Persbericht “Vallen bij 65plussers beperken”

45 procent van de Brugse senioren geeft toe jaarlijkse één of twee keer te vallen. Dat blijkt uit het recente Ouderenbehoefte
Onderzoek. Om de valincidenten bij thuiswonende 65plussers te verminderen, is de Eerstelijnszone ingestapt in het pilootproject BE EMPOWERed.

Het pilootproject van de KU Leu­ven en het Expertisecentrum val­preventie   voorziet   onder   meer   groepsprogramma’s  voor  oudere personen, gebaseerd op het Austra­lische programma Step On. Wij mochten een sessie onder leiding van kinesitherapeut Wim Denolf bijwonen in het koetshuis van het Mintus Buurtcentrum Ten Hove in de Barrièrestraat in Sint-Michiels.

In de krant KW Brugge verscheen op 7 december 2023 dit artikel.