene groepeert Oostende (8400) en Bredene (8450)

Bent u kinesitherapeut en hebt u vragen of voorstellen voor de zorgraad van uw ELZ stuur die dan aub op naar info.@knwv.be .

Collega  en KNWV-bestuurslid Kristof Gesquiere zetelt in de zorgraad.

Leden van het veranderteam

Arntjen Steve Thuisverpleegkundige
Aspeslagh Rik Thuisverpleegkundige
Casteleyn An Mutualiteit
Craeymeersch Jo Woonzorgcentrum
Demaré Sofie Apotheker
Devlies Christian Gezinszorg/aanvullende thuiszorg
Ghillebert Maarten Huisarts (plaatsvervangend)
Helsmoortel Alison Huisarts
Lefevere Evie Thuisverpleegkundige
Loeys Kaatje LMN
Louagie Karien Gezinszorg/aanvullende thuiszorg
Roels Michelle LMN
Rondelez Francis Lokaal bestuur
Vandendriessche Lucas Lokaal bestuur
Vandevivere Marie SEL
Wyns Bruno Lokaal bestuur
Wyns Tine CAW

Website

https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-oostende-bredene

De Eerstelijnszone Oostkust bestaat uit De Haan (8420), Blankenberge (8370), Zuienkerke (8377), Knokke-Heist (8300 en 8301)  en Damme (8340).

Bent u kinesitherapeut en hebt u vragen of voorstellen voor de zorgraad van uw ELZ stuur die dan aub op naar info.@knwv.be .

Collega  en KNWV-bestuurslid Jan Tessier zetelt in de zorgraad. Hij werd aangesteld als voorzitter.

Veranderteam
Hierna vindt u de samenstelling van het veranderteam waarin bestuurslid Jan Tessier onze kinekring KNWV representeert.

Cornelis Katia Diëtiste
De Smet Eliane mantelzorger
Degraeve Illona RDC
Hoste Ann Centrumleider LDC
Loeys Kaatje LMN
Tessier Jan Kinesitherapeut
Uyttenhove Bieke Gezinszorg
Van Huffel Severine Mutualiteit
Vandenameele Steffi Huisarts
Verbrugghe Claudine SEL
Warreyn Manu
Welvaert Nele CAW

Website

https://www.eerstelijnszone.be/over-eerstelijnszone-oostkust