Tijdens de periode 2022-2024 neemt de kinesitherapeut elk jaar deel aan 1 peer review met vrij thema.

KNWV organiseert in 2023 drie online-sessies van de PR “nek” waarvoor u zich zoals gebruikelijk kan inschrijven via ticketaankoop op de toetreffende paginalinks “navorming” .

Tijdens de periode 2022-2024 neemt de kinesitherapeut elk jaar deel aan 1 peer review met vastgelegd thema (of aan de e-learning met vastgelegd thema).

Het vastgelegd thema 2023 is “Motiverende gespreksvoering” . Informatie en inschrijfmodaliteiten vindt u terug op de PQK pagina .  

Voor het valideren van het criterium Peer Review  moet u aan volgende PQK-regelgeving voldoen.

Regel 1. : tijdig de bijhorende 3 vragenlijst(en) invullen.

KNWV wil nogmaals haar deelnemende leden erop wijzen dat u zelf verantwoordelijk bent om uw accrediteringsmodaliteiten na te leven en op te volgen zoals beschreven op de PQK-website.  PQK stuurt u immers nooit geen email om de eerste vragenlijst in te vullen . Ook emailherinneringen voor de 2e en 3e vragenlijst worden soms uit het oog verloren.  Collega’s dienen dus zelf na te zien of ze in hun portfolio  hun vragenlijst  tijdig hebben ingevuld. Zij kunnen dit terugvinden onder de menuTab “evaluaties” en “cursusevaluaties” .

Vragenlijst 1= voorafgaande vragenlijst.
Deze vragenlijst dient u in te vullen in uw PE-online portfolio, min. 48u vóór de peer review! Ga tijdig in uw PE-online portfolio na of u de 1e vragenlijst kan invullen. Indien u deze niet terugvindt in uw portfolio, contacteer dan zo snel mogelijk de LOKK verantwoordelijke (Jan Tessier, jankine@gmail.com)

Vragenlijst 2 = cursusevaluatie.
Deze is beschikbaar in uw PE-online portfolio zodra de LOKK verantwoordelijke u na de peer review heeft ingegeven als “aanwezig “. Bij “live peer reviews ” bent u zelf verantwoordelijk voor het invullen van het aanwezigheidsblad , lees het plaatsen van uw handtekening . Bij “online peer reviews ” wordt nagegaan of u tijdens de gehele voorstelling aanwezig was en deelnam aan het overleg .

Vragenlijst 3= laatste vragenlijst .
Deze is beschikbaar in uw PE-online portfolio 60 dagen na de peer review. ! Als u deelneemt aan een peer review in november of december, dan zal de laatste vragenlijst hiervan pas beschikbaar zijn in januari of februari. Om ervoor te zorgen dat u een volledig jaar (dus ook in november of december) de tijd heeft om deel te nemen aan min. 1 peer review, is de deadline voor het invullen van de laatste vragenlijst van peer reviews vastgelegd op 28/02. U nam immers deel aan de peer review vóór 31/12.

Enkel wanneer alle drie de vragenlijsten tijdig werden ingevuld, zal de peer review gevalideerd worden.