Wie is LOGO Brugge – Oostende ?

Logo staat voor LOkaal GezondheidsOverleg. Er zijn vijftien Logo’s in Vlaanderen en Brussel.

De opdrachtgever: de Vlaamse overheid – Agentschap Zorg en Gezondheid

Zorg en Gezondheid is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het agentschap reglementeert en ondersteunt een waaier aan zorg- en gezondheidsinitiatieven en neemt ook actie op het terrein bij bepaalde volksgezondheidsnoden zoals zuiver drinkwater, gezonde voeding, kanker en infectieziekten en van preventieve organisaties tot palliatieve zorginstellingen.
Het preventiedecreet vormt de wettelijke basis voor de werking van het Logo. Het Logo Besluit is een concretisering van dat decreet en regelt de erkenning, het werkgebied, de samenstelling, de opdrachten en de subsidiëring van de Logo’s.

Deskundigen: de partnerorganisaties

De partnerorganisaties hebben expertise op een of meerdere domeinen van de preventieve gezondheidszorg. De partners bieden betaalbare, wetenschappelijke, onderbouwde strategieën, methodieken en actie‐ en campagnemateriaal.

Regionale verspreiders: Logo’s

Vijftien Logo’s in Vlaanderen en Brussel verspreiden de strategieën, methodieken en materialen van de partnerorganisaties. Ze bieden de regionale organisaties hierbij informatie en advies op maat. De Logo’s werken mee aan de realisatie van het preventieve gezondheidsbeleid en de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Ze vormen ook een schakel in het Vlaams Medisch Milieukundig Netwerk. Lees meer over de dienstverlening van het Logo.

Uitvoerders: organisaties met terreinwerking

Organisaties met terreinwerking hebben specifieke opdrachten in het veldwerk binnen de preventieve gezondheidszorg. Ze doen daarvoor een beroep op de expertise van de partnerorganisaties. Op lokaal vlak werken de Logo’s met hen samen waar dit relevant is.

In opdracht van de Vlaamse overheid ijvert het Logo voor minder gezondheidsklachten door milieuproblemen en werkt het Logo mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen op lokaal niveau:

  • Meer mensen in beweging en met een gezond gewicht
  • Minder rokers, drug- en alcoholgebruikers
  • Meer veerkrachtige mensen
  • Minder ongevallen in de privésfeer
  • Meer mensen die deelnemen aan de bevolkingsonderzoeken naar kanker
  • Een kwaliteitsvol vaccinatiebeleid in Vlaanderen

Daarnaast vind je bij alle Logo’s – behalve in Brussel – medisch milieukundigen. Zij informeren en adviseren over de invloed van het milieu op onze gezondheid. Je leest meer over hun werking op www.gezondheidenmilieu.be.

Wat doet LOGO ?

Missie

Het Logo gaat voor meer levenskwaliteit en gezonde levensjaren voor iedereen (Gezondheid Troef).

Visie

Het Logo is het regionaal aanspreekpunt en de partner om het Vlaamse beleid voor gezondheidsbevordering uit te voeren op regionaal niveau. Dit gebeurt in overleg en samenwerking met lokale besturen, de onderwijs-, de zorg- en de bedrijfssector.

Logo Brugge-Oostende streeft ernaar dat gezondheidsbevordering een actief onderdeel wordt van het beleid van de lokale organisaties om zo een gezonde leefomgeving te creëren waar leerlingen, burgers en werknemers kunnen kiezen voor gezondheid.

7 thema’s vormen de kern van de werking:

Logo Brugge-Oostende vzw biedt informatie aan op maat van volgende sectoren:

Doe jij mee?

Wil je mensen overtuigen van de vele voordelen van een fysiek actief leven en gezonde voedingsgewoonten?

Ben je op zoek naar een goede strategie die het gebruik van tabak, alcohol of andere drugs ontmoedigt?

Wil je mensen aanmoedigen om deel te nemen aan de bevolkingsonderzoeken die kanker preventief opsporen?

Wil je het valrisico van oudere mensen aanpakken?

Lig je wakker van het hoge aantal zelfdodingen en de bedreigingen van het milieu voor onze gezondheid?

Ontdek onze dienstverlening of contacteer ons.

RvB – Dagelijkse Werking

Raad van Bestuur:

De Raad van Bestuur die zich de volgende 6 jaar enthousiast zullen inzetten voor Logo Brugge-Oostende: Rita Dewulf, Stefaan Lambrecht, Katrien Vandewalle, Björn Pollentier (o.v.), Carlo Depreytere, Christel Desutter, Nancy Doyen, Griet Sierens, Alice Traen, Kurt Vanden Bussche, Frank Schillewaert, Jean Van Hoornweder, Annemie Zwaenepoel

Jean Van Hoornweder als afgevaardigde van KNWV

Algemene coördinatie: tine.verfaillie@logobrugge-oostende.be of 050 32 72 97

  @LogoBruggeOostende
@LogoBrOost

Adres:Baron Ruzettelaan 7 bus 1
8310 Brugge

Contactpersonen per sector:

SECTOREN LOKALE BESTUREN | ZORG&WELZIJN | VRIJE TIJD
 Ingeborg.vandenbussche@logobrugge-oostende.be
T 050 32 72 95
werkt op ma, di, do, vr
SECTOR ONDERWIJS | BEDRIJF | GEZINNEN
 lies.vanloo@logobrugge-oostende.be
T 050 32 62 96
werkt op ma, di, woe (vm), do, vr (vm)
PROJECTWERKING: WARME STAD
emma.delhaise@logobrugge-oostende.be
T 050 32 62 97
werkt op ma, di, woe, do, vr
     project Warme Stad/Warme School
INHOUDELIJK ADVIES OVER IMPACT VAN OMGEVING OP JE GEZONDHEID
 stefanie.vanhoutte@logobrugge-oostende.be
T 050 32 72 94
werkt op vr (vm)