Sinds 1 september 2021 is de ELZ Brugge, met als trekker KNWV, de enige West-Vlaamse pilootregio, waar er een verbreding van de verwijzers is doorgevoerd. De kinesitherapeut kan nu ook, naast de diëtist, psycholoog, apotheker, verpleegkundige en maatschappelijk en sociaal werker, rechtstreeks doorverwijzen naar een Bewegen Op Verwijzing-coach, zonder tussenkomst van de arts. Dit is een duidelijke meerwaarde en bevestigt de maatschappelijke rol van de kinesitherapeut om de patiënt op langere termijn gezond te houden, zelfs al ligt dat buiten de initiële hulpvraag.

Waarom als kinesitherapeut verwijzen naar een BOV-coach ?

In het pilootproject krijgen andere verwijzers, zoals kinesitherapeuten de kans om hun patiënten door te verwijzen naar een Bewegen Op Verwijzing-coach. Maar waarom zou je dat als kinesitherapeut doen? 

 • ·        Als kinesitherapeut ken je als de beste hetnut van bewegingdie op lange termijn wordt volgehouden. 
 • ·        Patiënten zullen wellichtontvankelijkzijn voor (meer) beweging wanneer ze in behandeling zijn bij een kinesitherapeut. 
 • ·        De behandeling bij een kinesitherapeut en de ondersteuning bij een Bewegen Op Verwijzing-coach kunnen heel complementairzijn. 
 • ·        Tijdenseen actievebehandelingkan een Bewegen Op Verwijzing-coach het werk van een kinesitherapeut versterken. 
 • ·        Naeenbehandelingzal in veel gevallen beweging (die wordt volgehouden) kunnen helpen om terugkerende klachten tegen te gaan. 
 • ·        Je kan eenmaatschappelijke rolopnemen in het kader vanziektepreventie en gezondheidsbevordering. 
 • ·         

Hoe pak je dit als kinesitherapeut aan ?

Verwijzen naar Bewegen Op Verwijzing kan heel eenvoudig én snel via de handige online verwijstool op de website. Een geschreven verwijzing vergroot de motivatie van de patiënt/cliënt, maakt het serieus en geeft hem of haar al veel info.

Op de verwijsbrief vindt de patiënt/cliënt een overzicht van de coaches uit zijn/haar buurt, mét de bijhorende contactgegevens. Bovendien bevat de verwijsbrief een aantal tips voor de cliënt/patiënt en ruimte voor aanvullende opmerkingen van de verwijzer.

Maak er gebruik van en verwijs je patiënt/cliënt door! Speciaal voor gemotiveerde mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie kan je hun contactgegevens aan een coach bezorgen.

Schrijf je als verwijzer liever zélf (handmatig) een verwijsbrief? Dat kan! Zorg zeker dat volgende info erop staat:

 • Jouw identificatiegegevens en RIZIV-nummer (indien je die hebt)
 • Naam en voornaam van patiënt/cliënt
 • Vermelding dat je Bewegen Op Verwijzing aanraadt

Motiveer jezelf en/of uw patiënt(en) met een getuigenis !

Dr. Sandra Boonen is grote voorstander van bewegen op verwijzing. Zij is huisartse in Leuven en getuigt het volgende.

“Heel veel patiënten komen in aanmerking voor een verwijzing, zoals mensen met een risico op hart- en vaatproblemen of een hoge bloeddruk. Die mensen probeer ik altijd eerst beweging voor te schrijven, in plaats van (alleen) medicijnen. Ik denk dat we met z’n allen een gedragsverandering moeten realiseren.”  Lees het volledige verhaal van Dr. Boonen.

Wil jij ook het bewegingsgedrag van je patiënten veranderen?  Schrijf Bewegen Op Verwijzing voor!

Bekijk de e-learning 

Bekijk het filmpje

Geografisch overzicht van BOV coaches op https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing/bov-coaches

Zoekt u een Kinesitherapeut die BOV coach is : klik op “vind uw kine” met zoekterm “beweegcoach”

Meer info op www.bewegenopverwijzing.be

Alleen met een verwijsbrief  kom je in aanmerking voor Bewegen op Verwijzing.

Wanneer krijg je een verwijsbrief?

 • Als je minder dan 30 minuten per dag beweegt
 • Als je dagelijks urenlang ononderbroken zit

Bewegen op Verwijzing richt zich ook op mensen met volgende gezondheidsrisico’s:

 • overgewicht
 • prediabetes of metaboolsyndroom
 • suikerziekte types 1 en 2
 • hoge bloeddruk
 • vernauwing van de kransslagaderen
 • beroerte
 • hartfalen
 • ritmestoornis
 • hart- en vaatziekten
 • astma of andere longziekten
 • overgewicht
 • prediabetes of metaboolsyndroom
 • suikerziekte types 1 en 2
 • hoge bloeddruk
 • vernauwing van de kransslagaderen
 • beroerte
 • ritmestoornis
 • hart- en vaatziekten
 • astma of andere longziekten
 • valrisico bij ouderen
 • botontkalking
 • artrose
 • artritis
 • lage rugpijn
 • kanker
 • hiv
 • dementie
 • stress, angststoornis, depressie, burn-out, psychosomatische klachten en slaapproblemen
 • chronische-vermoeidheidssyndroom
Je huisarts informeert je coach over de belangrijkste aandachtspunten – zónder je medische details door te geven. De coach past je beweegplan dan aan je gezondheid aan. 
 

Kinesitherapeuten werkzaam als Beweging  Op Verwijzingscoach in onze regio. Contactgegevens zijn terug te vinden via deze link.

 

 

De Kinekring Noord West-Vlaanderen stelde zich in de ELZ Brugge voor om trekker te worden voor een uniek pilootproject in Wets-Vlaanderen.

