Lokaal multidisciplinair netwerk (LMN)

Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Brugge – Oostende – Houtland

Overzichtskaart
Klik er op voor een grotere weergave

Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN) Brugge – Oostende – Houtland is opgestart in 2009 met als doel de uitbouw van de zorgtrajecten diabetes en chronische nierinsufficiëntie in de regio. Het beleid van het LMN Brugge – Oostende – Houtland wordt bepaald door een strategische stuurgroep in samenspraak met de zorgtrajectpromotoren. De strategische stuurgroep is samengesteld uit afgevaardigden van elke deelnemende huisartsenkring (HABO, HAK Middenkust en de Artsenkring Houtland). Ook de SEL is vertegenwoordigd.

Alle info kan je terug vinden op http://www.zorgtrajectboh.be/

Contactgegevens

Baron Ruzettelaan 7 bus 1
8310 Brugge
050 45 35 28

Netwerkcoördinatoren:

Michelle Roels
0485 22 44 77
michelle@zorgtrajectboh.be

Kaatje Loeys
0488 87 94 85
kaatje@zorgtrajectboh.be

Het werkingsgebied omvat volgende gemeenten: Brugge, Knokke-Heist, Blankenberge, De Haan, Zuienkerke, Bredene, Oostende, Jabbeke, Oudenburg, Gistel, Koekelare, Ichtegem, Zedelgem, Kortemark, Torhout, Oostkamp & Damme.

De stuurgroep komt een viertal maal per jaar samen. Op deze momenten definieert de stuurgroep de strategie voor de uitbouw van de zorgtrajecten in samenspraak met de zorgtrajectpromotoren.

De hoofdopdracht van het LMN is het ondersteunen van de huisartsen en andere disciplines bij de implementatie van de zorgtrajecten.

Dit doen ze door individuele ondersteuning en door volgende punten te realiseren.

 • Inzamelen, updaten en verspreiden van informatie aan zorgverleners en patiënten met een Zorgtraject (sociale kaart, nieuwsbrieven, infosessies, enz…)
 • Opzetten van een netwerk om:
  • ‘good practices’ en ervaringen tussen zorgverleners uit te wisselen
  • Communicatienetwerken op te zetten
  • Probleemsituaties te detecteren en aan te pakken
  • Zelfevaluatie mogelijk te maken

De doelstellingen van een zorgtraject zijn:

 • De aanpak, behandeling en opvolging van uw patiënt organiseren, coördineren en plannen op maat van zijn specifieke situatie.
 • De dialoog stimuleren met uw patiënt zodat hij zo goed mogelijk inzicht krijgt in zijn ziekte en in de opvolging ervan. Dit gebeurt door middel van een persoonlijk zorgplan.
 • Een optimale samenwerking nastreven tussen huisarts, specialist en andere zorgverleners.
 • De kwaliteit van zorg optimaliseren. Er zijn voordelen voor de zorgverleners en voor de patiënten voorzien.
 • U kunt de patiënten die deelnemen aan een zorgtraject beter opvolgen en zo de kwaliteit van de zorg nog verder verbeteren.
 • U kunt beter samenwerken met uw patiënt en omgeving.
 • Als beheerder van het GMD versterkt u uw centrale positie in het zorgproces.
 • Voor elke patiënt die bij u een zorgtrajectcontract sluit, ontvangt u een jaarlijks forfaitair honorarium van 80 EUR.
 • U kunt vlotter samenwerken met de specialist en andere zorgverleners.
 • Ook kunt u uw patiënt tal van voordelen aanbieden.

Sinds 2012 kunnen de LMN ‘s zich ook op andere vlakken inzetten dan enkel voor de zorgtrajecten. Dit doen ze steeds op vraag van het werkveld en naar behoefte van wat er nodig is. Steeds met een dynamische netwerkgedachte als uitgangspunt. Een greep uit wat nog kan:

 • Chronische zorg
 • Netwerken
 • Zorgpaden
 • GGZ en artikel 107
 • Overleg met tweede en derde lijn
 • Medisch- farmaceutisch overleg
 • Infosessies
 • ICT ondersteuning
 • EMD
 • Chronic Care Model
 • Projecten (obesitas, suïcide, COPD, enz…)
 • Eerstelijnshuizen
 • Zorgregio’s
 • Enz.