☑️ Optimalisatie transmurale handrevalidatie bij majeure hand- en bovenste lidmaat traumata (PQK: 4 NE)

☑️ Optimalisatie transmurale handrevalidatie bij majeure hand- en bovenste lidmaat traumata (PQK: 4 NE)


22 mei 2024

Optimalisatie transmurale handrevalidatie bij majeure hand- en bovenste lidmaat traumata
Dr. Arne Decramer, Dr. Bert Vanmierlo, Mevr. Veerle Delobelle, Mevr. Nele Verheye (arts-kine-ergo AZ Delta).
22 mei 2024
20-22 uur
AZ Delta Torhout
Accreditatie: 4 NE

Korte inhoud :Specialistische handrevalidatie na chirurgie is vaak een grote uitdaging en dit in het bijzonder voor majeure hand- en bovenste lidmaat traumata. Aan de hand van een aantal casussen worden de verschillende spelers in deze complexe keten besproken. Gaande van de specifieke anesthesiologische technieken en pijnstilling, 3D voorbereiding van de chirurgische ingreep, gebruik van correcte gips/bracing/ortheses, de onmiddellijke opstart van handrevalidatie intramuraal in ziekenhuisverband en de communicatie en transmurale overdracht met de perifere kinesist. Door interactie tijdens de presentatie is het het doel de samenwerking nog verder op punt te stellen.

 

Referentieartikels:

  • Medical Modeling for Precision Ulna Reconstruction Using a Microvascular Fibula Free Flap - Michael Alperovich1, Jonathan M. Bekisz1, and Vishal D. Thanik1 – HAND 2017, Vol. 12(5) P104–NP108 © The Author(s) 2017 DOI: 10.1177/1558944716688531 hand.sagepub.com
  • A Novel Mangled Upper Extremity Injury Assessment Score - Ira L. Savetsky, MD, Seth Z. Aschen, MD, MBA, Ara A. Salibian, MD, Katherine Howard, BA, Z-Hye Lee, MD, Spiros G. Frangos, MD, Vishal D. Thanik, MD - Plast Reconstr Surg Glob Open 2019;7:e2449; doi: 10.1097/GOX.0000000000002449; Published online 26 September 2019.

 Referentietekst:

Door gebruik te maken van medische modellen en beeldvorming van de niet-aangedane contralaterale extremiteit wordt een reconstructie gepland zodat men de toestand voor het letsel zo dicht mogelijk kan benaderen. Het gebruik van de MUES (Mangled UpperExtremity Score) is een belangrijk assessment hierin. Samenwerking van de verschillende actors in deze reconstructie en de revalidatie nadien wordt hier duidelijk aangetoond.

AZ Delta Campus Torhout
Sint-Rembertlaan 21
Torhout, 8820
Bekijk locatie

AZ Delta Campus Torhout
Sint-Rembertlaan 21
Torhout, 8820

Bekijk de volledige kalender