Lid worden van KNWV : een must in het nieuwe zorglandschap

Kinekringen zijn net zoals oa huisartsenkringen, een verplichte partner in de eerstelijnszones om bottom-up  mee te helpen aan de (re)organisatie van de gezondheidszorg die in de Conferentie Eerstelijnszorg werd geconcretiseerd , 

KNWV neemt sinds de start van de eerstelijnshervormingen actief deel aan het zorgbeleid van 5 eerstelijnszones via haar vertegenwoordigende bestuursleden in de veranderteams en zorgraden.

KNWV fungeert in deze zones als spreekbuis en aanspreekpunt inzake gezondheidsdoelstellingen van de plaatselijke overheden en organisaties in de gezondheids- en welzijnszorg. Omdat kinesitherapeuten via hun kringwerking erkend zullen worden als partner in de zorg, is het belangrijk dat u lid bent of wordt van uw lokale kinekring ! Lees meer.

Lid worden van KNWV : een must voor uw profilering en professionalisering

De kinekring KNWV behartigt  – als Axxon–kring  – uw professionele en socio-economische belangen ook op nationaal niveau in alle deeldomeinen van de kinesitherapie . Lees meer.

Lid worden van KNWV : een vereniging voor kinesitherapeuten

KNWV bezorgt u informatie, kennis en advies over kinesitherapie . Als lid geniet u van tal van voordelen. Klik op de diverse TAB’s van het menu.

Overtuigd om lid te worden ? Klik hier om uw keuze te maken uit de 5 lidmaatschapsformules.

Niet overtuigd om lid te worden ? Koop een ticket voor een activiteit en/of abonneer u dan op onze nieuwsbrief .

KNWV draagt permanente vorming hoog in haar vaandel. Voor elke activiteit is voorafgaande ticketbestelling vereist zodat KNWV de aanwezigheidslijsten kan voorbereiden en de deelnemers aan de jaar- en/of periodecriteria van PQK kunnen voldoen.

Voordelen voor KNWV-leden:

 • gratis toegangsticket tot de wetenschappelijke avondactiviteiten (WA). Niet -leden kunnen een toegangsticket aankopen.
 • gratis toegangsticket tot de verschillende LOKKs met hun Peer Reviews (PR). Studenten en niet-leden kunnen niet deelnemen aan PR’s en kunnen geen tickets bestellen;
 • sterk gereduceerde toegangsprijs op special & social events die door KNWV worden georganiseerd ( summit, congres of symposium, social events…);

Extra voordelen voor gecombineerd Axxon + KNWV-lidmaatschap: 

   • toegang tot het basispakket van de digitale bibliotheek van de CDLH (waarde van 100€),
   • extra toegang tot 11 internationale tijdschriften die meer specifiek gericht zijn op de kinesitherapie in al haar deeldomeinen;
   •  en nog vele andere voordelen op de Axxon-website

Huisregeltjes voor deelname aan activiteiten

Op basis van ervaringen met voorgaande vormingen en accrediteringsformaliteiten bij Pro Q Kine vraagt KNWV uw aandacht voor volgende regeltjes.

 1.  Deelnemen = voorafgaand ticket bestellen
  • Klik in de chronologische lijst op de gewenste activiteit. Op die activiteitpagina vindt u na de inhoudelijke en logistieke informatie een ticketlijst.
   • KNWV-leden met geldige lidmaatschapskaart kunnen gratis inkomtickets bestellen door in de ticketlijst een vinkje te plaatsen bij hun lidstatus (student, KNWV-lid of Axxonlid andere Kring)
   • Zorgverstrekkers en kinesitherapeuten (die geen lid zijn van Axxon en/of Kinekring) moeten eenmalig registreren om inkomticket(s) te kunnen aankopen. In de ticketlijst vinken zij hun betalend ticket aan (40€ ticket).
  • Klik vervolgens op de groene button “in winkelmand plaatsen” en volg de verdere instructies op zoals in een webshop. Na 3 stappen verschijnt een ontvangstbewijs én een  bevestigingsmail in uw mailbox met de boodschap “KNWV dankt u voor de bestelling van een toegangsticket voor activiteit xyz” . Ontvangt u die bevestiging niet,  dan werd uw bestelling niet geregistreerd door onze software en komt u ook niet op de aanwezigheidslijsten te staan.
  • Voor peer reviews is deze vermeende inschrijving problematisch want u zal geen voorafgaande vragenlijst in uw portfolio ontvangen omdat u door KNWV niet als LOKK-deelnemer werd opgegeven bij PQK. Zelfs al komt u dan naar de PR , zal uw fysieke aanwezigheid geen criteriumpunt opleveren !
   Bij Peer reviews zal KNWV een 5 tal dagen vóór de PR , een mail sturen met de herinnering aan uw inschrijving .
  • Advies: ontvangt u geen mail dan staat u niet aangemeld, neem dan asap contact op via het contactformulier.
 2. Goede afspraken maken goede vrienden
  • KNWV hanteert bij de ticketverkoop het principe “first come, first served” 
  • Zoals u ook van uw patiënten verwacht, wil KNWV graag tijdig verwittigd worden wanneer u om een of andere reden niet kunt deelnemen.
   • Voor collega’s die zich telkens inschrijven voor alles en nog wat maar dan  -onverontschuldigd- niet komen opdagen zal KNWV democratisch verrechtvaardigde maatregelen treffen.
  • KNWV stelt alles in het werk om een rijkelijk gevuld activiteitenprogramma aan te bieden , maar deelnemen, ticketaankoop en controleren van het portfolio behoren tot de verantwoordelijkheid van de deelnemer !
 3. Problemen met de ticketbestelling ?
  • KNWV merkt op dat volgende problemen regelmatig worden gemeld .
   • Enerzijds lukt de ticketbestelling soms niet en/of blijft de winkelmand leeg .
   • Anderzijds wordt vaak de fout gemaakt niet alle stappen van de ticketbestelling te doorlopen.
   • Lees eerst de FAQ “Tickets”. Wanneer de aangeboden oplossing toch niet lukt meldt dan uw probleem via het contactformulier
  • Stellen we een dubbele inschrijving vast voor eenzelfde activiteit dan sturen we u een mailtje voor overleg betreffende uw keuzes.
 4. Nuttige links naar opleidingsinstituten

