(de)conventioneren tot 29 maart 2023

Rondschrijven naar leden

Beste collega’s,
Op 28 februari ontving u van het RIZIV de melding dat u de “Wijzigingsclausule overeenkomst kinesitherapeuten 2023” in uw eHealthBox en op het ProGezondheid-portaal kon raadplegen.

KNWV kreeg de vraag om het initiatief van alle provinciale Vlaamse koepels tot massale deconventionering  bekend te maken onder haar leden. Uw conventiestatus kan immers aangepast worden tot  29 maart 2023 op www.progezondheid.be. Open eerst de webtoepassing, vervolgens ga je naar uw profiel , dan Conventiestatus en Beheren.

Afhankelijk van uw professionele status kan u meer info vinden van het Initiatief van de Provinciale koepels op de KNWV website

  • u bent instellingsgebonden kinesitherapeut https://www.knwv.be/wp-content/uploads/2023/03/Brief-deconventieactie-therapeut-instelling.pdf
  • u bent gepensioneerd kinesitherapeut https://www.knwv.be/wp-content/uploads/2023/03/Brief-deconventieactie-gepensioneerde-therapeut.pdf
  • u bent zelfstandig kinesitherapeut https://www.knwv.be/wp-content/uploads/2023/03/Brief-deconventieactie-zelfstandige-kinesitherapeut.pdf

Collegiale groeten

Voorzitter Jean Van Hoornweder