Uw kinekring KNWV behartigt uw professionele en socio-economische belangen als verplichte partner in een multidisciplinaire context binnen de Eerstelijnszones en de zorgregio. 

Eerst en vooral heeft zij maandenlang actief meegewerkt aan de voorbereidende werkzaamheden van de veranderteams in de 5 eerstelijnszones.
Vervolgens kwamen de veranderfora aan de beurt die de beslissingsorganen van de eerstelijnszones vormen. 

Na de veranderfora zijn alle eerstelijnszones opgestart met een voorlopige Zorgraad. De Zorgraad zelf werd officieel opgestart op 1 juli 2020. Zij zullen de eerstelijnszones aansturen en fungeert als een Bestuursorgaan. De Zorgraad is ingebed in een bredere structuur zoals voorgesteld in bovenstaande linker figuur en werkt binnen haar werkgebied (de eerstelijnszone) aan de organisatie van de eerstelijnszorg, de samenwerking tussen de verschillende clusters en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders met als belangrijk uitganspunt: de patiënt staat centraal. Via het vernieuwde eerstelijnsdecreet erkent en subsidieert de Vlaamse Regering de zorgraden.

In de zorgraden zijn verplichte partners gedefinieerd. Die partners worden ingedeeld in vier ‘clusters’: lokale besturen, gezondheidszorg, welzijn en vertegenwoordigers van de PZON (personen met een zorg- en ondersteuningsnood) waarvoor 2 tot 6 zetels worden voorzien. Er is ook nog een vijfde cluster en dit zijn de ‘optionele partners’, waarvoor maximaal 4 zetels voorzien zijn. 

Kinesitherapeuten zijn ingedeeld In de cluster “Gezondheidszorg” waarin naast de medische en paramedische beroepen (huisartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, tandartsen, apothekers, podologen, vroedvrouwen, ergotherapeuten en diëtisten) ook de Eerstelijns geestelijke gezondheid wordt toegevoegd. KNWV heeft vijf vertegenwoordigers in de 5 ELZ’s in de cluster gezondheidszorg.

Elke ELZ  plant op regelmatige basis een vergadering van het Bestuursorgaan (KNWV-kalender en op de ELZ-webpagina) en de leden van de Zorgraad worden op de websites van de ELZ gepubliceerd. In elke ELZ (vzw-structuur) is er ook een Dagelijks Bestuur.

De Zorgraad neemt de taken op beschreven in het eerstelijnsdecreet (zie link hierboven) en dit houdt onder ander in dat er een beleidsplan opgemaakt wordt met een visie en een missie, dat er acties worden voorgesteld die dan uitgewerkt worden in werkgroepen, na goedkeuring door het Bestuursorgaan. Deze acties kan men raadplegen op de websites van de ELZ’s.

Wanneer Kinesitherapeuten worden betrokken bij de acties zal dit ook op de KNWV website en via de KNWV nieuwsbrief kenbaar gemaakt worden.