Niet overtuigd om lid te worden ? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief .

Voor elke professional zijn naamsbekendheid en positionering op de markt essentieel.

Het verstrekken van informatie over de kinesitherapie, over haar deeldomeinen en over de professionele competenties (profiel) van de regionale kinesitherapeuten via de website en communicatiemedia,  zijn essentiële tools om de kinesitherapeut bij elke burger, elke zorgprofessional en diverse beleidsmensen in de kijker te stellen.

 KNWV voorziet voor haar leden:

 • een gratis profielpagina waarop uw kinepraktijk (inrichting met foto , locatie op google maps ea) , de professionele kenmerken (bijzondere interesses, bekwaamheden, bijscholingen ea) en de kinesitherapeut worden voorgesteld. Conform GDPR beslist u zelf welke gegevens openbaar gemaakt worden;
 • een zoekfunctie die voornoemde items kan terugvinden.
 • gratis plaatsing van zoekertjes

KNWV-leden die ook Axxon-lid zijn , worden ook op de Axxon-website vermeld met hun bijzondere bekwaamheden.

Niet overtuigd om lid te worden ? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief .

Als KNWV-lid blijft u op de hoogte van wat er reilt en zeilt in het werkveld, in de zorgsector. KNWV fungeert immers

 • als spreekbuis en aanspreekpunt van de plaatselijke overheden;
 • als verplichte partner binnen haar 5 Eerstelijnszones;
 • als partner in de regionale organisaties in de zorg- en welzijnszorg;
 • als vertegenwoordiger van de regionale kinesitherapeuten bij verschillende instanties en evenementen;
 • als creator van interdisciplinaire samenwerkingsverbanden met regionale welzijns- en zorgactoren uit de eerstelijn; 
 • als partner van paramedische firma’s waardoor KNWV-leden van kortingen kunnen genieten;
 • als Axxon-kring.

Een gecombineerd Axxon + KNWV- lidmaatschap biedt niet alleen meer voordelen, maar vooral meer slagkracht door samen met 6.000 andere leden en 55 kinékringen een éénsgezinde beroepsverdediging na te streven.

Niet overtuigd om lid te worden ? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief .

KNWV informeert haar leden met oa

 • een maandelijkse digitale nieuwsbrief waarin info over de volgende activiteiten wordt gegeven, updates van lokale, gewestelijke of federale beroepsinformatie wordt verstrekt;
 • newsflashes wanneer belangrijke of dringende mededelingen aangewezen zijn;
 • presentaties van de activiteiten (powerpoints , richtlijnen ea) ;
 • folders, brochures, protocollen ea die worden uitgereikt op de lezingen;
 • messages via sociale media (meld u aan !)

Een voorproefje ?  Abonneer u op onze nieuwsbrief .

KNWV staat ten dienste van haar leden . Via de KNWV-website kan u 7/7, 24/24

 • vragen stellen op het webformulier , KNWV geeft u asap een antwoord;  
 • gratis zoekertjes (vraag en aanbod) plaatsen;
 • gratis vacatures publiceren

Extra voordelen voor een gecombineerd Axxon + KNWV-lidmaatschap: 

Niet overtuigd om lid te worden ? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief .