M24

U ontving onlangs een bericht in uw mailbox van het RIZIV betreffende de nieuwe conventie. https://www.knwv.be/wp-content/uploads/2024/02/Nieuwe-overeenkomst-M_24-kinesitherapeuten-verzekeringsinstellingen-2024-2025.pdf

Reactie van Axxon

Na de goedkeuring van de conventie M24 door de Ministerraad op vrijdag 26 januari, werd de M24 vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Conventioneren gaat onmiddellijk in en geldt voor de duur van de conventie. Kinesitherapeuten die op 31 december 2023 geconventioneerd waren, zullen deze status behouden. Wilt u niet meer geconventioneerd zijn, moet u dit via de beveiligde elektronische applicatie ProGezondheid laten weten binnen de dertig dagen na de publicatie van de M24 in het Belgisch Staatsblad, wat wil zeggen ten laatste op 7 maart 2024.

De publicatie van heden betekent dat het Verzekeringscomité pas tijdens zijn vergadering van 11 maart e.k. het quorum zal kunnen vaststellen. Indien de 25% regel terug van kracht zou worden kan dat niet voor 1 april, dus tot dan geen verschil in terugbetaling voor de patiënten.