Een netwerk palliatieve zorg is een pluralistische organisatie en heeft als doel de uitbouw van de palliatieve zorg in een regio te ondersteunen.

In 1995 en ‘96 werden in Vlaanderen 15 netwerken palliatieve zorg in het leven geroepen waarvan de erkenning en subsidiëring geregeld worden in het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1995.

  • Informeren van het brede publiek over de mogelijkheden en het aanbod van palliatieve zorg in de regio.
  • Samenwerken met verschillende partners in de regio en de samenwerking tussen deze partners bevorderen. Het gaat om organisaties  van eerstelijnszorgverleners (huisarts, thuisverpleegkundige, maatschappelijk werker, verzorgende, kinesitherapeut …), woonzorgcentra, ziekenhuizen, palliatieve zorgeenheden, voorzieningen voor personen met een beperking, specifieke zorgorganisaties voor vrijwilligers, families en mantelzorgers.
  • Vormen, trainen en opleiden van de zorgverleners.
  • Helpen organiseren en ondersteunen van vrijwilligerswerk in palliatieve zorg.
  • Verzamelen van cijfergegevens over de geboden palliatieve zorgverlening in de regio.

 

  • Elke gemeente in Vlaanderen werd ingedeeld in het werkingsgebied van een van de 15 Vlaamse netwerken zodat de netwerkstructuur het volledige grondgebied van Vlaanderen dekt. Per regionaal afgebakende zone wordt 1 netwerk palliatieve zorg erkend en gesubsidieerd.
  • In de organisatiestructuur streeft een netwerk palliatieve zorg naar een evenwichtige vertegenwoordiging van intra- en extramurale voorzieningen en van alle betrokken functies die in palliatieve zorg actief zijn.
  • Elk netwerk palliatieve zorg dient een samenwerking met een palliatieve thuiszorgequipe (ook MBE of multidisciplinaire begeleidingsequipe voor palliatieve verzorging) uit te bouwen. Deze palliatieve thuiszorgequipe ondersteunt de palliatieve zorg aan patiënten in hun thuismilieu.

Het netwerk palliatieve zorg wordt verzorgd door Heidehuis vzw. Deze organisatie  streeft er naar palliatieve zorg beschikbaar te maken voor iedereen die hieraan nood heeft thuis en in het dagcentrum, in het woonzorgcentrum, op de palliatieve zorgeenheid, in het ziekenhuis.

Meer info is te vinden op http://www.pzwvl.be/netwerken/noord_west_vlaanderen/

Algemeen coördinator:
Veerle Devisscher
tel. 050 40 61 53
vdevisscher@heidehuis.be

Zorgcoördinator:
Martine Boudens
tel. 050 40 61 52
mboudens@heidehuis.be

Secretariaat:
Lena Vantorre
Annick Cattrysse
tel. 050 40 61 50
fax 050 40 61 59
info@heidehuis.be

Onze adresgegevens:
Heidehuis vzw
Fazantendreef 11
8200 Sint-Michiels Brugge