ELZ Oostende-Bredene : oprichting van de zorgraad

ELZ Oostende-Bredene : oprichting van de zorgraad


7 mei 2019

De overheid heeft een ontwerpbesluit tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden opgemaakt waarop we ons baseren om de Zorgraad (het orgaan dat de eerstelijnszone aanstuurt) op te richten (zie bijlage). Voor de cluster gezondheidszorg* zijn er maximaal 6 zetels voorzien. De cluster beslist zelf welke kandidaten zij naar voor schuift. Het is dus belangrijk dat de cluster samenkomt om dit te bespreken.

Dit overleg wordt door het veranderteam van ELZ Oostende Bredene georganiseerd op 7 mei om 19u30 in het Staf Versluyscentrum te Bredene.

Graag inschrijven voor het clusteroverleg voor 1/05/2019 via deze link.

 

Op de agenda staat

  • Korte toelichting zorgraad
  • Welke communicatie of structuur willen we opzetten om informatiedoorstroom van en naar de zorgraad te garanderen? En hoe bereiken we onze eigen achterban?
  • Bespreking kandidaten van de eigen cluster

Deze richtvragen komen aan bod op het clusteroverleg. Indien u voor dit overleg reeds met uw eigen beroepsgroep afspraken kon maken, kan dit het overleg bespoedigen. Als u hierbij ondersteuning nodig heeft, contacteer ons gerust.

Hier kunt u zich kandidaat stellen voor de (voorlopige) zorgraad van eerstelijnszone Oostende-Bredene. Graag hadden wij alle kandidaturen verzameld tegen 14/5 zodat we deze aan u kunnen voorstellen op het veranderforum van 4/6.

Bekijk de volledige kalender