Informeer uw patiënten over de casemanager

KNWV verkondigde eerder al in haar Hot News dd 23 februari 2024 dit Vlaams project aan.

Omdat casemanagers een belangrijke steun kunnen betekenen voor personen getroffen door ALS, Huntington, MS of Parkinson , herinneren we onze leden aan het belang van het delen van de informatie over dit project dat uitvoerig wordt beschreven op de website van ZorgNet Icuro  (https://www.zorgneticuro.be/nieuws/nieuw-casemanagement-voor-mensen-met-als-huntington-ms-en-parkinson) .

We vatten even samen .

De persoon met een complexe zorg- en ondersteuningsnood , getroffen door de ziekte van ALS, Huntington, MS of Parkinson kan zichzelf of via hulp van een naaste , aanmelden bij de verschillende liga’s per mail of telefoon via onderstaande contactgegevens.

De casemanagers van deze organisaties hebben expertise binnen deze chronische ziektebeelden , bezitten de kennis van de (gespecialiseerde) zorg- en hulpmogelijkheden in Vlaanderen en fungeren  zowel als een verbindingspersoon en als zorg- en welzijnscoördinator , zeker voor personen die nog geen gebruik (kunnen) maken van het programma van globale tenlasteneming aan het RIZIV (https://www.riziv.fgov.be/nl/thema-s/verzorging-kosten-en-terugbetaling/ziekten/mentale-en-neurologische-stoornissen/neurologische-ziekte-in-een-gevorderd-stadium-globale-tenlasteneming#waaruit-bestaat-het-alternatief-programma)