Het KNWV-lidmaatschap start op 1 januari en eindigt op 31 december van het jaar dat op het lidmaatschap is vermeld. Het dient elk kalenderjaar hernieuwd te worden

* Als Axxonlid bent u niet automatisch bij onze kinekring aangesloten.  U dient derhalve ook onderstaande formaliteiten te vervullen om gratis lid te worden. !

Studenten kunnen mits voorlegging van een geldige studentenkaart gratis lid worden. Bent u student , dan dient u zich eerst te registreren alvorens u uw gratis “KNWV-lidmaatschap voor studenten” kan bestellen.

Voor afgestudeerde kinesitherapeuten hangt het lidgeld af van het feit of u een Axxon-lid bent of niet.

 1. Indien u Axxonlid bent en u hebt op uw AXXON-aansluitingsformulier in het veld “aansluiten kinekring” de keuze “JA” aangevinkt , én ook in het tekstvak “Opmerkingen” onze kring KNWV kringnr 507 vermeld, dan kan u gratis lid worden van KNWV en genieten van alle KNWV-diensten, van alle activiteiten incl Peer Reviews, van de voordelen van een gecombineerd Axxon-KNWV+lidmaatschap……. Bij twijfel over uw Axxonlidmaatschap contacteert u eerst het Axxon Infopunt op info.nl@axxon.be  of telefonisch op 02/709.70.80. 
  U dient u zich dus zeker ook bij KNWV te registreren alvorens u uw gratis “KNWV-Lidmaatschap Axxon met kring KNWV” kan aankopen. 

 2. Indien u Axxonlid bent en u op uw AXXON-aansluitingsformulier niet KNWV maar wel een andere kinekring hebt aangeduid, dan hebt u 2 keuzes.
  • met het “KNWV-Lidmaatschap Andere Axxonkring” kan u gratis deelnemen aan de KNWV-avondlezingen maar niet aan Peer Reviews of andere LOKK activiteiten. U kan ook niet genieten van de KNWV-voordelen en diensten zoals de voor -leden-voorbehouden webpagina’s met zoekertjes, downloads van de activiteiten, helpdesk, nieuws uit het vakgebied , ea 
  • met het betalend “KNWV-Lidmaatschap Andere Axxonkring All Inn” (75 euro) kan u wel aan alles deelnemen.
   U dient zich eerst te registreren alvorens u een van bovenstaande lidmaatschappen kan bestellen/aankopen.
 1. Wanneer u geen Axxon-lid bent betaalt u 150 euro lidgeld, een bedrag dat strikt nodig is om een uitgebreid en kwaliteitsvol activiteitenprogramma samen te stellen, om de profilering van de kinekring én haar leden te verbeteren, om een dynamische website te onderhouden en om de interdisciplinaire samenwerkingsverbanden met regionale welzijns- en zorgactoren uit de eerstelijnszorg mogelijk te maken. Het verstrekken van informatie over de kinesitherapie, over haar deeldomeinen en over de professionele competenties (profiel) van de regionale kinesitherapeuten via de website en communicatiemedia,  zijn essentiële tools om de kinesitherapeut bij elke burger, elke zorgprofessional en diverse beleidsmensen in de kijker te stellen. U dient zich eerst te registreren alvorens u een” KNWV-Lidmaatschap kinesitherapeuten” kan aankopen.

Overtuigd om lid  te worden ? Klik dan hier.

Toch niet geïnteresseerd om lid te worden maar wel de nieuwsbrief ontvangen ? Klik dan hier 

KNWV draagt permanente vorming hoog in haar vaandel. Elk jaar stelt onze kinekring een uitgebreid en kwaliteitsvol activiteitenprogramma samen met diverse Peer Reviews zodat elke kinesitherapeut de PQK-criteria kan behalen.

Voor elke activiteit is voorafgaande online ticketbestelling vereist zodat KNWV de aanwezigheidslijsten kan voorbereiden en accrediteringsformaliteiten van PQK kunnen voorbereid worden zodat de deelnemers aan de jaar- en/of periodecriteria van PQK kunnen voldoen.

Voordelen voor KNWV-leden:

 • gratis toegangsticket tot de wetenschappelijke avondactiviteiten (WA). Niet -leden kunnen een toegangsticket aankopen.
 • gratis toegangsticket tot de verschillende LOKKs met hun Peer Reviews (PR). Studenten en niet-leden kunnen niet deelnemen aan PR’s en kunnen geen tickets bestellen;
 • sterk gereduceerde toegangsprijs op special & social events die door KNWV worden georganiseerd ( summit, congres of symposium, social events…);

Extra voordelen voor gecombineerd Axxon + KNWV-lidmaatschap: 

   • toegang tot het basispakket van de digitale bibliotheek van de CDLH (waarde van 100€),
   • extra toegang tot 11 internationale tijdschriften die meer specifiek gericht zijn op de kinesitherapie in al haar deeldomeinen;
   •  en nog vele andere voordelen op de Axxon-website

Huisregeltjes voor deelname aan activiteiten

Op basis van ervaringen met voorgaande vormingen en accrediteringsformaliteiten bij Pro Q Kine vraagt KNWV uw aandacht voor volgende regeltjes.

