Het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders binnen een bepaalde zorgregio. Er zijn 15 SEL’s in Vlaanderen, door de Vlaamse Overheid bepaald via het zorgregiodecreet, waarvan 4 in West-Vlaanderen.

De SEL Noord-West-Vlaanderen omvat de gemeenten Beernem, Blankenberge, Zuienkerke, Brugge, Damme, De Haan, Ichtegem, Jabbeke, Knokke-Heist, Koekelare, Oostkamp, Torhout en Zedelgem

Het doel van een SEL is de kwaliteit van de zorg rond de individuele patiënt binnen zijn regio te optimaliseren. Hiervoor heeft het SEL een aantal opdrachten (opgesteld door de Vlaamse Overheid en vertaald naar de praktijk door het bestuur van elk SEL) die zich vooral op organisatorisch vlak situeren. Ze zijn gericht naar de zorgbehoevende gebruikers en hun omgeving en naar zorgaanbieders en bevolking. De kern is steeds samenwerking, afstemming van zorg, multidisciplinair overleg, interprofessionele vorming, goede praktijkvoorbeelden, zorg rond opname en ontslag, informatievoorziening…

Het Agentschap Zorg en Gezondheid (Vlaamse Overheid) wil eerstelijnszones creëren met als doel om de zorgactoren te ondersteunen.

Hierin komt het zwaartepunt te liggen van de praktijkondersteuning en de intersectorale samenwerking tussen lokale besturen, welzijn en gezondheid.

De KNWV is betrokken bij de vorming van de eerstelijnszones en de kinesitherapeut is een verplichte partner in elke eerstelijnszone. Het bestuur heeft zich hierbij geëngageerd om hierin vertegenwoordigd te zijn.

De vertegenwoordigers vormen per regio de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur die op regelmatige tijdstippen samenkomen. De dagelijkse werking van het SEL wordt waargenomen door het dagelijks bestuur. De uitvoering van de opdrachten wordt opgenomen door de coördinatoren en medewerkers in het bureel waar het SEL gevestigd is. 

Medewerkers & Leden Noord-West-Vlaanderen

Ruddershove 4, 8000 Brugge – 050/32 70 85 – info@selbrugge.be

Claudine Verbrugghe
Coördinator
T 050/32 70 85
E claudine.verbrugghe@selbrugge.be

Anneleen Van Poucke
Stafmedewerker
T 050/32 70 86
E anneleen.van.poucke@selbrugge.be

Sharon Van Lauwe
Administratief medewerker
T 050/32 70 85
E sharon.van.lauwe@selbrugge.be

De Voorzitter van het SEL Noord-West-Vlaanderen is Dirk Vertongen, een collega kinesitherapeut, werkend lid met stem op de Algemene Vergadering van KNWV.

Teneinde deze samenwerking zo goed mogelijk te weerspiegelen binnen eigen muren is het SEL samengesteld uit vertegenwoordigers actief in het werkgebied van het SEL: 

  • de huisartsen
  • de kinesitherapeuten
  • de verpleegkundigen en vroedvrouwen
  • de diensten voor gezinszorg
  • de diensten voor maatschappelijk werk van de ziekenfondsen al dan niet in samenwerking met de regionale dienstencentra
  • de OCMW’ s
  • de lokale dienstencentra
  • de WZC’s
  • andere zorgaanbieders zoals: mantelzorgverenigingen, gebruikersverenigingen, verenigingen voor vrijwilligers in de thuiszorg, …  actief in het werkingsgebied van het SEL.

Omdat één centrale vertegenwoordiging binnen de regio niet voldoende is om de kwaliteit op lokaal vlak te garanderen, heeft elk SEL lokale werkingen. Via deze lokale werkingen wil het SEL de thuiszorgaanbieders ondersteunen door de mogelijkheid te scheppen om collega’s te ontmoeten, informatie uit te wisselen, samen te werken, vormingen te volgen….

Alle organisaties, verenigingen en professionele zorgverleners (ook de kinesitherapeuten) kunnen zich registreren in het Thuiszorgzakboekje dat door het SEL wordt opgemaakt en waarin de zorgvrager iedereen kan terugvinden indien hij/zij een zorgvraag heeft.

Daarnaast heeft de kinesitherapeut een belangrijke rol in het MDO (multidisciplinair overleg)en het Geïntegreerde Dienst Thuiszorg (GDT)-overleg. Hoe deze overleggen werken en welke vergoedingen worden voorzien hiervoor is terug te vinden op onderstaande link. 

Daarnaast kunnen ook communicatieschriften worden besteld,

Alle bovenstaande zaken alsook alle thema’s en projecten van het SEL vind je hier terug.