In het voorjaar 2017 werd een bestuursgroep (KNWV, huisartsenkring, Psychiatrisch ziekenhuis, onderwijsinstelling, wijkgezondheidscentrum, LOGO) samengesteld zodat voor 31 maart 2017 een dossier kon ingediend worden. Op 4 mei 2017 verkregen we de goedkeuring en konden we effectief van start gaan, eerst in Brugge en Zedelgem, maar later ook in Damme, Knokke-Heist, Oostende, Jabbeke, Beernem en Oostkamp . Met andere woorden: onze hele kringzone bezit nu BOV coachen.

De stuurgroep hield zich intussen bezig met het screenen van de 22 kandidaten. Er werden vijf kandidaten weerhouden waarbij rekening wordt gehouden met een mix van vaardigheden en diploma’s (Lichamelijke Opvoeding, sport en bewegen en kinesitherapie) alsook een mooie genderverdeling.  De coachen hebben vervolgens een driedaagse opleiding kregen van het Vlaams Instituut Gezond Leven.

In het najaar werd een sensibiliseringscampagne (persconferentie, uitleg Lokk groepen, affiches, folders,…) uitgerold. Deze campagne was belangrijk want  het project moet maximaal via artsen en zorgprofessionals bekend gemaakt worden.

Immers de missie, visie en algemene doelstelling van KNWV, nl het centraal stellen van bewegen, sluit nauw aan bij het doel. Het is tevens een voorbeeld van hoe we in de toekomst meer en meer zullen moeten multidisciplinair denken, handelen en overleg plegen met al de zorg en welzijnsactoren maar tevens ook samenwerken met de mesoniveau organisaties zoals LOGO, SEL en LMN alsook met het Stadsbestuur, ziekenfondsen, ziekenhuizen, OCMW,… van de zorgregio.

Er werd voor de regio in het voorjaar 2017 een bestuursgroep (KNWV, huisartsenkring, Psychiatrisch ziekenhuis, onderwijsinstelling, wijkgezondheidscentrum, LOGO) samengesteld zodat voor 31 maart 2017 een dossier kon ingediend worden. Op 4 mei 2017 verkregen we de goedkeuring en konden we effectief van start gaan, eerst in Brugge en Zedelgem, maar later ook in Damme, Knokke-Heist, Oostende, Jabbeke, Beernem en Oostkamp . Met andere woorden: onze hele kringzone bezit nu BOV coachen.

De stuurgroep heeft zich intussen bezig gehouden met het screenen van de 22 kandidaten. Er werden vijf kandidaten weerhouden waarbij rekening wordt gehouden met een mix van vaardigheden en diploma’s (Lichamelijke Opvoeding, sport en bewegen en kinesitherapie) alsook een mooie genderverdeling.  De coachen hebben vervolgens een driedaagse opleiding kregen van het Vlaams Instituut Gezond Leven.

In het najaar werd een sensibiliseringscampagne (persconferentie, uitleg Lokk groepen, affiches, folders,…) uitgerold. Deze campagne was belangrijk want  het project moet maximaal via artsen en zorgprofessionals bekend gemaakt worden.

Bewegen Op verwijzing is een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven, met steun van de Vlaamse Overheid, helpt burgers op weg naar een actiever leven door middel van professionele coaching en een beweegplan. Het doel is de ‘zittende’ vlaming met een gezondheidsrisico op doktersverwijzing aan het bewegen krijgen. Als kinesitherapeuten met deskundigheid in het menselijk bewegen en functioneren kunnen we niet ontbreken bij de uitwerking van dit project. Vandaar dat de Kinekring Noord West-Vlaanderen zich kandidaat stelde als trekker. Immers de missie, visie en algemene doelstelling van KNWV, nl het centraal stellen van bewegen, sluit nauw aan bij het doel. Het is tevens een voorbeeld van hoe we in de toekomst meer en meer zullen moeten multidisciplinair denken, handelen en overleg plegen met al de zorg en welzijnsactoren maar tevens ook samenwerken met de mesoniveau organisaties zoals LOGO, SEL en LMN alsook met het Stadsbestuur, ziekenfondsen, ziekenhuizen, OCMW,… van de zorgregio.

Klik op de Tab voor de historiek van dit pilootproject.

De ‘Bewegen Op Verwijzing-coach’ motiveert volwassenen om meer te bewegen. Zo maakt hij samen met de deelnemer een beweegplan op maat (rekening houdend met o.a. ouderdomsaandoeningen): een dagelijkse fietstocht, elke week een wandeling met de buurman, werken in de tuin, of een wekelijks dans- of zwemuurtje in de buurt,… de mogelijkheden zijn eindeloos en worden individueel besproken.

De bedoeling is dat de deelnemer het beweegplan zelfstandig uitvoert en/of aansluiting vindt bij een lokale vereniging. Taak van de coach is de deelnemer te motiveren om het uit te voeren en vol te houden.

Er is vanuit de Vlaamse Overheid een vergoeding voorzien waardoor de burger een kleine (2 of 4 euro) opleg moet betalen.

Het project biedt de kinesitherapeut de mogelijkheid om naast de therapie zich ook te profileren in de preventie en dit zowel als doorverwijzer naar de huisarts toe maar ook als effectieve beweegcoach. Dit zal in de toekomst een meer en meer belangrijker taak worden van onze professie. Vandaar de oproep om elke patiënt die mogelijks voldoet aan de criteria door te sturen naar de huisarts.

Geografisch overzicht van BOV coaches op https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing/bov-coaches

Zoekt u een Kinesitherapeut die BOV coach is : klik op “vind uw kine” met zoekterm “beweegcoach”

Meer info op www.bewegenopverwijzing.be