Graag houden we met KNWV de pols aan de vinger wat betreft loontrekkenden.

Vanuit de werkgroepen loontrekkenden WZC als Ziekenhuizen probeert Axxon invloed te hebben op het beleid in deze settings.
Daarnaast wordt ook vanuit de ABCIG (Axxon Clinical Intrest Group) Kinesitherapie bij Ouderen geprobeerd de kwaliteit te verhogen.
Leidende figuren in deze materie zijn Jan Tessier en Jean Van Hoornweder.

Indien U lid wilt worden van de ABCIG dan lees u de Nederlandstalige folder.
Daarnaast is ook een introductiefilmpje gemaakt om alles te kaderen. Deze kan je bekijken door op volgende link te duwen