Maak uw prioriteiten bekend

Met een budget van 119,576 miljoen euro gaat Axxon de komende maand binnen de Overeenkomstencommissie op zoek naar een correcte invulling ervan over de verschillende categorieën van verstrekkingen.

Dit budget omvat naast de indexmassa (6,05%) van 83,681 miljoen euro extra middelen voor een bedrag van 38,718 miljoen euro, toegekend door de Algemene Raad van het RIZIV, evenwel verminderd met 2,823 miljoen euro voor bijkomende inspanningen inzake appropriate care in 2024.

Via onderstaande enquête wenst AXXON te peilen naar de besteding van het beschikbare budget. Hoe kijkt het werkveld daar tegenaan? We horen het graag voor zondag 3 december ten laatste.

Vul hier de enquête in!