Laatste Nieuws, Sinds 1 september 2021 is de ELZ Brugge, met als trekker KNWV, de enige West-Vlaamse pilootregio, waar er een verbreding van de verwijzers is doorgevoerd. De kinesitherapeut kan nu ook, naast de diëtist, psycholoog, apotheker, verpleegkundige en maatschappelijk en sociaal werker, rechtstreeks doorverwijzen naar een Bewegen Op Verwijzing-coach, zonder tussenkomst van de arts. Dit is een duidelijke meerwaarde en bevestigt de maatschappelijke rol van de kinesitherapeut om de patiënt op langere termijn gezond te houden, zelfs al ligt dat buiten de initiële hulpvraag.

Benieuwd hoe je dit aanpakt, bekijk dan de e-learning en de online verwijstool. KNWV heeft allerlei materialen ter beschikking, Stuur een mail naar info@knwv.be en alles wordt via de post opgestuurd.

Bewegen Op verwijzing, een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven, met steun van de Vlaamse Overheid, helpt burgers op weg naar een actiever leven door middel van professionele coaching en een beweegplan. Het doel is de ‘zittende’ vlaming met een gezondheidsrisico op doktersverwijzing aan het bewegen krijgen. Als kinesitherapeuten met deskundigheid in het menselijk bewegen en functioneren kunnen we niet ontbreken bij de uitwerking van dit project. Vandaar dat de Kinekring Noord West-Vlaanderen zich kandidaat stelde als trekker. Immers de missie, visie en algemene doelstelling van KNWV, nl het centraal stellen van bewegen, sluit nauw aan bij het doel. Het is tevens een voorbeeld van hoe we in de toekomst meer en meer zullen moeten multidisciplinair denken, handelen en overleg plegen met al de zorg en welzijnsactoren maar tevens ook samenwerken met de mesoniveau organisaties zoals LOGO, SEL en LMN alsook met het Stadsbestuur, ziekenfondsen, ziekenhuizen, OCMW,… van de zorgregio.

Er werd voor de regio in het voorjaar 2017 een bestuursgroep (KNWV, huisartsenkring, Psychiatrisch ziekenhuis, onderwijsinstelling, wijkgezondheidscentrum, LOGO) samengesteld zodat voor 31 maart 2017 een dossier kon ingediend worden. Op 4 mei 2017 verkregen we de goedkeuring en konden we effectief van start gaan, eerst in Brugge en Zedelgem, maar later ook in Damme, Knokke-Heist, Oostende, Jabbeke, Beernem en Oostkamp . Met andere woorden: onze hele kringzone bezit nu BOV coachen.

De stuurgroep heeft zich intussen bezig gehouden met het screenen van de 22 kandidaten. Er werden vijf kandidaten weerhouden waarbij rekening wordt gehouden met een mix van vaardigheden en diploma’s (Lichamelijke Opvoeding, sport en bewegen en kinesitherapie) alsook een mooie genderverdeling.  De coachen hebben vervolgens een driedaagse opleiding kregen van het Vlaams Instituut Gezond Leven.

In het najaar werd een sensibiliseringscampagne (persconferentie, uitleg Lokk groepen, affiches, folders,…) uitgerold. Deze campagne was belangrijk want  het project moet maximaal via artsen en zorgprofessionals bekend gemaakt worden.

De ‘Bewegen Op Verwijzing-coach’ motiveert volwassenen om meer te bewegen. Zo maakt hij samen met de deelnemer een beweegplan op maat (rekening houdend met o.a. ouderdomsaandoeningen): een dagelijkse fietstocht, elke week een wandeling met de buurman, werken in de tuin, of een wekelijks dans- of zwemuurtje in de buurt,… de mogelijkheden zijn eindeloos en worden individueel besproken.

De bedoeling is dat de deelnemer het beweegplan zelfstandig uitvoert en/of aansluiting vindt bij een lokale vereniging. Taak van de coach is de deelnemer te motiveren om het uit te voeren en vol te houden.

Er is vanuit de Vlaamse Overheid een vergoeding voorzien waardoor de burger een kleine (2 of 4 euro) opleg moet betalen.

Het project biedt de kinesitherapeut de mogelijkheid om naast de therapie zich ook te profileren in de preventie en dit zowel als doorverwijzer naar de huisarts toe maar ook als effectieve beweegcoach. Dit zal in de toekomst een meer en meer belangrijker taak worden van onze professie. Vandaar de oproep om elke patiënt die mogelijks voldoet aan de criteria door te sturen naar de huisarts.

Geografisch overzicht van BOV coaches op https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing/bov-coaches

Zoekt u een Kinesitherapeut die BOV coach is : klik op “vind uw kine” met zoekterm “beweegcoach”

Meer info op www.bewegenopverwijzing.be

 Alleen met een verwijsbrief van de huisarts kom je in aanmerking voor Bewegen op Verwijzing.

Wanneer krijg je een verwijsbrief?

 • Als je minder dan 30 minuten per dag beweegt
 • Als je dagelijks urenlang ononderbroken zit

Bewegen op Verwijzing richt zich ook op mensen met volgende gezondheidsrisico’s:

 • overgewicht
 • prediabetes of metaboolsyndroom
 • suikerziekte types 1 en 2
 • hoge bloeddruk
 • vernauwing van de kransslagaderen
 • beroerte
 • hartfalen
 • ritmestoornis
 • hart- en vaatziekten
 • astma of andere longziekten
 • overgewicht
 • prediabetes of metaboolsyndroom
 • suikerziekte types 1 en 2
 • hoge bloeddruk
 • vernauwing van de kransslagaderen
 • beroerte
 • ritmestoornis
 • hart- en vaatziekten
 • astma of andere longziekten
 • valrisico bij ouderen
 • botontkalking
 • artrose
 • artritis
 • lage rugpijn
 • kanker
 • hiv
 • dementie
 • stress, angststoornis, depressie, burn-out, psychosomatische klachten en slaapproblemen
 • chronische-vermoeidheidssyndroom
 

Je huisarts informeert je coach over de belangrijkste aandachtspunten – zónder je medische details door te geven. De coach past je beweegplan dan aan je gezondheid aan. 

 

Kinesitherapeuten werkzaam als Beweging  Op Verwijzingscoach in onze regio. Contactgegevens zijn terug te vinden via deze link.