KNWV voor patiënten

Kinesitherapie bestaat uit twee Griekse woorden met volgende betekenis: kinesis (beweging) en therapeia (verzorging, behandeling van het lichaam).

De kinesitherapeut werkt elke dag aan de gezondheid en het welzijn van burgers, sporters en patiënten, van jong tot oud, door het optimaliseren van hun menselijk bewegen en hun dagdagelijks functioneren.

In het kabinet van de kinesitherapeut staan naast behandeltafels en -bankjes een hele reeks oefenapparaten en hulpmiddelen (gewichten , tolletjes, gymballen ea ), een gamma van fysische apparaten (warmte/koudebehandelingen, electrotherapie, ….) , technische apparatuur, allerhande kleinmateriaal en uitleenmateriaal (krukken, kleine trainingsaccessoires,….) , dit alles om de lichamelijke gezondheid te herstellen, te verbeteren of te behouden.

In zijn 5-jarige universitaire Masteropleiding heeft de kinesitherapeut een uitgebreide medische kennis en een groot arsenaal van praktische vaardigheden verworven die hem in staat stellen om in een medische zorgcontext na een grondige screening en klinisch onderzoek een doeltreffend en doelmatig kinesitherapeutisch behandelplan op te stellen, volledig op maat volgens de eigen mogelijkheden, noden en wensen van de patiënt.

Ook in preventieve context is de kinesitherapeut dé expert om advies, educatie en coaching te verlenen over letselpreventie, over beweging bij diabetes en obesitas, over ergonomie op de werkplaats, en een hele reeks situaties waarin het lichaam of lichaamsdelen overbelast kunnen raken, tot chronische (pijn)problemen kunnen leiden en/of de algemene gezondheid kunnen schaden.

In de welzijnssector verleent de kinesitherapeut naast de klassieke lichamelijke zorg ook verzorging die gericht is op het welbevinden, het comfort en het mentale gelukkig maken van de hulpbehoevende burger.

 

Het vakdomein kinesitherapie is in de laatste twintig jaar zodanig gegroeid en ontwikkeld dat kinesitherapie op dit moment geëvolueerd is tot een essentiële steunpilaar in de eerstelijnszorg , in de welzijnszorg en de revalidatiesector. Deze enorme ontwikkeling heeft met zich meegebracht dat , net zoals de specialismen in de geneeskunde , er ook bijzondere bekwaamheden tot stand kwamen. Op de website kan u via de zoekfunctie kinesitherapeuten met een erkende bijzondere bekwaamheid opzoeken : zij hebben een substantiële  aanvullende universitaire opleiding gevolgd na het behalen van hun diploma kinesitherapie.

Er zijn 6 bijzondere bekwaamheden die reeds een wettelijke erkenning en bescherming genieten , en 3 bekwaamheden die nog op publicatie in het Belgisch staatblad wachten.

Omschrijving van de deskundigheden van een kinesitherapeut met een bijzondere bekwaamheid 

Zowel de kinesitherapeut met algemene deskundigheid als de kinesitherapeut met bijzondere bekwaamheid moeten zich levenslang bijscholen om de snel evoluerende  medische kennis en technieken op de voet te kunnen volgen. 

Nieuwe prothesen met andere behandelrichtlijnen , een nieuw behandelconcept voor astma of chronische bronchitis, een aangepast oefenprogramma voor mensen met obesitas, diabetes, nierproblemen, incontinentie, oorsuizen, duizeligheid enz…… zijn maar enkele voorbeelden die weergeven waarom navorming een must is voor een veilige , doelmatige en doeltreffende kinesitherapie op maat van de patiënt.

Kinesitherapeuten kunnen zich bijscholen aan de universitaire instellingen , in private opleidingsinstituten en congressen in  binnen- en buitenland , en in hun kinekringen en beroepsverenigingen. Afhankelijk van de gevolgde scholing verwerven ze een bepaald aantal navormingseenheden. Het kwaliteitsinstituut PQK  ziet toe dat er voldoende punten worden behaald en aan andere kwaliteitscriteria wordt voldaan. 

Kinesitherapeuten die aan alle criteria voldoen, worden opgenomen in het kwaliteitsregister en dragen op deze website de vermelding “geregisteerd” 

 

 

U kan op deze website uw kinesitherapeut , in uw regio , met de door u gewenste kwalificaties (algemene deskundigheid , bijzondere bekwaamheid , scholing…)  opzoeken