 1. Deelnemen = voorafgaand ticket bestellen
  • Klik in de chronologische lijst op de gewenste activiteit die u automatisch verderlinkt naar de activiteitpagina met gedetailleerde info en een ticketbutton , waarna u verder alle stappen onderneemt , net zoals in een webwinkel met winkelwagen. Op het einde van dit proces ontvangt u een  bevestigingsmail in uw mailbox met de boodschap “KNWV dankt u voor de bestelling van een toegangsticket voor activiteit xyz” . Ontvangt u die bevestiging niet,  dan werd uw bestelling niet geregistreerd door onze software en komt u ook niet op de aanwezigheidslijsten te staan. Dergelijke vermeende inschrijving is voor peer reviews problematisch want u zal geen voorafgaande vragenlijst in uw portfolio ontvangen omdat u door KNWV niet als LOKK-deelnemer werd opgegeven bij PQK. Zelfs al komt u dan naar de PR , zal uw fysieke aanwezigheid geen criteriumpunt opleveren ! Het is dus belangrijk dat u uw KNWV-bevestiging in uw mailbox checkt alsook uw voorafgaande vragenlijst op de site van PQK (tab evaluaties) invult ! 
   Advies: ontvangt u geen mail dan staat u niet aangemeld, neem dan asap contact op via  info@knwv.be 
 2. Goede afspraken maken goede vrienden
  • KNWV hanteert bij de ticketverkoop het principe “first come, first served” 
  • Zoals u ook van uw patiënten verwacht, wil KNWV graag tijdig verwittigd worden wanneer u om een of andere reden niet kunt deelnemen.
   • Voor collega’s die zich telkens inschrijven voor alles en nog wat maar dan  -onverontschuldigd- niet komen opdagen zal KNWV democratisch verrechtvaardigde maatregelen treffen.
  • KNWV stelt alles in het werk om een rijkelijk gevuld activiteitenprogramma aan te bieden , maar deelnemen, ticketaankoop en controleren van het portfolio behoren tot de verantwoordelijkheid van de deelnemer !
 3. Problemen met de ticketbestelling ?
  • KNWV merkt op dat volgende problemen regelmatig worden gemeld .
   • Enerzijds lukt de ticketbestelling soms niet en/of blijft de winkelmand leeg .
   • Anderzijds wordt vaak de fout gemaakt niet alle stappen van de ticketbestelling te doorlopen.
   • Lees eerst de FAQ “Tickets”. Wanneer de aangeboden oplossing toch niet lukt meldt dan uw probleem op info@knwv.be
  • Stellen we een dubbele inschrijving vast voor eenzelfde activiteit dan sturen we u een mailtje voor overleg betreffende uw keuzes.

Niet overtuigd om lid te worden ? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief .

Voor elke professional zijn naamsbekendheid en positionering op de markt essentieel.

Het verstrekken van informatie over de kinesitherapie, over haar deeldomeinen en over de professionele competenties van de regionale kinesitherapeuten via de website en communicatiemedia,  zijn essentiële tools om de kinesitherapeut bij elke burger, elke zorgprofessional en diverse beleidsmensen in de kijker te stellen.

KNWV voorziet voor haar leden:

 • een gratis profielpagina waarop uw kinepraktijk (inrichting met foto , locatie op google maps ea) , de professionele kenmerken (bijzondere interesses, bekwaamheden, bijscholingen ea) en de kinesitherapeut worden voorgesteld. Conform GDPR beslist u zelf welke gegevens openbaar gemaakt worden;
 • een zoekfunctie die voornoemde items kan terugvinden;
 • gratis plaatsing van zoekertjes (jobaanbieding, vraag voor vervanging, verkoop etc)

Dankzij een gecombineerd Axxon +KNWV- lidmaatschap worden KNWV-leden  bovendien ook op de Axxon-website vermeld met hun bijzondere bekwaamheden.

Niet overtuigd om lid te worden ? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief .

Als KNWV-lid blijft u op de hoogte van wat er reilt en zeilt in het werkveld, in de zorgsector. KNWV fungeert immers

 • als spreekbuis en aanspreekpunt van de plaatselijke overheden;
 • als verplichte partner binnen haar 5 Eerstelijnszones;
 • als partner in de regionale organisaties in de zorg- en welzijnszorg;
 • als vertegenwoordiger van de regionale kinesitherapeuten bij verschillende instanties en evenementen;
 • als creator van interdisciplinaire samenwerkingsverbanden met regionale welzijns- en zorgactoren uit de eerstelijn; 
 • als Axxon-kring.

Een gecombineerd Axxon + KNWV- lidmaatschap biedt niet alleen meer voordelen, maar vooral meer slagkracht door samen met 6.000 andere Axxonleden en 55 kinékringen een éénsgezinde beroepsverdediging na te streven.

 • als partner van paramedische firma’s waardoor KNWV-leden van kortingen kunnen genieten.

Niet overtuigd om lid te worden ? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief .

KNWV staat ten dienste van haar leden . Via de KNWV-website kan u 7/7, 24/24

 • vragen stellen op het webformulier , KNWV geeft u asap een antwoord;  
 • gratis zoekertjes (vraag en aanbod) plaatsen;
 • gratis vacatures publiceren

KNWV informeert haar leden met oa

 • een maandelijkse digitale nieuwsbrief waarin info over de volgende activiteiten wordt gegeven, updates van lokale, gewestelijke of federale beroepsinformatie wordt verstrekt;
 • newsflashes wanneer belangrijke of dringende mededelingen aangewezen zijn;
 • presentaties van de activiteiten (powerpoints , richtlijnen ea) ;
 • folders, brochures, protocollen ea die worden uitgereikt op de lezingen;
 • messages via sociale media (meld u aan !)

Een voorproefje ? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief  , u kunt zich ten allen tijde uitschrijven !