Zorg voor gevluchte Oekrainers

Europa stelt zich solidair op ten aanzien van de Oekraïnse vluchtelingen.

Ook in onze kringregio wonen sinds begin maart ’22 gevluchte volwassenen en kinderen.

Echter het is geen evidentie voor de Oekraïense ontheemden om hun weg te vinden in medische eerste lijnszorg. Om de medische zorg toegankelijker te maken, zijn we, als partners binnen de ELZ druk in overleg met de andere partners om te bekijken wat de noden juist zijn en hoe we hulppunten kunnen oprichten.

Het hulppunt zal een locatie zijn met een medisch zorgaanbod met bijzondere aandacht voor preventie en controle van infectieziekten of dringende medische consultaties voor personen die nog geen medisch dossier hebben. Ook zal er worden ingezet op het opmaken van een medisch dossier. Vraag na bij uw gemeente of stad waar deze hulppunten zich bevinden.

Belangrijk voor ons, kinesitherapeuten, is het feit dat de inschrijving bij het ziekenfonds retroactief ingaat vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin de vluchteling het bewijs van registratie of het attest tijdelijke bescherming ontvangt.

Er kunnen meerdere dagen verlopen vóór de inschrijving bij een ziekenfonds, waarop de vluchteling zorg nodig kan hebben. We vragen aan de zorgverleners om te wachten tot de Oekraïense patiënt ingeschreven is bij een ziekenfonds vooraleer de verstrekkingen te factureren. Factureer niet 100% van de prijs, zoals u dat zou doen voor een niet-ingeschreven patiënt. U kunt terugvallen op 1 van de 2 volgende types van attesteringen :

We gaan er bij hun inschrijving bij een ziekenfonds vanuit dat vluchtelingen momenteel geen inkomsten hebben. Oekraïense vluchtelingen krijgen bijgevolg recht op een verhoogde tegemoetkoming zodra ze ingeschreven zijn.

Maximumfactuur

De vluchtelingen worden beschouwd als apart ‘gezin’.  In normale omstandigheden berekenen we de maximumfactuur, die de uitgaven van een ‘gezin’ beperkt, aan de hand van de personen die op eenzelfde adres ingeschreven staan.

In deze specifieke situatie beschouwen wij Oekraïense vluchtelingen die in een gastgezin verblijven, niet als deel van dit gezin. We beschouwen hen wel als een apart gezin, samen met hun personen ten laste, zolang ze dezelfde hoofdverblijfplaats hebben.

AXXON heeft hieromtrent nuttige links verzamelt op deze pagina.

https://www.axxon.be/nl/oekraine/

Het infopunt van AXXON staat steeds ter beschikking voor vragen of praktische problemen.