Lid worden van KNWV : een must in het nieuwe zorglandschap

Kinekringen zijn net zoals oa huisartsenkringen, een verplichte partner in de eerstelijnszones om bottom-up  mee te helpen aan de (re)organisatie van de gezondheidszorg die destijds in de Conferentie Eerstelijnszorg werd geconcretiseerd.

KNWV nam sinds de start van die eerstelijnshervormingen actief deel aan het zorgbeleid van 5 eerstelijnszones via haar vertegenwoordigende bestuursleden in de veranderteams en zorgraden.

KNWV fungeert in deze zones nog steeds als spreekbuis en aanspreekpunt inzake gezondheidsdoelstellingen van de plaatselijke overheden en organisaties in de gezondheids- en welzijnszorg. Omdat kinesitherapeuten via hun kringwerking erkend zijn als partner in de zorg, is het belangrijk dat u lid bent of lid wordt van uw lokale kinekring !

Lid worden van KNWV : een must voor uw profilering en professionalisering

De kinekring KNWV behartigt  – als Axxon–kring  – uw professionele en socio-economische belangen niet alleen op lokaal-regionaal niveau maar ook op nationaal niveau in alle deeldomeinen van de kinesitherapie .

Lid worden van KNWV : een vereniging voor kinesitherapeuten

KNWV bezorgt u informatie, kennis en advies over kinesitherapie . Als lid geniet u van tal van voordelen en diensten. Lees meer.