Welkom bij KNWV

KNWV vertegenwoordigt alle kinesitherapeuten uit 5 eerstelijnszones: ELZ Brugge, ELZ Houtland en Polder, ELZ Oostende-Bredene, ELZ Oostkust en ELZ WE40

Haar gemandateerden in de 5 zorgraden werken samen met de andere zorgaanbieders, in de (re)organisatie van de eerstelijnszorg, de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders, het stimuleren van de interdisciplinaire en multidisciplinaire samenwerking, waaronder ook gegevensdeling tussen de zorgaanbieders binnen de eerstelijnszones.
KNWV dankt u bij voorbaat voor het bezorgen van uw contactgegevens zodat zij beknopte informatie vanuit en naar de zorgraad kan communiceren via haar nieuwsbrief en tegelijkertijd U ook op de hoogte kan houden van haar wetenschappelijke activiteiten in haar kringzone.

Ik schrijf me in voor de KNWV-nieuwsbrief

* verplicht veld