Bijzondere beroepsbekwaamheden

Kinesitherapeuten die na hun algemene opleiding kinesitherapie en/of ter aanvulling van deze opleiding een specifieke opleiding aan een officieel erkende instelling met vrucht hebben gevolgd, kunnen luidens de ministeriële besluiten betreffende de bijzondere beroepsbekwaamheden in de kinesitherapie (MB BBK) een wettelijke erkenning verkrijgen voor volgende 6 bijzondere beroepsbekwaamheden:

  1. Bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie (MB BBK)
  2. Cardiovasculaire kinesitherapie (MB BBK)
  3. Manuele therapie (MB BBK)
  4. Neurologische kinesitherapie (MB BBK)
  5. Pediatrische kinesitherapie (MB BBK)
  6. Respiratoire kinesitherapie (MB BBK)

De Federale raad voor Kinesitherapie heeft ook adviezen voor wetsontwerpen geformuleerd voor volgende 3 bijzondere bekwaamheden:

7. Sportkinesitherapie (advies  dd 02/2014)
8. Kinesitherapie in de geriatrie (advies dd 03/2014)
9. Psychomotorische kinesitherapie (advies dd 11/2016)

Alleen kinesitherapeuten die een bijzondere bekwaamheid bezitten , mogen in hun profiel op deze website , de wettelijke erkenning en bescherming vermelden.

Kinesitherapeuten die een bepaalde scholing in een specifiek behandelconcept en/of voor een bepaalde lichaamsregio hebben gevolgd, kunnen informeel deze scholing aangeven in hun profiel (bv rug- en nekschool).