Verplichte RIZIV-affiches vanaf 1 maart 2024

De nomenclatuur van de kinesitherapie vermeldt dat elke praktijkhoudende kinesitherapeut verplicht is om op een zichtbare plek een bericht voor de patiënten op te hangen met de nodige informatie over de honoraria, terugbetaling en conventiestatus.

Vanaf 1 maart 2024 moet u echter het verplichte RIZIV-tarievenmodel uithangen waarop duidelijk het bedrag vermeld staat wat de patiënt zelf moet betalen, zodat ze het niet zelf moeten uitrekenen. Daarnaast moet u dus ook (zoals sinds 2020 al verplicht werd) uw conventiestatus afficheren bekendmaken.

Samengevat :

  • Als geconventioneerde kinesitherapeut hangt u volgend RIZIV-model op in uw wachtzaal
  • Als niet- geconventioneerde kinesitherapeut hangt u volgend RIZIV-model op in uw wachtzaal
  • Alle kinesitherapeuten maken hun conventiestatus bekend aan de hand van dit formulier