22 januari 2024

Na 5 jaar voorzitterschap gaf Jean Van Hoornweder de fakkel  van het KNWV-voorzitterschap door aan Ronny Van Waetermeulen. Op de jaarlijkse KNWV-nieuwjaarsreceptie in KULAB Brugge betuigden ruim 120 collega’s hun sympathie voor  de kersverse KNWV-voorzitter  en voor de promotie van Jean Van hoornweder tot voorzitter van de Vlaamse vleugel van Axxon , als opvolging van Dirk Verleyen.

1 december 2017

De Kinekring Noord West-Vlaanderen (KNWV) nam op 1 december 2017 de fakkel over van Kine Kring Brugge Oostkust (KKBO) .  KKBO behartigde 26 jaar lang de belangen van de kinesitherapeuten van Brugge en de Oostkust.

Afscheid nemen is echter niet loslaten , getuige hiervan enkele foto’s van events waarop de ex-KKBO bestuursleden worden uitgenodigd

Op het social event januari 2020

sociaal event januari 2020

 

Op het lustrumfeest in BMMC op 28/01/2023