KNWV was present op het officiële startschot van het project Halt2Diabetes (H2D). 
De stad Brugge, Logo Brugge-Oostende en Eerstelijnszone Brugge zetten hun schouders onder dit project en vragen hierbij de hulp van alle zorg- en hulpverleners in Brugge.

Waarom Halt2diabetes in Brugge ? 

Bij het diagnosticeren van Diabetes gaat het in meer dan 90% van de gevallen om type 2 diabetes. Hoewel leeftijd en familiale belasting in belangrijke mate bijdragen tot het risico op type 2 diabetes, is de aandoening voor 50-60% te voorkomen door een gezonde leefstijl. Voor groot Brugge spreken we van 47.000 45-75 jarigen die tot die risicogroep behoren.

Vaak zijn we ons niet bewust van een verhoogde suikerspiegel. De gevolgen van dit teveel aan suiker in ons lichaam wordt daardoor vaak laat opgemerkt waardoor mensen chronische complicaties ontwikkelen aan hart- en bloedvaten, nieren, ogen en voeten.

Logo Brugge-Oostende heeft voor zorg- en hulpverleners een you tube video gemaakt met een overzicht van het project 

In HALT2Diabetes worden personen met een verhoogd risico op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten, opgespoord via een 2stapsmethode én begeleid naar een gezonde leefstijl om dit risico aan te pakken. HALT2Diabetes is een project dat wordt verwezenlijkt met de steun van de Vlaamse overheid. 

Om dit alles mogelijk te maken, bestaat het project uit 3 stappen.
In een eerste stap wil het project zoveel mogelijk risicogroepen opsporen aan de hand van een screening. De screening bestaat uit een korte vragenlijst die een risicoscore om diabetes te krijgen toekent. Zorg- en hulpverleners kunnen hun patiënten begeleiden bij het afnemen van deze screening. Je kan de vragenlijst terugvinden op www.gezondheidskompas.be of je kan via de eerstelijnszone papieren vragenlijsten bestellen. Bij een score gelijk of hoger aan 12 worden patiënten doorverwezen naar de (huis)arts.
In de tweede stap onderzoekt de arts de patiënt en verwijst hoogrisicopatiënten door naar de derde stap namelijk het leefstijlaanbod.

 Het leefstijlaanbod in detail

Het leefstijlaanbod loopt van april tot juli. Het bestaat uit gratis groepssessies ‘gezonde voeding’, ‘bewegen’ en advies bij rookstop. Onder begeleiding van opgeleide deskundigen wordt het leefstijladvies aangeboden in groep of individueel. De groepssessies gezonde voeding bestaan uit 5 lessen van 1u30 en zijn volledig gratis. Voor het beweegaanbod wordt samengewerkt met de coaches van het project Bewegen Op Verwijzing. Brugge biedt een gratis teasersessie rond beweging en gratis infosessie rond rookstop aan. Verdere sessies rond beweging en rookstop gebeuren via derdebetaler.

Jouw hulp bij het vroegtijdig opsporen van diabetes type 2

Naast bewustwording van de burger zelf, erkennen we ook de rol van hulpverleners bij het vroegtijdig opsporen van (risico op) diabetes type 2.

We vragen aan alle hulpverleners om mensen aan te moedigen (en te begeleiden) bij het invullen van de vragenlijst. Bij een score van 12 of meer kan je patiënten doorverwijzen naar hun (huis)arts. De (huis)arts kan na het inschatten van de risico’s op zijn beurt de patiënt doorverwijzen naar het leefstijlaanbod.

Meer weten over het project Halt2diabetes in Brugge? Surf naar www.eerstelijnszone.be/elzbrugge/halt2diabetes.

 

ACHTERGRONDINFORMATIE

Wat is diabetes?

Diabetes komt steeds vaker voor. Momenteel heeft naar schatting 1 op 10 van de volwassen Belgen Diabetes. 1/3 is zich niet bewust dat ze diabetes hebben. Bij diabetes, beter gekend als suikerziekte, kan het lichaam de bloedsuiker niet meer regelen. Dit gebeurt bij gezonde mensen met het hormoon insuline.

We herkennen 3 vormen van diabetes.

  • Bij Type 1 diabetes werken de cellen die insuline aanmaken niet meer. Het lichaam maakt dus zelf geen insuline meer aan en moeten de mensen met deze vorm van diabetes insuline inspuiten. Type 1 diabetes maakt nog geen 10% uit van de groep diabetespatiënten. Het start meestal op kinderleeftijd of jongvolwassenen.
  • Bij type 2 diabetes maakt het lichaam wel nog zelf insuline, maar reageert het lichaam er niet goed op. Het lichaam haalt onvoldoende glucose (suiker) uit het bloed waardoor het suikergehalte in het lichaam omhoog gaat. Dit treft de grootste groep van mensen die diabetes krijgen (meer dan 90%). Type 2 start voornamelijk rond de 40 jaar en staat het sterkst in verband met een ongezonde leefstijl.
  • Daarnaast is er ook zwangerschapdiabetes. Dit is tijdelijk van aard – gedurende de zwangerschap. Gezien er achteraf een verhoogd risico is op Type 2 diabetes vraagt deze groep eveneens blijvende aandacht!